Else-May Botten

En blogg om ting som engasjerer meg…

Archive for januar, 2011

jan-31-2011

Norsk økonomi tar seg gradvis opp!

Norsk Industri har kommet med sin konjunktur rapport som viser at norsk økonomi tar seg gradvis opp.

Det er bra og viser at vi både politisk og næringsmessig har greid oss bra gjennom finanskrisa.

Forventningene samlet sett er at vi skal passere 280 000 ansatte i industrien i løpet av året.

Det lover godt og står i stor kontrast til mange andre land i Europa.

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Kommentar
jan-31-2011

Stort å foreslå kandidat til Nobel fredspris 2011

Det er ikke lenge siden utdelingen av Nobel fredspris 2010 gikk til Liu Xiaobo, som fikk mye medieoppmerksomhet verden over. I dag har jeg sammen med to av mine parti kollegaer på Stortinget, Martin Kolberg og Tone Merethe Sønsterud, sendt inn forslag på ILO (Den internasjonale arbeidsorganisasjonen) som kandidat til Nobels Fredspris 2011.01.31

 

Hvorfor? Jo, AP har gjennom hele sin historie kjempet for arbeid til alle, men også at folk skal ha et anstendig arbeid. Gjennom å samarbeide med en sterk fagbevegelse har vi lyktes med å skape ”den norske modellen” som kjennetegnes ved at vi har et tett trepartsamarbeid som fører til et velorganisert arbeidsliv og en sosial trygghet. Denne måten å organisere samfunnet på har nå også fått ros av OECD og blitt debattert i Davos som en økonomisk vellykket måte å organisere samfunnet på som bør tas opp av andre land.

 

ILO er bygget på mye av det vi tror på, dialog og et tett samarbeid mellom ulike parter for å oppnå flere arbeidsplasser og et anstendig arbeidsliv.

Vi synes vi ser resultatene av en motsatt politikk i den politiske uro som nå har oppstått i mange land. Når ungdom gikk ut i gatene i Tunis var det fordi de ville ha politisk endring og reformer, men mye handlet også om en frustrert befolkning uten mulighet til å kunne forsørge seg og sine. Situasjonen i Egypt er den samme – folk mangler de mest elementære rettigheter som mulighet til et anstendig arbeid og mat til sine familier. De vil ha et politisk lederskap som ser alvoret i at millioner nå blir stengt ute av det alminnelige samfunnslivet fordi de ikke får arbeid.

 

Mangel på arbeid skaper sosial uro og undergraver sosialt samhold. Det blir en alles kamp mot alle for å skaffe det mest nødvendige til seg og sine. Selv i Storbritannia kan vi nå lese at folk tilbyr arbeidskraften sin gratis for ikke å bli stengt ute av et stadig strammere arbeidsmarked. Hvis ikke folk føler trygghet for de mest elementære rettigheter, vil det raskt kunne utvikle seg sosial uro som kan true den nasjonale stabiliteten som i Tunis og Egypt, og kan raskt eskaleres til en trussel også mot den globale sikkerheten.

 

Fredsprisen til ILO kan i denne situasjonen bidra til at verdens ledere får øynene opp for at arbeid er en nøkkel til utvikling og fred. Vi mener at verdens befolkning fortjener at deres behov for et anstendig arbeid blir sett, hørt og fremfor alt gjort noe med.

Jeg mener på dette grunnlag at ILO er en god kandidat til årets Nobel Fredspris.

 

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Kommentar, Næring