Else-May Botten

En blogg om ting som engasjerer meg…

Archive for april, 2010

apr-29-2010

Deltok på høring i Europaparlamentet på tirsdag

 

europaparlamentet20med20vann20offentlig20bildeTirsdag denne uka, var vi tre Stortingsrepresentanter  ( Harald Nesvik, Svein Roald Hansen og meg) som deltok på høring i Europaparlamentet i Brüssel. Det var en historisk dag, fordi Norge for første gang fikk mulighet til å delta på en slik høring. For min del, var det også historisk, fordi jeg fikk oppgaven om å føre ordet fra den Norske delagasjonen. 

 

 

Tema var hvordan de ulike landene har implementert tjenestedirektivet. For Norge sin del skal alt nå være på plass fra 1. mai. Vi har gjort mye. Vi har tatt debatten om sosial dumping og allmenngjøring av tariffavtaler. Vi har forsikret oss om at de ansattes faglige rettigheter blir ivaretatt. For Norge sin del er det, Altinn, som er service stedet for de som trenger informasjon for å registrere sine tjenster i Norge. Ellers har vi endret noen få lover og fått på plass egen tjestelov. Det vil nok være mer som må jobbes inn etterhvert, men vi kan si at vi har jobbet grundig med dette. Ikke minst på bakgrunn av de 9 eksterne utredningene Regjeringen har fått gjennomført, for å være sikker på at våre ønsker blir ivaretatt på en best mulig måte.  

Det var utrolig kjekt å få være med på denne høringen, og jeg håper at flere komiteer på Stortinget vil engasjere seg i slike konferanser/høringer framover. Det er viktig for oss å være tilstede å informere om hva vi gjør, i tillegg til at det er en mulighet til å få innspillene fra de andre landenes arbeid. Og når diskusjonene går der nede,og vi får muligheten til å delta, ja, da bør vi være tilstede:)

Posted under arbeiderpartiet, Kommentar, Næring, Taler
apr-29-2010

Takk for Regjeringens offensive tiltakspakke til maritim næring!

Dette er en stor dag! Etter å har jobbet spesielt med maritime saker på Stortinget i hele vinter, er jeg nå svært glad for at Trond Giske og Jens kunne legge fram en offensiv tiltakspakke for maritim næring i dag.

Den maritime næringen bidro med 100 milliarder i verdiskaping i fjor, av disse bidro Møre og Romsdal med 50 milliarder av disse. Det er utrolig bra. Men på kort sikt ser det ut for at det går mot tøffere tider, siden kontraheringene har gått drastisk ned. Det vil selvsagt ramme verft og leverandør industrien i vårt fylke betrakelig.

Vi i AP har vært opptatt av å levere mer penger til garantiordningene i GIEK, og i dag leverte Regjeringen 10 milliarder ekstra til denne ordningen. Hurra for det! Men ikke nok med det. Vi har vært opptatt av å få garantiordningene mer fleksible. Det har vi også lykkes med å få til. Nå vil det bli mulig for mindre båter å komme inn under ordningen, norske interesser vil bli inkludert og man vil kunne få tilgang til ordningen om man satser på offshore vindmølleanlegg. Det er jo, dette næringen har etterspurt- Og her kommer altså handlingen fra Regjeringen.

Videre har Innovasjon Norge fått 200 millioner mer til maritim næring. Dette er viktig for å bygge opp mer kompetanse, ivareta kompetanse i bedriftene, og bidra til omstilling og innovasjonsprosser, for å komme styrket ut av denne situasjonen. 

Norsk Forskningsråd har blitt styrket med 70 millioner og det vil bli satset på teknologiutvikling og gassdrevne ferje. Hele fire nye gassdrevne ferjer vil kunne settes i gang for strekninger i Nordland.

Det har vært lagt et grundig og viktig arbeid, for å få dette på plass. Og det er mange som skal ha mange takk for at dette kom i havn. Takk til pådriverne og takk til Regjeringen !

Jeg er glad for at vi har blitt hørt og dette oppleves som en politisk sier:)

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Næring