Else-May Botten

En blogg om ting som engasjerer meg…

Archive for mai, 2010

mai-4-2010

Interessant møte med nestlederen i CUT

I dag fikk jeg besøk av nestlederen i LO i Columbia (CUT).

Det var utrolig interessant å høre hvordan det er å være organisert i Columbia og ikke minst hvordan det er å drive med fagforeningsarbeid der. Det at nærmere 40 tillitsvalgte bare i 2009, ble tatt av dage i Columbia, er rimelig utenkelig fra vårt ståsted. Det er så utrolig langt fra vår hverdag.

I Norge lytter myndighetene til både arbeidstaker siden og arbeidsgiversiden. I Columbia blir ikke fagorganisasjonene hørt i det hele tatt. De er totalt overkjørt. Men noen tillitsvalgte der har hørt om den norske modellen og er svært interessert i å lære mer om den. Ikke minst ønsker de at vi i Norge kan bidra til å formidle vår samfunnsmodell til representantene i kongressen i Columbia.

De ønsker seg retten til å kunne organisere seg, til å inngå kollektive avtaler m.m. noe som er meget krevende der, og langt fra virkeligheten der i dag. Igjen, det viser hvor godt vi har det som kan leve med slike rettigheter og ikke minst under frihet.

Dette gir oss et ansvar med å bidra til at flere kan få det bedre og tilnærme seg vår nordiske modell. I Columbia er de nok så langt fra å ha et samfunn som er organisert likt med vårt, men kanskje har vi noe å bidra med for å få de et steg  nærmere til en bedre og tryggere arbeidsdag. Samtidig som man kan føle seg tryggere også i fritiden uansett om man er organisert eller uorganisert. Det må være verdt forsøket….

Posted under arbeiderpartiet
mai-2-2010

Glad Regjeringen støtter Hydros emisjon

«Regjeringen er positiv til at staten deltar med sin andel, i den varslede fortrinnsrettede emisjonen i Norsk Hydro ASA i forbindelse med Hydros foreslåtte kjøp av aluminiumsvirksomheten til brasilianske Vale S.A.», står det i pressemeldingen fra Regjeringen.

Dette påvirker selvfølgelig våre alluminiumsverk rundt om i landet, som gjennom denne emisjonen vil sikre seg råstoff hele 100 år fram i tid. Bak ligger et godt strategisk arbeid og staten viser med sitt eierskap at det er aktivt.

Hydro vil med dette grepet framstå som et fullintegrert aluminiumsselskap med fortsatt hovedkontor i Norge.

Samfunnsansvaret staten er med på å ta gjennom det største oppkjøpet et norsk selskap har gjort noensinne, er å understøtte langsiktig avkastning og en bærekraftig utvikling.

 

I Norge har vi de beste ingeniørene, de beste fagarbeiderne, vi er i førersetet når det gjelder FoU, vi har ren kraft og nå kommer en langsiktig tilgang på råvarer. Og Hydro Sunndal har den mest miljøvnenlige aluminiumsproduksjonen i verden. Nå vil trykket om å sette i gang SU3 bare øke overfor Hydros ledelse. Det er mye som ligger tilrette for å starte opp igjen nå :)

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Kommentar, Næring