Else-May Botten

En blogg om ting som engasjerer meg…

Archive for april, 2009

apr-28-2009

Grip dagen!

345708-2-1239674613697-n400Jeg var akkurat inne på bloggen til Regine Stokke i Kristiansund. Hun blogger om sin kreftsykdom og innleggene vekker meg fra en hektisk hverdag. Innleggene får tankene til å gå til Regine og alle de som opplever å måtte møte alvorlig sykdom. Det er utrolig at man i dag med internett som hjelpemiddel kan formidle sitt sykdomsbilde og følelser på en så direkte måte. Det står det stor respekt av. Og det sier oss at vi må gripe dagen når vi har den!  vi må gripe mulighetene og ikke passivt vente til senere en gang. For det er usikkert hva som skje senere.. Hver dag er en gave- det handler om å ta imot den og gjøre det beste ut av den. Regine er en handlingens dame, hun kaster ikke bort tiden, men får gjort masse gjennom sin bilde -og tekst formidling. Det er veldig imponerende og bra.

I morgen skal jeg til Kristiansund og være med på åpningen av Nordic Light. Mitt bidrag blir å lede åpningsseremonien på Tahihti- brygga. Det gleder jeg meg til. Spesielt spennende blir det med konserten til Odd Børretsen. La meg tippe at det blir den siste :) Odd er en mann jeg først og fremst forbinder med «Noen ganger er det alright» . Så håper jeg det blir mulighet til å se noen av utsillingene, ikke minst Regine sine bilder. Det er spennende med så mange utsillinger av fotografer med både amatør- og profesjonell status. Det er ikke minst knyttet stor interesse til Regines foto utstilling, noe som nok vil bidra til mange besøkende på festivalen.

Jeg håper Nordic Light også i år blir en suksess, og ser frem til å høre de lokale artistene på ute- scenen i morgen kveld. Kanskje vi ses?

Posted under Diverse
apr-27-2009

Bil og kjønn…

Jeg er hellig overbevist om at jeg ikke er den eneste dama som har overlatt både rattet og bilvedlikeholdet til min mann.

Ved tidligere anledninger har jeg overlatt alt av bestemmelser til han om tekniske utstyr ved kjøp av bil, mens fargen var viktigst for meg. Ikke det at han var dårlig på teknisk utstyr, men du verden så sløvt av meg. Så jeg bestemte meg for å skjerpe meg drastisk.

Sist vi kjøpte bil, fikk jeg tips fra en mann som kjørte mye rundt om i Møre og Romsdal, slik som meg. Han anbefalte på det varmeste en Volksvagen Touran. «Den er høy og komfortabel å sitte i og den er god å kjøre», sa han. Så jeg startet med å teste den bilen. 

Jeg likte den veldig godt. Etter å ha prøvd flere varianter endte jeg (og vi :)) opp med at Touran var bilen for oss.  Men så enkelt var det jo, ikke. Når det var bestemt var det mange avgjørelser igjen. Hvilket utstyr skulle nå denne bilen inneha.  Alt fra setetrekk til motor størrelse skulle vi avgjøre. Sukk, jeg skjønte at jobben var langt fra ferdig.

Men denne gangen skulle jeg være med å ta avgjørelsen på alt, og jeg skulle vite at jeg ble fornøyd med alt. Det var jo, jeg som skulle bli venn med bilen på mine lange turer.

Videre fikk jeg gode tips fra ei venninne som har solgt bil selv,  om at automatgir var tingen. Den kjøpte jeg tvert, men så var det nødvendigheten av stor motor, skinn eller stoff seter, ryggelyd, lys her og der som gjenstod.

Endelig bestillingsklar                                                                                                                                                                

Etter å ha lest i bil blader og tatt avgjørelser på ting som i utgangspunktet ikke tilhørte min interesse, var jobben ferdig og bestillingen levert. Da var det bare å glede seg til den nye bilen kunne være med ut på første tur. Etter å hatt en mandagsbil i flere år, var vi klare for en helt ny bil. Vi har vært veldig godt fornøyd og kan anbefale Touran til andre. Jeg har kjørt milene mine med bilen på sommerveier, på humptete og dårlige veier og på vinterveier. Den håndterer det meste og jeg føler meg trygg på veien med den.

Men den liker ikke RV70 mellom Tingvoll og Ålvundeid. Men når sant skal sies, er det vel få biler som setter pris på den behandlingen de får der. Sist jeg kjørte der hadde jeg mer Roar Flåthen og to andre fra LO. Bilen tok nedi tre – fire ganger på veien. Huttetu. 

Heldigvis satser Regjeringen på å ruste opp våre dårlige veier nå. Det kommer veldig godt med.

07touran05

Så til selve kjøringen                                                                                                                                                                                                                                           

Det er nok ikke så lett å få meg til å innta passasjer sete. Jeg liker veldig godt å kjøre bil og er godt kjent med veiene  her i fylket. Og jeg vet hvor man kan snakke i telefon og ikke,  hvor kaffen smaker best på ferjekiosker og ferjer, hvor personalet er sprudlende og blid og gir god service til en av og til litt sliten sjåfør. Når man er ute på farten alene snapper man opp slik informasjon.  Det er trivelig å møte på andre mennesker når man er ute på farten alene hele veien, og et smil og et hei kan være kjekt å få med på veien for alle. 

Første reparasjon:                                                                                                                                                      

Nå har bilen vår hatt sin første tur på reparasjon. Den ble raskt ordnet og vi fikk veldig god service. Jeg håper den ikke har tenkt å ha flere slike runder, men at vi får ha den lenge og kjøre trygt på stadig bedre veier her i Møre og Romsdal. Og jeg oppfordrer andre damer, som kanskje har vært litt passive, til å engasjere seg mer i bil innkjøp og teknisk utstyr. Samspillet bedrer resultatet!

Posted under Diverse, Kommentar
apr-24-2009

Strengere straff for voldtekt, grov vold og overgrep mot barn

vold_i_nare_relasjoner_front    

Når Regjeringen 28. mai vedtar endringer i den gamle straffeloven vil det bli strengere straff for voldtekt, grov vold og overgrep mot barn.
 

Den rødgrønne Regjeringen tar nå grep og øker straffene på disse forbrytelsene med 1/3. Ikke bare kommer strengere straffer, men den nye kriminalomsorgsmeldingen legger opp til å styrke innholdet i soningen, slik at det blir færre tilbakefall. Den gamle straffeloven var laget av menn og på menns premisser. Det er på høy tid med hardere skyts mot de som overgriper seg på andre.

1.      Voldslovbrudd

I tråd med Soria Moria erklæringen skal nå voldslovbrudd som grov vold, drap og mishandling i nære relasjoner  skjerpes.
Arbeiderpartiet mener dette bør konkretiseres slik at straffen for grov vold, den uprovoserte volden utøvd i det offentlige rom, bør skjerpes med ca. 1/3. Forsettlig drap vil nå normalt straffes med fengsel i 12 år (fra ca. 10 år i dag), mens minstestraffen foreslås økt fra 6 til 8 år.
Straffenivået for mishandling i nære relasjoner bør ligge noe over straffenivået for sammenlignbare voldslovbrudd, noe som er en betydelig skjerping i straffnivået også her. 

2.      Seksuallovbrudd

I Soria Moria-erklæringen går vi inn for å intensivere innsatsen mot overgrep mot barn og å arbeide for å få opp straffenivået for blant annet voldtekt og andre seksualforbrytelser.
Nå vil det bli en generell økning av straffenivået for voldtekt. For å sikre at domstolene følger opp, blir konkrete saker gjennomgått og ”nytt” straffenivå antydet. I tillegg foreslås at minstestraffen for voldtekt til samleie skal økes fra 2 til 3 år (voksne og barn). 
 
3. Seksualforbrytelser mot barn

Barn under 16 år kan ikke straffriende samtykke til seksuell omgang. Den seksuelle omgangen er straffverdig i seg selv. Vi foreslår å videreføre den seksuelle lavalderen på 16 år.
 
AP går nå  inn for en generell økning i straffenivået for voldtekt mot barn.  Det kan gjøres unntak fra minstestraffen om gjerningspersonen og fornærmede er jevnbyrdige i alder og utvikling, om gjerningspersonen er under 18 år eller om det er gitt uforbeholden tilståelse.
 

Posted under arbeiderpartiet, Justis
apr-22-2009

AP vil ha samferdselsløft for riksveiene!

 else-may_redaksjonskomiteenFra 1.januar 2010 skal riksveiene overføres til Fylkene. Hvordan dette skal håndteres kommer i kommuneproposisjonen i mai.

Mange av disse er i dårlig stand, og det er viktig å sikre fylkene tilstrekkelige midler for å ruste opp disse veiene, ha et godt vedlikehold og ikke minst kunne bidra til ny utbygging også på disse strekningene fremover.

På Aps landsmøte denne uken fikk vi vedtatt at Ap går for å sikre at fylkene blir satt i stand til å håndtere dette.

Til nå har vi fått informasjon om at det vil bli overført ca 5 mrd til årlig drift og vedlikehold av de nye fylkesveiene. Dette er i tilfelle en videreføring av dagens nivå.

Men vi ser at det er behov for mer for å fylle behovene som ligger for å løfte også disse veiene.

Det har vi tenkt å gjøre.

Vi finner oss ikke i at stamveiene skal løftes og fylkesveiene bli stand by. AP tar derfor nå ansvar og løfter riksveiene, noe som er svært viktig for oss ute i distriktene.

Som medlem av redaksjonskomiteen for andre innkomne saker på Aps landsmøte denne uken, er jeg stolt over at vi stod på for våre riksveier og fikk flertall for å løfte disse på samme nivå som stamveiene.

Posted under arbeiderpartiet, samferdsel
apr-18-2009

Mitt innlegg på landsmøtet

else-may-landsmc3b8te-2009Krig rammer uskyldige offer, den er uforutsigbar og oppleves urettferdig. Det gjør også den internasjonale finanskrisen.
Vår kamp er å trygge de som nå er usikker på sin framtid i arbeidslivet, sin egen verdi og sin egen økonomi.

Regjeringen med Jens i spissen, har levert tiltakspakker i verdens klasse for å holde hjulene i gang. Jeg vil hevde at Siv og Erna s klagesang med for seint og for lite er i uttakt med virkeligheten.

For vårt næringsliv har ekstramilliardene som har strømmet til GIEK,  eksportfinans og Innovasjon Norge, vært virkemidler som har hatt stor betydning for å beholde arbeidsplasser og skape nye. Fortsett slik!

Økt satsing på offentlige bygg og infrastruktur har klart vært viktige bidragsytere for å holde hjulene i gang.

Enova har fått 1,2 milliarder ekstra til energisparingstiltak. De pengene sitter nå løst.  Det gir oss mulighet til å forene arbeid og miljø, som Jens viste til i sin tale.

Et eksempel på det er Enovas støtteordning til lysstyring i offentlige ny bygg, som konkret er med på å trygge 380 arbedeidsplasser hos lysarmaturprodusenten Glamox i Molde.

Møre og Romsdal har mye eksportrettet industri. Den maritime klyngen omsatte i 2008 for 50 milliarder kroner, en dobling på 2-3 år. Likevel er den sårbar. Innen skipsbygging har vi ordrer til langt ut i 2011, men usikkerheten knyttes til om det kommer kapital eller kanselleringer på bordet.

Møbelindustrien har fått sin merkbare knekk hvor småsamfunn som Stordal, Stranda og Sykkylven har fått lide. For de mange som er direkte berørt av permitteringer, vil det bety mye om vi nå fremskynder virkningen av de siste endringene i permitteringsreglene til 1. mai.

Påskebudskapet fra olje og energidepartementet frelste ingen. Det er sterkt behov for kraftkrevende industri, at de sikdres langsiktige kraftavtaler. I den sammenheng er det behov for mye lenger leieavtaler enn de 15 år som nå ble foreslått fredag før påske.

Hydro ansatte mener dette vil ha katastrofale følger for de norske anleggene og erklærer krig om dette ikke endres. Hydros gigantinvesteringer på ny teknologi i Norge, vil lett bli satt opp mot utbygging utenlands.

Jeg vil minne om at saker som virker små og ubetydelige i Regjeringskvartalet, nødvendigvis ikke oppleves som uviktige ute blant folk.
Derfor må vi være ute og lytte til folks bekymringer, og levere det som forventes av oss. Det ansvaret har vi påtatt oss.

LO, gjør en kjempejobb, med å synliggjøre hvilken politikk som kreves, for at vi skal ha et godt arbeidsliv.
Arbeiderpartiet må ikke overlate den jobben alene til LO, men aktivt bidra til å synliggjøre vår politikk, lytte til ansatte og sette arbeidslivs spørsmål på dagsorden. Et godt samspill her er nøkkelen til vår valg seier.

Posted under arbeiderpartiet, Taler
apr-18-2009

Landsmøtet 18.-21. april

APLM 09

Er på landsmøtet til tirsdag, legger her ut live sending fra arbeiderpartiet.no hvor du kan følge med på hva som skjer:
Arbeiderpartiets landsmøte overføres live lørdag fra kl. 13.00

Posted under arbeiderpartiet
apr-3-2009

En seier for bussjåfører og fergemannskap

buss_og_fergeRegjeringen har i dag gjort vedtak som gjør at bussjåfører og ferjemannskap skal sikres fortsatt jobb og videreføring av avtaler og rettigheter når et nytt selskap overtar trafikken etter anbud.

Buss og ferjetrafikken settes i økende grad ut på anbud. Og mange har opplevd dette som vanskelig da det har gitt usikkerhet for de ansattes rettigheter. Ikke minst har eldre og syke arbeidstakere har vært spesielt utsatt for å bli utstøtt i forbindelse med anbud.

 

Det er totalt uakseptabelt for Arbeiderpartiet å ha en anbudsordning som setter arbeidsvilkårene til bussjåfører, ansatte på båter og ferjer under press. Dette er viktige jobber i en fremtidsrettet bransje. Disse yrkesgruppene har et stort ansvar og en krevende hverdag, kombinert med forholdsvis lav lønn. Kollektivtransportens fremtid og rekruttering er avhengig av at arbeidsplassene oppfattes som trygge og gode.

Nå har Arbeiderpartiets engasjement for å få på plass det nye lovverket gitt økt trygghet for arbeidstakere i kollektivbransjen. Arbeidstakere hos operatører som driver kollektivtransport, sikres nå samme rettigheter ved anbudsoverdragelse som ved overdragelse av virksomhet.

Denne lovendringen viser en tydelig forskjell i politikken. Den høyredominerte Bondevik-regjeringen løftet ikke en finger for å få på plass dette regelverket. Men så var vel ikke arbeidstarkeres rettigheter øverst på deres prioriteringsliste.

 

Arbeiderpartiet ser på denne lovendringen som en stopper for sosial dumping i kollektivtrafikken og den vil være med på å sikre en konkurranse på like vilkår. 

Regjeringen Stolenberg løfter med dette mer trygghet inn i arbeidslivet.

Posted under Arbeidsliv, samferdsel