Else-May Botten

En blogg om ting som engasjerer meg…

Archive for juli, 2009

jul-31-2009

Hva er viktigst for deg?

Nå nærmer det seg stortingsvalg og det er viktig å tenke over hva som er viktigst for deg. På nettstedet viktigfordeg.no kan du skrive din egen plakat om hva som er viktigst for deg.
Vi setter pris på å få dine innspill, og det å kunne si det som er viktigst for deg med seks ord, får deg til å spisse også eget budskap.

Jeg har også laget min plakat der, kanskje du finner den :)

Du kan også legg inn kommentarer på min side, om hva som er viktigst for deg.
Så håper jeg vi sammen kan dra valget og politikken i havn.

Posted under arbeiderpartiet, Diverse
jul-29-2009

Trønder rock vil prege Fossen!

I dag er det Fosskonsert i Valsølybotn. Stags Dolls og Åge Aleksandersen skal entre scenen.  I forkant av selve konserten, vil det også bli en presentasjon av neste års Musikal «Fossen».  Fossen er rimelig stor i dag, så den vil rocke opp takt og tone. Vi ønsker alle velkommen til en natur perle og et folk som vil gjøre alt for at våre gjester skal få en flott opplevelse.

Nyt dagen!

Posted under Diverse
jul-21-2009

rocke-giske deler ut musikkbinger

Nå skal rockeungdommen få sitt eget rede på Sunnmøre. Dette blir virkelig spennende.

Som tidligere rocke-jente, vet jeg alt om vanskelighetene med å finne øvingslokale og ikke minst få noe for seg selv som er lydisolert.

Det finnes 40 stk musikkbinger så langt i Norge, og nå kommer det altså 75 nye. Tre av disse kommer til Møre og Romsdal og Sunnmøre.

Her ser det ut til at Sunnmøringene har vært på hugget når søknadene skulle inn.

Midlene dekkes av Musikkutstyrsordningen som er et samarbeid mellom Regjeringen og Norsk Tipping. 1/3 dekkes av kommunen selv med ca. 120 000 i tillegg til at kommunen ordner med strøm og tomt. En binge koster om lag 300 000.-

I små kommuner vil nok dette blir et stort løft for de unge rockerne, som får sitt eget rede, hvor ingen forstyrres.

Selve bingen er en brakke eller to Containere satt sammen.

Så kanskje vanker det flere nye rocke-artister i Vannylven, Sula og Hareid nå :-)

Posted under Barn og ungdom, Diverse
jul-20-2009

Eldre og skole foran skatteletter!

Høyres leder Ålesund kritiserer meg etter at jeg svarte på ordføreroppropet mot regjeringens kommuneøkonomi. Under overskriften «Stakkars Else May» kommer han med sterk kritikk av det rødgrønne utstillingsvinduet Trondheim kommune. Jeg fristes til å takke for omtanken, og trøste høyrelederen med at det går bra med meg. Det jeg påpekte var at regjeringen Stoltenberg har gjennomført en økt satsing til kommunene. Videre er det tydelig at korttidshukommelsen er et sterkt trekk i Høyre for tiden, for fakta er at den forrige høyreregjeringen overførte langt mindre penger til kommunene enn den rødgrønne gjør.

Vi har i dag en rødgrønn regjering som satser på velferd til alle, framfor skattelette til noen. Og det er nettopp derfor det har blitt mer penger til kommunene. I Arbeiderpartiet er vi stolte over at vi prioriterer riktig. Men samtidig er vi de første til å påpeke at landet vårt fremdeles har enorme uløste velfredsbehov. Derfor må Norge også fremover prioriterer velferd foran Høyre og Frps skatteletter.

Så til det rødgrønne utstillingsvinduet Trondheim. 2008 ble et tøft år for både private bedrifter og offentlig sektor. Den internasjonale finanskrisen rammet mange, og den rammet hardt. I 2008 hadde faktisk kommunene i landet vårt et samlet negativt driftsresultat for første gang i historien. Trondheim var ikke noe unntak. Men de rødgrønne satte seg mål om balanse innen to år og vedtok en ambisiøs plan med en rekke konkrete tiltak for å bringe kommuneøkonomien i balanse. Nå er Trondheim allerede på vei til å nå dette målet.

Det er imidlertid en viktig lekse å lære av Trondheim. I 2002 privatiserte og solgte høyresiden Trondheim Energiverk. Energiverket hadde lenge vært en gullgruve for Trondheims innbyggere og ga hvert år hundrevis av millioner i utbytte til skoler og sykehjem. Men tross sterke protester fra Arbeiderpartiet solgte Høyre og Frp energiverket. Pengene ble satt i verdipapirer og aksjer, og høyrestyret fortsatte å ta ut flere hundre millioner i året til drift av velferdsoppgavene. Dette fortsatte det rødgrønne styret med da de overtok Trondheim. Men så kom den internasjonale finanskrisen, og utbyttet fra fondet sank dramatisk. Samtidig steg renten på lånene som byen hadde tatt opp for å bygge sykehjem og barnehager, og lønnsoppgjøret ble dyrere enn kommunene hadde forutsatt. Dermed fikk Trondheim et underskudd, som det rødgrønne styret nå altså er i ferd med å rydde opp i. Dersom Trondheim fremdeles hadde eid Energiverket, ville ikke kommunen gått med underskudd.

Arbeiderpartiet og de rødgrønne partnerne i Trondheim arvet ikke bare et stort underskudd da de overtok styringen av byen i 2003. De arvet også et formidabelt etterslep på vedlikehold av bygninger og behov for bygging av skoler, barnehager og sykehjem. Dette forfallet kunne rett og slett ikke fortsette. Høyre og Frp etterlot seg et tjenestetilbud i Trondheim som på mange områder var under enhver kritikk. Eksempelvis var skolebygg befengt med mugg, sopp og råte, eldre måtte vente på nødvendig pleie og 1500 barn stod i barnehagekø, for å nevne noe.

Trondheim Energiverk er i dag verdt seks milliarder kroner MER enn det Høyre og Frp solgte det for i 2002. Det er penger som burde tilhørt Trondheims innbyggere! Men ingen skal beskylde Høyre og Frp for å lære av sine feil. Denne høsten går nemlig de samme partiene nemlig til valg på å privatisere og selge unna det norske folks energiverk, Statkraft. Er det noe Høyres leder i Ålesund burde lært fra Trondheim er det nettopp hvor dumt det er å kvitte seg med ren vannkraft som vil vokse i verdi i årene fremover. Men i Høyre og Frp er privatiserings-ideologien åpenbart viktigere enn å ta vare på nasjonens verdier. Derfor må vi stanse høyresiden ved valget i høst, før de selger landet vårt.

Lederen av Trondheim Ap, Rune Olsø, sier i dag at dersom de hadde visst at den internasjonale finanskrisen skulle komme, hadde de selvsagt ansatt færre nye lærere og sykepleiere, men at de nå tar situasjonen svært alvorlig og sørger for balanse. Trondheims befolkning ser ut til å ha tillitt til Arbeiderpartiets toppolitikere i byen – i en fersk måling svarer nesten 40% at de vil stemme på Ap ved neste kommunevalg. Det er ikke mange i Trondheim som ønsker seg tilbake til høyrestyret. Ikke så rart kanskje, når vi vet at Høyre og Frps svar på de økonomiske utfordringene i Trondheim er å kutte over 350 millioner i kommunens inntekter, ved å fjerne eiendomsskatten. Alle forstår at det ville betydd dramatiske kutt i eldreomsorg, skoler og velferd i Trondheim.

Det er sikkert både mye positivt og negativt å si om Trondheim. Men foran Stortingsvalget denne høsten er det noen viktige lærdommer derfra vi i Møre og Romsdal bør ha med oss: at ansvarlig økonomisk styring er helt vesentlig. At vi må prioritere eldre, skole og arbeid til alle, foran skattelettelser. Og at vi må si nei til Høyre og Frps iver etter å privatisere og selge viktige selskaper som i dag er eid av det norske folk.

Posted under arbeiderpartiet, Kommentar
jul-17-2009

Moxy må permittere

Doosan Moxy i Fræna har varslet nye permitteringer på ubestemt tid som følge av total kollaps i verdensmarkedet for anleggsmaskiner. Jeg var og besøkte de på onsdag denne uken for orientering om situasjonen. Se link under for å lese hele saken.

Foto: Romsdals Budstikke/Egil Torvik

Foto: Romsdals Budstikke/Egil Torvik

Les hele saken på Romsdals Budstikke sine nettsider.

Posted under Arbeidsliv
jul-9-2009

Mere penger til museum

Det kommer nå 814 000 til Sunnmøre Museum:

Innenfor regjeringens tiltakspakke for å øke sysselsettingen gir Kultur- og  kirkedepartementet 814 000 kroner i tilskudd til Sunnmøre Museum.

Museet skal disponere tilskuddet til å delfinansiere utskifting og reparasjon av taket på magasinbygget, utbedring av kai, flytting av båtskott i friluftsmuseet, innredning av våningshus og losbolig, flytting av grindløe ved Godøy Kystmuseum og drenering av museumsløa ved Landbruksmuseet på Gjermundnes.

230 000 til Nynorsk kultursentrum i Hovdebygda

Innenfor regjeringens tiltakspakke for å øke sysselsettingen gir Kultur- og kirkedepartementet 230 000 kroner i tilskudd til Nynorsk kultursentrum.

Tilskuddet skal gå til utbedringer i Gamletunet.

Ifølge planene kan begge prosjektene iverksettes i løpet av kort tid.

Dette er penger som kommer godt med og som vil heve standarden på våre viktige kulturbygg. Vedlikehold av museums bygninger er viktig for å ta vare på historien og klenodier som skal oppbevares på en verdig måte. Videre vil oppussingen gi flere hender i arbeid og føyer seg i rekken at offentlige bygge – og vedlikeholds prosjekter som holder ledigheten nede i en utsatt bransje.

Kultur og Kirke departementet bevilger totalt 1 044 000 kroner til Møre og Romsdal fra tiltakspakken for kulturbygg.

Som en del av regjeringens tiltak for å øke sysselsettingen i byggesektoren er det bevilget totalt 70 millioner kroner til bygningsrelaterte tiltak for kulturlivet. Kultur- og kirkedepartementet har fordelt 33,6 millioner kroner til vedlikeholds- og istandsettingstiltak ved museene og 36,4 millioner kroner til kulturbygg.

Posted under arbeiderpartiet
jul-8-2009

Vaktbikkjene trår til igjen…

sommerpatruljeHar du tenkt på at når du skal få deg en sommerjobb har du krav på å få deg en arbeidskontrakt så snart du er i gang.

Arbeidskontrakten skal inneholde lønn, arbeidstid, oppsigelsestid, arbeidsoppgaver, tidpunkt for lønnsutbetaling  mm. Den skal også skrives under av arbeidsgiver og arbeidstaker, og begge skal ha sin del. Dette er et viktig dokument som gjør situasjonen veldig mye enklere for begge parter, når du går inn i en sommerjobb. Men ikke alltid er ledelsen veldig glade for å få gjort denne jobben, da er det godt å kunne vise til at man har krav på det ut fra Arbeidsmiljøloven.

Videre er LOs sommerpatrulje alltid på farten i starten av sommeren, for å sjekke om ungdom blir ivaretatt på en seriøs måte. Dette er veldig viktig, for uten sommerpatruljen, ville flere ungdommer blir dårlig behandlet.

Desverre er det alltid noen som prøver seg på kreative varianter. Det er ufint trav, og det gjør at vaktbikkjene må ut år etter år.  Det er også viktig at Arbeidstilsynet er i kontakt med sommerpatruljen og får informasjon om hva de møter underveis.

Årets sommerpatrulje kan bli spennende sett opp i mot finanskrisen. Det er spennende å se om det er mange som får seg sommerjobb og om arbeidsgiverne følger lovverket. Blant de som sier opp ansatte nå, er det en av tre som skylder på finanskrisa, og i nedgangstider er det fler som blir fristet til å ta snarveier som gir uttelling på kort sikt.

Så kan jo, unge arbeidstakere se frem til å få besøk av LOs sommerpatrulje, som både er til hjelp og kan gi nyttig informasjon, rundt deres arbeidsforhold.

Håper din sommerjobb og sommer blir fin :)

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Barn og ungdom