Else-May Botten

En blogg om ting som engasjerer meg…

Archive for desember, 2009

des-26-2009

En liten julehilsen

Så er den høytidelige julefeiringen godt i gang. Vi har vært i kirken og hørt juleevangeliet tolket med et «moderne» syn på Josef sin måte å håndtere Maria og Jesu barnet på. Det ble ikke det eneste juleevangeliet på juleaften, for barna ville også lese juleevangeliet før middagen. Det var trivelig. Mors pinnekjøtt var selvfølgelig best også i år, og alt var duket for en minnerik og god kveld.

Men midt oppe i alt dette fine, tenker jeg på de som sitter alene, vandrer ute i mørket, er redde for at sine nærmeste skal skade de med mer. Det er trist å vite at så mange også her i Norge lider under andres småligheter. Det er trist å vite at mange som ikke har det bra, faktisk tar ut sine egne problemer på andre. Det skaper ikke kjærlighet og fred, men usikkerhet, utrygghet og smerte. Og er ikke akseptabelt.

Men det som gjelder for oss alle, uansett situasjon, er engelens budskap som vi leser om i juleevangeliet. »FRYKT IKKE, for jeg er med dere». Det er noe vi alle kan ta med oss og holde fast ved. Det gir trygghet for at noen tar vare på oss og elsker oss. Og det viser at vi aldri går alene, selv om vi kan føle det slik. Det er et viktig julebudskap og har stor betydning uansett hvor vi er og når det er.

Jeg ønsker dere alle en riktig god og fredfull jul!

Posted under arbeiderpartiet, Barn og ungdom, Diverse, Kommentar, Kultur
des-10-2009

Høyres svik mot norske sjøfolk.

Nettolønnsordningen er viktig for å sikre norske sjøfolk rammebetingelser som er på linje med våre naboland. I budsjettbehandlingen i Stortinget viser Høyre sitt sanne ansikt og avslører nok en gang at partiet er mer opptatt av skattelettelse for bedriftseiere framfor å sikre arbeidsbetingelsene til norske sjøfolk. Igjen viser det seg at statlige ordninger som bidrar til å trygge ansatte, står nederst på partiets prioriteringsliste og øverst på kuttlista!

Hvis Høyre hadde fått flertall for sin dramatiske svekkelse av nettolønnsordningen, ville dette ha truet kompetansehevingen og rekruttering av norske sjøfolk. Mens regjeringen foreslår å opprettholde nettolønnsordningen på dagens nivå, som er kr. 198 000 pr sjømann, velger Høyre å kutte ned til kr 125 000. Gjennom nettolønnsordningen mottar rederiene refusjon for innbetalt inntektsskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift for mannskap innenfor ordningen.

Nettolønnsordningen bidrar også til viktige opplærings- og rekrutteringstiltak, fordi den forutsetter at rederiene innbetaler til et kompetansefond. Arbeiderpartiet ser denne ordningen som et viktig virkemiddel for å sikre norske arbeidsplasser og veksten i den maritime næringen.

I de senere år har det vært en øking av antall norske sjøfolk med 12 prosent, og i dag er det om lag 11 300 norske sjøfolk som kommer inn under nettolønnsordningen. De kommende årene blir krevende for den maritime næringen. Da trengs det stø kurs med Arbeiderpartiet ved roret, framfor Høyres kuttliste overfor ansatte.

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Næring
des-9-2009

«La de små barn komme til meg, hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til»

Kirken er Guds hus og kirkens folk skal formidle Guds ord. Den skal også gi folk Guds velsignelse. Når man ser hvordan noen prester i dag kan operere fritt med diskriminerende holdninger i sitt virke, gjennom å avvise barn fra å få Guds velsignelse, går det kalt gjennom meg. Jeg viser da til NRK Møre og Romsdal sitt oppslag om presten i Borgund Kirke som ikke ville døpe et barn med lesbiske foreldre.

Norge og den Norske kirke, er ikke tjent med at man har prester som ekskluderer folk fra å få være Guds barn. Det ville aldri Jesus gjort! Jesus tok vare på alle rundt seg uansett hvordan de var og hvordan de var mot han og andre. Det siste beviset Jesus ga på dette, var da han hang på korset sammen med røveren.

Røveren sa: «Jesus kom meg i hu når du kommer i ditt rike». Og han sa til ham: «Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i Paradis» (Luk 23 v 42-43).

Dette eksempelet viser den omtanken og kjærligheten Jesus hadde til menneskene. Jeg mener det er synd at en prest gjør seg til Guds dommer på denne måten. Slik jeg ser det, skjuler han seg bak sin egen smålige holdning, med å avvise barn fra å få Guds velsignelse. Det er et stort religiøst overtramp som han selv bør vurdere å be om tilgivelse for. Jeg føler meg trygg på at Gud vil kunne tilgi også dette.

Det norske folk tilhører den kristne tro, men en av årsakene til at en økende gruppe melder seg ut, kan være eksempler på prester som dette, hvor ansatte i kirken tydeligvis har problemer med å ha respekt overfor det folk de skal tjene. Alle som vil skal få sin plass hos Gud og alle som ønsker det skal kunne få høre Guds ord!

Jeg finner meg rett og slett ikke i, at konservative fordømmende prester, skal kunne drive på en måte som ligner mer et enkeltpersonforetak fremfor en statskirke. I dagens samfunn er folk opplyste og finner seg ikke i slike overtramp.

Jesus viste alle mennesker respekt. Der har tydeligvis fortsatt noen av kirkens menn og kvinner noe å lære. 

«Min Gud han er så fast en borg», derfor ønsker jeg at alle som vil skal få ta del i hans ord og kjærlighet!

Posted under Arbeidsliv, Barn og ungdom, Diverse, Kommentar, Likestilling