Else-May Botten

En blogg om ting som engasjerer meg…

Archive for august, 2009

aug-30-2009

Stor fangst kommer ikke av seg selv…

draugen

I vår var jeg på Draugen plattformen og diskuterte energipolitikk med ungdomspolitikere fra alle partiene.

Det var spennende og vi fikk tid til en kort fiskepause. Jeg hadde nok aldri drømt om at jeg kunne få en så stor fisk, selv om jeg skjønner at det kan være rimelig stor fangst på 250 meters havdyp.

Og det er nettopp der storfangsten er.  Det er også her det gjelder og fiske frem velgere. Det er ikke de som er lettest å få, men det er de som er nøkkelen til valgseier for oss. Og det er nå vi må  hente ut det vi har av god politikk og nå de velgerne som ikke vet om de skal stemme. Det er første da fangsten blir så stor at vi den 14. september kan se resultatet av hvor mange vi har greid å få opp av sofaen. Den jobben er som dyphavsfiske, og den jobben må vi ta nå i innspurten.

Denne uka er det lagt opp til mange spennende aktiviteter. Jeg er så heldig å få besøke mange ansatte nå de to første dagene sammen med LO leder Roar Flåthen med flere. Det gleder jeg meg til, og jeg tror det kan bli veldig nyttig å ta med seg i innspurten. Vi skal treffe næringslivsledere og ansatte  for å høre hva de har av innspill å komme med til oss, men vi skal også få sagt hva som er viktig for oss å jobbe med framover.

Vi står overfor et viktig veiskille ved dette valget. Som velger håper jeg du ser det, og at du bruker stemmeretten din. Så kan velgerfangsten føre til at vi sammen kan bygge på det trygge samfunnet vi har i dag, og gjøre det enda bedre.

Jeg blir ikke tryggere om Frp tar fra meg arbeidsrettighetene.

Jeg blir ikke tryggere om Høyre og Frp privatiserer skolen, helsevesenet og eldreomsorgen.

Jeg blir ikke tryggere om de rikeste får skattelette og jeg må være med å finansiere det med dårligere skole og eldreomsord til alle.

Jeg vil bygge videre på det vi har fått til i denne perioden.

Håper du har fått nok eksempler på at det å stemme er viktig, og at du nå blir motivert til å stemme. Godt valg!

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv
aug-28-2009

Best på sosiale medier!

NRK Møre og Romsdal har i dag en kåring på hvem som er best av Stortingskandidatene på sosiale medier. Det er viktig at velgerne treffer oss på nettet det er det ingen tvil om. Ingen av oss får terningkast seks, så vi kan nok jobbe for å bli bedre alle sammen. Jeg ønsker å bruke nettet gjennom valgkampen og ikke minst om jeg kommer inn på Stortinget. Flott at vi blir målt på dette og at vi får tilbakemeldinger på hva vi kan bli bedre på. Jeg fikk tilbakemelding på at jeg burde ha en åpen facebook side – det er nå gjort. Det er krevende å holde liv i seg selv, følge timeplanen og være aktiv på nett i disse tider, det skal jeg glatt innrømme. Men jeg prøver og skal trene på å bli enda bedre. Det var veldig kjekt å komme best ut i Audhild Gregoriusdotter Rotevatn sin vurdering. Dette gir meg virkelig motivasjon til å stå på videre!

 

Posted under arbeiderpartiet, Diverse, Kommentar
aug-25-2009

Mer penger og bedre skole

Arbeiderpartiet vil øke bevilgningene og legge om utbetalingsstrukturen for studielån, slik at studiefinansieringen betales ut over 11 måneder. Dette vil hjelpe de studentene som ikke får seg jobb med det samme de tar ferie, eller i verste fall ikke får seg sommerjobb, som får det tungt økonomisk. Vi mener det er viktig å påse at studielån og stipend reguleres minst i takt med prisstigningen.

Vi vil også styrke kvaliteten og relevansen til bachelorutdanningene, slik at de blir mer tilpasset arbeidslivets behov. Her må høgskolene knytte seg enda tettere til næringslivet og se på mulighetene til å tilpasse undervisningen og undervisningsmateriell. Det er viktig å legge trykk på fornyelse og tilpasninger, slik at studentene får mest mulig ut av sin høgskoleutdanning. En slik endring vil også kunne gi flere engasjement rundt å fullføre sin utdanning, noe som må være viktig både for den enkelte student og  skole, og som kommer samfunnet til gode.

Posted under arbeiderpartiet
aug-24-2009

Hurra for Industrikraft Møre sin konsesjon!

Mandag var en historisk stor dag. Det var god stemning på møte med olje – og energi ministeren, da konsesjonen til IKM sitt gasskraftprosjekt fikk konsesjon. Det betyr ikke at det er klart til å sette spaden i jorda, men at man nå kan være en aktiv aktør for å komme i posisjon til å bli en viktig del av kraftproduksjonen i Møre og Romsdal framover. Norge setter seg mål knyttet til miljø, og jeg ser at noen politiske motstandere gjør så godt de kan for å latterliggjøre det. Mest latterlig er de nå egentlig selv, slik de tordner frem. Og Alf Reistad i IKM var nå ganske så klar når han svarte i Romsdals Budstikke på den useriøse kritikken.

Dette prosjektet er altfor viktig til å opptre useriøst. Det fortjener å få støtte fra oss politikere som ønsker å opptre seriøst og som vil få til løsninger som vil ivareta kraftbehovet og miljøet vårt inn i framtida. Som representant for Arbiederpartiet på Stortinget etter valget, vil jeg bidra til å utvikle både mulighetene på land og i Norskehavet. IKM vil bli en viktig brikke i et stort bilde. Det som kan skje framover i området vårt er som et stort Columbi kraftegg, hvor mange store utfordringer skal løses og hvor flere er gjensidig avhengige av hverandre.

Det er norsk offentlig politikk at det stilles kraf til CO2 håndtering i Norge. Men det er også viktig at vi kan ha en tett dialog mellom staten og aktørene for å finne de beste løsningene. Nå skjer det omfattende utredninger i Norskehavet rundt gassen i de nye feltene, og vurderinger rundt framtidig infrastruktur. Det spennende er om gassen fra Gro og Victoria trenger å få en CO2 infrastruktur for å kunne eksporteres. Det er også spenning knyttet til om dette vil skje raskt eller lar vente på seg til det blir ledig rørkapasistet på eksisterende nett. Det utredes mulige CO2 deponi og Gassco er her en viktig aktør.

IKM ligger midt i smørøyet til å være en aktør som blir nøkkelen knyttet til ny kraftproduksjon, egen løsning på CO2 håndtering og elektrifisering av sokkelen. Vår region er viktig i diskusjonen om gassknutepunkt, noe som vi jobber for at Aukra skal få.

I møte med olje og energiminsteren, la jeg vekt på at staten ikke må slippe prosjektet nå, men holde på dialogen og jobbe sammen med oss for å finne de beste løsningene framover. Jobber vi sammen, finner vi de beste løsningene!

Bilde hentet fra ikmore.no sine sider

Bilde hentet fra ikmore.no sine sider

Posted under arbeiderpartiet, Kommentar
aug-19-2009

Sånn e vi…

Arbeiderpartiet har laget en film om stortingskandidatene. Den ligger på Arbeiderpartiets hjemmeside. Her kan dere se en snutt fra to av oss fra Møre og Romsdal. Filmen viser like mye rundt opptakene, som det vi ønsket å formidle.  Det var artig å være med på dette og vi håper dere kan le litt med oss :)

Posted under arbeiderpartiet, Diverse
aug-18-2009

Kulturkampen

Kunstnere rundt om i Norge har nå hevet seg inn i valgkampen. De er redd for hva som vil skje med kulturlivet hvis Frp kommer til makten. Isteden for å satse på kultur vil de altså kutte med en milliard hvis de kommer til makten. Oppropet som kalles «kulturkampen» har som mål å opplyse folket om hvilket veivalg vi står ovenfor. Oppropet har til nå fått over 200 kunstnere på sin aksjonliste og dette viser hvilket engasjement som er rundt denne saken. Jeg er enig i dette. Vil du fortsatt ha et rikt og mangfoldig kulturliv med videreføring av kulturløftet så stemmer du Arbeiderpartiet ved valget 14. september.

Hentet fra kulturkampen.no

Bilde hentet fra kulturkampen.no

Manifest som er hentet fra kulturkampen.no:

Et livskraftig kulturliv, med gode kulturtilbud for alle, er nødvendig for å skape et inkluderende samfunn basert på likeverd og demokrati.

Kunst og kultur er grunnleggende goder som skal tilfalle alle i samfunnet. Aldri har skilllinjene i kultur-politikken vært klarere enn ved årets Stortingsvalg.

Kulturløftet til den rødgrønne regjeringen har gitt en historisk kultursatsning på to milliarder kroner. Et regjeringsskifte, og et stort Frp, vil kunne stoppe kulturløftet.

Vi støtter et fortsatt kulturløft i neste stortingsperiode, til beste for publikum, barn, unge, det frivillige kulturlivet, kulturarbeidere og den profesjonelle kunsten.

”Å styrke kulturen er å styrke landet”
— fra Kultur-brevet 1945

Posted under arbeiderpartiet, Kultur
aug-15-2009

Hybridbil: Beste og eneste miljøalternativ.

Var i dag i Ålesund og fikk lånt meg en hybridbil som jeg skal bruke under valgkampen. Det er en Honda Insight som både har bensin og elektrisk motor. Var svært overrasket over hvor god og lettkjørt denne bilen var. Den har et svært lavt forbruk (ca 0,4 liter/mil) og lite utslipp av CO2. Ved stans i lyskryss osv. så slår motoren seg av for så å starte opp igjen nar man tar foten av bremsen…snedig…

Regjeringen har nå tilrettelagt for at det skal bli billigere å gå til anskaffelse av miljøvennlige biler. I januar 2007 ble slagvolum erstattet av CO2 utslipp som avgiftskomponent. I år ble miljøprofilen ytterligere skjerpet ved at kjøretøy som slipper ut mindre enn 120 g/CO2 per km. får et fradrag på avgiften. Man får en reduksjon på 500 kroner for hvert gram under 120g/CO2. Denne ordningen vil gi stadig større avgiftslettelser etterhvert som det kommer nye og flere utslippsgjerrige biler på markedet.

For bilen jeg låner nå, som slipper ut 100 g/CO2, så snakker vi om en avgiftsreduksjon på 10 000 kroner. I tillegg så premieres hybridbiler med lavere avgifter enn tilsvarende biler i samme vekt og motorstørrelse gjennom egne rabatter. Det er fortsatt mange svakheter i avgiftssystemet og jeg er opptatt av to ting:

Bilavgiften er og blir en skatt for å finansiere fellesgoder, hvis disse fjernes eller reduseres kraftig, må vi enten kutte i offentlige utgifter eller øke andre skatter og avgifter på andre områder.

AP ønsker å vri bilavgiften slik at den stimulerer til mer miljøsatsing. Denne hovedkursen vil vi fortsette med, så får vi ta detaljene i hvert enkelt budsjett.

honda_insight

Posted under arbeiderpartiet
aug-12-2009

Bak lås og slå

Hvordan er det å sitte bak lås og slå i måned etter måned, år etter år? Hva er det som går gjennom hodet på en som nærmer seg slutten av en dom, på tur ut i friheten og det «normale» liv?

I dag var jeg på Hustad fengsel og fikk møte innsatte. Jeg har i lang tid vært opptatt av «Vold i nære relasjoner», og hva vi som politikere kan gjøre for de som rammes av vold i hjemmet. Jeg har hørt mange tragiske historier av folk som har opplevd å bli utsatt for vold av søsken, foreldre, kjæreste osv. Listen er lang over vanskelige dager for mange. Redselen for når neste slag skal komme, skammen over at man finner seg i å leve slik og ikke minst tausheten om at man er i en slik situasjon. Altså, deler man ikke hendelsene med noen heller, før man MÅ.

I dag ønsket jeg å snakke med innsatte som er voldsdømte. Nettopp for å høre hva som var årsak til handlingen, hvordan fengselsoppholdet har gjort de beredt til å leve lovlydige etter at porten stenges bak de. For, skal vi få slutt på vold, må vi gjøre politiske grep for å stanse vold. Det krever at samfunnet blir enda bedre på å bygge opp trygge mennesker og gir våre barn bedre barndom, det handler om rus – og alkoholpolitikk både blant politikerne og hjemme i stua. Det handler om å satse på å få fullført eller ta utdanning mens man sitter inne og bygge opp om et meningsfylt liv. Det handler om å få hjelp til rehabilitering og bygge opp en psyke som kan være rustet til å tåle en tøff hverdag. For det er viktig at det er kapasitet og kompetanse i fengslene til å bidra til en best mulig håndtering av livet som venter. Problemstillingene er mange, fordi her må man se på hvert enkeltmenneske sin historie og situasjon. Noen har en familie som støtter opp og er der når du kommer tilbake, andre kan oppleve å måtte ta bagen i den en armen og noen hundrelapper til bussen hjem i den andre.

Noen bør helt klart også kunne sone med fotlenke, slik at de kan gå på jobb og bo hjemme, med tydelige grenser og oppfølging. Storberget har tatt tak, løftet opp Straffeloven og kriminalomsorgen, og tilpasset regelverket til dagens virkelighet. Soningskøene er borte og vi må påse at satsing på rehabilitering hvor utdanning og jobb, er viktige elementer. Noen kan faktisk allerede, i Norge, sone hjemme med fotlenke hvor strenge kriterier stilles. Da kan flere beholde jobben og inntekten sin, samtidig så de opplever å være fange. For friheten blir fratatt de.

Vi må få ned volden gjennom forebygging og jobbe målbevisst for å utruste de kriminelle slik at de kan unngå å bli en gjenganger i fengsel. Sinnemestringskurs og andre tiltak har vist seg å ha god effekt for å hidre vold. Mål for eget liv og jobben for å nå de, trenger også de kriminelle hjelp til. Skal vi hindre vold, må vi jobbe for at voldutøverne slutter med å utøve vold!

fengsel

Posted under arbeiderpartiet, Justis
aug-11-2009

Gratis årlig tannhelsekontroll for alle over 75 år!

Tannhelse er viktig hele livet. Arbeiderpartiet har programfestet at tannhelse skal bli en del av det offentliges ansvar på lik linje med øvrig helsevesen. Vi legger nå frem » Eldreplan 2015» med klare satsinger framover og vi vil etablere årlig gratis tannhelsekontroll for eldre over 75 år. Det gjør det lettere å få folk til tannlegen, fordi det ikke blir et økonomisk spørsmål om en har råd til det eller ikke.

Videre vil vi forbedre tannhelsetilbudet for dem som bor i institusjon og utvide dette også til å være et heldøgns omsorgstilbud utenfor institusjon. Jeg kan vise til et eksempel for å synliggjøre hvor viktig dette er?
Jeg har enda friskt i minne min kjære tante som bodde på sykehjem i noen år. Vi oppdaget at hun ble tynnere og tynnere, noe som var bekymringsverdig i seg selv. Etter en tid begynte hun til og med å miste tenner. Det var grusomt å se. Årsaken var rett og slett at hun ikke fikk i seg nok mat. Det var selvfølgelig personalet som burde oppdaget at hun ikke spiste maten sin og satt inn tiltak for å få gi henne nok næring. Men med en tettere tannhelsetjeneste med jevnlig kontroll, ville nok tiltak for å få i henne mat inntruffet tidligere. For hun hadde nok lidd under for dårlig pleie over lang tid, noe som er meget uverdig.

Med en verdighetsgaranti og en styrket oppfølging av de eldre, både friske og pleietrengende, vil mange kunne få en bedre alderdom. Heldigvis lever vi lenger og mange holder seg friskere både i hodet og i kroppen. Det vil si at eldre er en kjempeviktig ressurs med erfaringer som bør deles, med en kompetanse og entusiasme som samfunnet trenger.

Vi i Arbeiderpartiet vil ha et samfunn som er trygt og verdig for alle. Det krever politisk vilje, handlekraft og en grunnleggende vilje til å bry seg om hverandre. Det er jeg glad for å finne i APs politikk. Det er derfor viktig for meg å bidra til at også du og dine skal finne det samme med Arbeiderpartiets politikk. Vi ønsker velferd til alle, framfor skattelette til noen få!

Posted under arbeiderpartiet, Eldreomsorg, Helse
aug-10-2009

Regjeringen lytter til arbeidsfolk- noe Erna misliker sterkt

Høyre leder Erna Solberg går i dag ut i NRK  og kritiserer at regjeringen Stoltenberg lytter til arbeidstaker organsiasjonen LO med sine 860 000 medlemmer. Det er flott at Erna tar innover seg at Stoltenberg regjeringen lytter til folket. Verre er det at hun kritiserer Jens for det. Men det viser nå Høyres sanne jeg.

Regjeringen har forbedret arbeidstakernes rettigheter, har gitt feriepengene tilbake til de arbeidsledige og forbedret permitteringsordningene. Dette utspillet viser at Erna er mer opptatt av å springe ærender for de rikeste, fremfor å lytte til hva arbeidsfolk har å si. Dagens regjering har »arbeid til alle», som viktigste jobb. Dette oppnår vi kun gjennom en aktiv næringspoltikk, hvor regjeringen også er med på å trygge, omstille og utvikle norsk arbeidsliv uten å gå på bekostning av de ansattes rettigheter.  Ønsker vi at arbeidslivet fortsatt skal bygge på trygghet for den enkelte, er budskapet klart. Stem på Jens!

Som stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal, lover jeg å kjempe  for at de ansattes stemmer fortsatt skal bli hørt. Da må vi ha en politisk ledelse her i landet som lytter til arbeidsfolk, og som fører en aktiv næringspoltikk. Det blir det arbeidsplasser av og det gir folk trygghet. Dette er vår viktigste sak, det er derfor vi  er Arbeiderpartiet.

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv