Else-May Botten

En blogg om ting som engasjerer meg…

Archive for september, 2009

sept-19-2009

Agurk nytt!?

Etter å ha lest lederen i Romsdals Budstikke  i dag, lurer jeg på om det er ny agurktid i pressens verden. Det har vært mye å skrive om nå i lang tid og vi politikere har ringt ned redaksjonene for å få på våre saker. For meg har de siste dagene gått med til å jobbe mindre, slappe av og komme meg til hektene etter en hektisk valgkamp. Det har vært lange krevende dager over lang tid og jeg har med god samvittighet lagt opp til noen roligere dager nå.

Jeg tror media som har fulgt oss disse ukene har forståelse for at tempoet har blitt redusert noe disse dagene. I løpet av valgkampen har flere av oss vært på i de ulike nettsamfunn og ytret våre meninger og markedsført vår politikk. Det har blitt lagt merke til og etterhvert også forventet.

Så tilbake til dagens leder i RB. Der står det at ingen av stortingskandidatene har blogget siden valget. Om det er en sak som fortjener lederen i RB er ikke opp til meg å bedømme, men jeg mener det er direkte feil om man tar alle under en og samme kam. Hva med en bedre research? Det er riktig at det har vært rolig, men det er ikke riktig at det har vært helt dødt. Valget var 14. september og 16. september la jeg ut en blogg hvor jeg takket for alle rosende ord som har strømmet på etter valget.  

I lederen får vi en oppfordring om at vi må fortsette å blogge når vi kommer på Stortinget. Mitt svar på dette er JA, selvfølgelig. Jeg håper fylkets medier kommer til å følge med på de saker som skal opp i Stortinget og som vil ha konsekvenser for Møre og Romsdal. Kontakten mellom politikerne og media er veldig viktig. Vi politikere har ansvar for å fronte viktige saker for folket og media er viktige hjelpemiddel for å nå ut til folket! Altså gjensidig avhengig av hverandre. Jeg regner derfor med at denne «agurk nytt perioden» blir kortvarig fra begge sin side og at viktige politiske saker settes på dagsorden så fort Stortinget settes.

God helg!

Posted under arbeiderpartiet, Diverse, Kommentar
sept-16-2009

Rosende ord som varmer!

Etter to dager med varmende ord, gratulasjoner og hilsener fra hele landet, ønsker jeg å si tusen takk til dere alle! Jeg har fått over 400 meldinger, som jeg har prøvd å svare på etter beste evne, men jeg har nok ikke greid å takke alle. Derfor er det greit å ha en blogg hvor mange av dere følger meg uansett, og si tusen takk til dere alle.

Jeg er utrolig stolt over å kunne representere Møre og Romsdal Arbeiderparti på Stortinget! Jeg gleder meg til å komme i gang og er spent på hva som møter av utfordringer, oppgaver og mennesker framover. Vi har gjort en kjempejobb alle sammen og fått et resultat vi skal være stolte av. Jeg hadde tre mål valgnatta: Vi skulle få rødgrønt flertall og fortsatt regjeringsmakt, vi skulle få inn tre på Stortinget fra AP i Møre og Romsdal og vi skulle få med oss Senterpartiets Jenny Klinge. Alle ønskene ble innfridd.

Den nye mørebenken ser ut til å bli en spenstig og arbeidsom gjeng, som folk skal få se mye til. En gjeng som er sulten på makt og nye utfordringer.

Har du en politisk sak som du brenner for og som er viktig for deg og andre, ta kontakt med meg! Sist, men absolutt ikke minst: Tusen takk til alle som har bidratt i valgkampen og tusen takk til dere som stemte på Arbeiderpartiet. Din stemme ble hørt :)

 roser7

Posted under arbeiderpartiet
sept-13-2009

Bruk stemmeretten og bruk den på Arbeiderpartiet!

Bli med meg på å skape et bedre samfunn, gjennom:

Et godt arbeidsliv

Et aktivt og omstillingsdyktig næringsliv

Et friskere Norge hvor forebygging og gode helsetilbud til alle er i fokus

Et liv med frihet under ansvar

Vårt samfunn skal ha plass til alle og bygge på vår felles innsats!
Det gir oss alle varme, trygghet og omsorg.
Nå har jeg vært og stemt på et varmere samfunn. Bruk stemmeretten din du også!

Posted under arbeiderpartiet
sept-11-2009

Hør på Jonas

Stem på Arbeiderpartiet hvis du vil ha Jens som statsminister, sier Jonas Gahr Støre.

.
Posted under arbeiderpartiet
sept-9-2009

Neste løft er full sykehjemsdekning!

For fire år siden gikk Arbeiderpartiet til valg på at vi skulle innføre full barnehagedekning. Alle som ønsket det- skulle få det.

Alle som fyller ett år før 1. september, skal få barnehageplass hvis de ønsker det. Det er nå lovfestet. Mer enn 30 års kamp har gitt resultater, og det viser at slike store løft tar tid å innfri.

Vi er klar for nye oppgaver og har klare mål. Nå er det de eldres tur, og vi lover full sykehjemsdekning innen 2015. Alle som trenger det skal få sykehjemsplass. Vi skal styrke de eldres rett til god omsorg gjennom å endre loven og lage en ny forskrift om en verdig eldreomsorg. Det fortjener de eldre!

For oss er full barnehagedekning og full sykehjemsdekning viktigere enn å kutte i skattene til de som har mest fra før. Skattekutt = velferdskutt!

Dette viser at det har noe å si hvem du stemmer på. Vil du være med oss på å innføre full sykehjemsdekning, må du gå å stemme!

Og vil du ha Jens Stoltenberg som statsminister, må du stemme på Jens og AP (www.dna.no   ). Godt valg!

Posted under arbeiderpartiet, Diverse, Eldreomsorg, Kommentar
sept-7-2009

Frp og Høyres kutt til NAV

Jeg har lyst til å sette frem en vær varsom plakat til de som mottar dagpenger, er uføre og sykemeldte. Og til alle oss andre som kan bli det.

Dagens Regjering har økt kraftig bevilgningene til NAV, ikke minst det siste året hvor vi har blitt rammet av den internasjonale finanskrisa og flere har blitt permitterte og oppsagt. Da trengs det mer penger til nav- ikke mindre.

Så til Høyre siden , som stort sett hele høsten i fjor kritiserte regjeringen om at tiltakene var for små og kom for seint. Det var snart bare det de hadde å si. Lite konkret og lite saklig var kritikken.

Til de av dere som er opptatt av trygge ordninger fra samfunnet, fremfor dyre private forsikringer for de som har masse penger,  anbefaler jeg dere å lese følgende oversikt:

Frps alternative budsjett til NAV:

-  1.510 mill kutt i sykepenger for arbeidstakere og selvstendige

- 745 mill kutt i uføretrygd

- 560 mill kutt i Kvalifiseringsprogrammet

- 100 mill kutt i rehabiliteringspenger

- 70 mill i kutt i ventelønnsordningen

Dette var altså Frps gave til de som trenger hjelp.

 

Så til Høyres budsjettforslag for 2009 til NAV:

- 200 mill kutt til «trygd til arbeid» pakken

- 150 mill kutt omprioritering av ordinære arbeidsmarkedstiltaksplasser

- 67 mill kutt i dagpengeordningen- øke til fem ventedager

- 35 mill kutt i lønnsgarantifondsordningen

Dette var Høyres gave til deg som trenger hjelp.

Er du en av de som trenger hjelp fra NAV, bør du tenke deg om. FrP og Høyre ønsker store kutt i NAV budsjettet, fordi de ønsker at du skal få mindre å rutte med og at du skal få frihet til å klare deg selv. Det oppfattes av mange som en kald politikk og det motsatte av det du trenger den dagen du banker på kontoret til NAV.

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Diverse, Helse, Kommentar, Utdanning
sept-6-2009

Alle skal med!

Dagens og morgendagens utfordring er at vi trenger flere lærere, flere pleie -og omsorgsarbeidere, flere politi og fengselsbetjenter, flere psykologer m.m.
Hvor skal vi rekruttere alle fra?

For å snu spørsmålet litt. Vi må få alle til å fullføre videregående opplæring og få flere motivert til å ta høyere utdanning.
Det er en stor samfunnsutfordring vi har og som vi i AP er klare til å ta.

En gutt på barnehagen med adferdsvansker, kan plage andre for å få oppmerksomhet. Han trenger ikke være lett å få til å høre etter og til å følge med på det som de i barnehagen ønsker å få han med på.

Tiden går, og han begynner på skolen. Der greier han ikke å sitte stille, men finner på mye rart for å få oppmerksomheten vekk fra læreren og til seg. Noen morsomme påfunn, mens han i neste øyeblikk kanskje slår en i klassen.

Ungdomsskolen kaller og han begynner å bli svært frustrert over at han ikke får med seg noe i timene, karakterene er dårlige og motivasjonen elendig. Han tenker, hvorfor må jeg gjennom dette? Jeg duger ikke til noe likevel. Erfaringslenken begynner å bli lang knyttet til ting han ikke har fått til. Og han glemmer å glede seg over det han har fått til.

Hvorfor, ja, hvorfor skal vi tillate at det går så lang tid før noe som helst skjer? Denne gutten starter muligens på videregående skole, men er en av de første som slutter og opplever å være en skikkelig taper uten mål og mening.

Vi må se mer på «hva gjør vi når barn med adferdsvansker dukker opp i vår barnehage eller skole»? Tiltak må settes inn med det samme og en må se på årsaken til adferdsvanskene. I noen tilfeller kan man ha fått diagnosen ADHD, du får behandling for det, men for lite blir gjort for å finne ut årsaken til diagnosen. Du har fått en diagnose og medisin, men ofte skjer det lite utover det. Jeg tror det er veldig viktig å se på årsaken til at barnet har kommet i en slik situasjon. Man må alltid lete etter hva som  ligger til grunn.

Vi må gå inn å se på hvordan barn, foreldre og barnehage/ skole, kan jobbe sammen for å få barnet på den beste vei. Og trygge dets framtid med en tidlig reaksjon, god og riktig hjelp for å kunne håndtere verden det lever i.

Det krever god samhandling, handlekraft og ansvar for et barn, som skal utvikle seg og utfolde seg i en verden med mange muligheter. Trygghet, kjærlighet og oppmerksomhet er viktige nøkler rundt oppvekstvilkårene. Barn trenger oppfølging og at foreldre og skolepersonell forstår hvordan de fungerer.
Det er sammen vi får dette til, og da må vi påse at ressursene og kompetansen er hos den som skal ha den.

Greier vi dette, løser vi også koden på en del av frafallet blant unge elever i norske skoler. Disse kan godt bli politimenn, ingeniører eller leger, om de får den hjelpen de trenger. De trenger hjelp fra samfunnet og samfunnet trenger deres arbeidskraft nå og i framtiden!

Posted under arbeiderpartiet, Barn og ungdom, Utdanning
sept-5-2009

Det er min dag i dag!

I går var det nok mange som tenkte» det er min dag i dag» av elevene på Kristiansund vgs og Atlanten vgs. De fikk besøk av selveste statsministeren, Jens Stoltenberg . Han hadde en innledning om hvorfor det er viktig å bruke stemmeretten sin og hvordan politikk påvirker hverdagen vår.

Jeg merket meg at der var mange som var spente på gjesten som skulle komme, de lyttet, klappet og lo av det som kom fra Jens Stoltenberg.

De fikk god tid til å stille statsministeren spørsmål, og noen fikk da også opp på scenen for å stille spørsmål. Det var nok en utrolig stor opplevelse for de unge fremadstormende elevene. Og flinke var de.  De så ut til å trives på scena sammen med statsministeren og han tok vel imot de.

Flere elver tydeliggjorde hvor stort dette virkelig var for de.  En sa han hadde møtt Gro Harlem Bruntland som liten gutt, og var veldig glad for å møte en statsminister som han kunne huske fra det voksne liv. En annen var så begeistret over bare å få stå der oppe på scenen at han tok frem mobilen og bad rektor ta bilde av de. Han hadde nok en herlig dag i dag.

Jeg håper elevene fikk seg en vekker, som gjør at de bruker stemmeretten sin. Det håper jeg alle som vil være med å påvirke hvilken retning Norge skal ta…gjør.

Bilder fra Tidens Krav

Posted under arbeiderpartiet, Barn og ungdom, Diverse
sept-2-2009

Fødsel i Molde

I går hadde Romsdals Budstikke helsedebatt.

Og vi var innom mange tema.

Vi var alle enige om at vi skal få bygget Molde Nye sykehus og at de kummerlige forholdene som noen opplever på dagens sykehus, trenger å bli utskiftet. Vi var også inne på temaet funskjonsfordeling, og hvordan gi pasientene et best mulig tilbud. I den forbindelse ønsket jeg å få fram at det er viktig at man er god på det man skal drive med, at man har nok pasienter til å bli god på det man driver med, og at jeg av egen erfaring ved fødsel på Molde sykehus, uttalte i kampens hete at det kunne vært like greit å føde i en grøft.

Jeg vet at det ikke ville vært bedre å føde i en grøft, dette var brukt som en metafor, men våre opplevelser knyttet til fødselen ønsker jeg at ingen andre skal oppleve.

Det var ikke min hensikt å skremme folk som går gravide, og de fleste vil oppleve at Molde sykehus er et godt sted å føde. Men jeg tror også jeg kan si at det vil bli bedre for både pasient og ansatt på det nye sykehuset, derfor er det viktig for oss å holde trykket oppe i den prosessen. 

Som politiker ønsker jeg å være kritisk til det vi har, for å kunne være med på å forbedre det helsevesenet vi har i dag.

Posted under arbeiderpartiet, Helse, Kommentar