Else-May Botten

En blogg om ting som engasjerer meg…

Archive for februar, 2009

feb-28-2009

En hyllest til vår partisekretær!

martin1Gratulerer med 60 års dagen Martin Kolberg!

Synliggjøring av den politiske nerven:

Denne uken ble partisekretær i Arbeiderpartiet, Martin Kolberg 60 år.
En mann som har gjort en viktig jobb for arbeiderpartiet i mange år. En mann som har fått stor tillit og som har vist frem Arbeiderpartiets politikk og bygd politisk engasjement ut i det ganske land.

Martin, har etter min mening en egen evne til tydelig å fremstille APs politikk. Ikke minst får han frem den politiske nerven gjennom sine beskrivelser rundt skillet mellom venstre og høyresiden i norsk politikk Han har fremstått som trygg og uredd, og har tatt opp kampen mot våre politiske motstandere.

På Nytt på nytt – med godt humør:

I programmet Nytt på nytt, fikk Martin vise at han er en humorist. Godt skjult, vil kanskje noen si, men vi som har sett han i aksjon i partisammenheng ble ikke direkte overrasket.Martin er en mann med mange gode sider og er i stand til å kle mange ulike roller og utfordringer.

Martin har vært en stødig og trygg partisekretær. Takk for flott innsats som partisekretær!
Jeg ønsker Martin lykke til på Stortinget til høsten!

Ny partisekretær:
Diskusjonene går nå om hvem som skal overta stafettpinnen etter Martin Kolberg.
AP har nå nedsatt en valgkomite som skal legge fram sitt forslag til landmøste i april. Og det er landsmøte og bare det, som skal avgjøre det :)

Lykke til Martin!

Posted under arbeiderpartiet
feb-28-2009

AUF i Møre og Romsdal, klar til valgkamp!

I dag var jeg på årsmøte til AUF i Møre og Romsdal.

Der møtte jeg en gjeng full av glød og entusiasme. De er i full gang med å forme framtidens politikk.

Ungdom blir lett engasjerte og har mange forslag til saker som kan bedre deres og andres hverdag.

AUF er opptatt av at ungdom i alle kommuner skal få mulighet til å delta i politikken.
De ser på det å få innfridd sine rettigheter på skolen , som en rettighet, men ikke som en selvfølgelighet. De ønsker derfor å få elevombud i alle kommuner. Stå på kravene!

Ungdom trenger egne samlingssteder lokalt som legger tilrette for ulike aktiviteter .
Et slikt samlingssted har stor verdi for hele samfunnet, da det er med på å skape aktive og dyktige ungdommer på mange ulike områder.

Ungdom trenger støtte.
Barn og unge, trenger støtte fra voksne. De trenger trygghet og mulighet til å få utvikle seg som voksne selvstendige mennesker.

Jeg mener vi må strekke oss og bli mye bedre bedre på forebyggende arbeid blant barn og unge. Det er med på å hidre frafall på skolen, psykiske lidelser, kriminalitet og ikke minst rusavhengighet. Ut fra dette er det mange aktører som må stille opp for at vi skal lykkes med et slikt arbeid. Et vellykket forebyggende arbeid er fruktbart på mange måter, ikke minst er det med på å skape friskere og mer fornøyde ungdommer.

Først og fremst er mor og far viktige for å legge et trygt og godt grunnlag for hvert enkelt barn og ungdom. Men samfunnet rundt skal også være rustet til å bidra til å legge tilrette for at ungdom kan blomstre og utivkle seg til voksne og ansvarsfulle personer. Det handler om å bry seg.

Det kreves at vi har et støtteapparat på skolen, som tar tak i de som får problemer med å fungere sosialt eller falig, på skolen. Slikt skal ikke vente. Det må reageres, slik at man får tatt tak i problemene med det samme. Skolen skal være en utviklingsarena for alle elvene, og også der skal det være trygt å være.

Helsevesenet må ha tett kontakt med skolen og tilby elevene god oppfølging. Det å få hjelp i tide, kan ha alt å si for den det gjelder. Av og til er det ingen som er ser hvor alvorlig situasjonen kanskje holder på å utvikle seg til for enkeltmennesker. Og andre velger å ikke se, fordi de er usikre på hvordan de skal håndtere situasjoenen. Å unnvike fra slike problemer, skaper bare flere problemer. Lærere og annet apparat på skolen, må settes i stand til å reagere og ta tak i de som trenger hjelp.
Skolens reaksjonsevne og muligheter til støttetiltak må være i fokus.

Jeg er glad for at Regjeringen i Statsbudsjettet kom med Ungdomsgarantien. Den blir viktig nå framover, for å sikre ungdom å få innpass i arbeidslivet. I et arbeidsmarked hvor vi har økende ledighet, er det viktig å trygge ungdommens innpass til arbeidslivet. Ikke minst er det viktig at arbeidsgivere nå tenker langsiktig og satser på å ta inn lærlinger.

Det skal være godt å være ungdom i verdens beste land å bo i. Ikke bare materialistisk, men også mennekselig.

Jeg ønsker AUF lykke til med utformingen av sin ungdomspolitikk!

Posted under Barn og ungdom, Helse, Utdanning