Else-May Botten

En blogg om ting som engasjerer meg…

Archive for april, 2011

apr-13-2011

Mat, makt og avmakt

Matkjedeutvalgets arbeid avdekker store og alvorlige maktkonsentrasjoner i verdikjeden for mat. Det er svært uheldig at matbaronene henter inn milliardbeløp i egen lomme for å gi leverandørene markedsadgang

 

Jeg frykter en slik utøvelse av makt går på bekostning av norske forbrukere og utarmer hele verdikjeden for mat. Dette minner om et maktmisbruk som hindrer mangfold, innovasjon og produktutvikling til forbrukerens beste.

Det som er avdekket gjennom utvalgets arbeid, tyder på misbruk av makt fra de store og få, på bekostning av norske forbrukere, råvareprodusenter og leverandører.

 

Jeg vet det er mange i Møre og Romsdal som har ideer til gode produkter som de ikke når ut med i dette markedet, og hele systemet kveler innovasjon og muligheter til nyskaping. Mange forbrukere etterspør lokal produsert mat, men får ikke den tilgangen fordi de ikke har kapital til å komme inn i markedet.

Slik markedsmekanismene er i dag, er det ikke akkurat trendsetting vi ser i bransjen. Nei, trendene går oss nesten hus forbi. Det er for lite innovasjon og se. Men ikke særlig rart, da det er store og få aktører som setter sine stempel på matkjeden, og sitter med makt til å bane veien for seg selv, og i for liten grad kunden. Det er nå klart at markedet har høyere priser og dårligere utvalg sammenlignet med de fleste europeiske land, uten av dette utelukkende kan forklares med særnorske beskyttelsestiltak og et høyt lønns- og kostnadsnivå. Så her er en nøtt å knekke.

Vi må finne bedre mekanismer til bedre fordeling av risiko mellom leverandør og kjede i innovasjonsprosessene.  Her må vi gjennomgå lovverket grundig. En ytterligere maktkonsentrasjon i dagligvarehandelen må umiddelbart stoppes og situasjonen tilsier at en innføring av eierskskapsbegrensninger i dagligvarehandelen er et virkemiddel som nå må vurderes.

 

Mangfoldet i norske matbutikker må sikres og leverandørenes adgang til markedet og norske forbrukere må sikres på en bedre måte enn hva som er tilfelle i dag. Her må det foretas en gjennomgang av systemet med sikte på å sikre markedsadgang for leverandørene som har varer forbrukerne vil ha.

 

Det bør umiddelbart vurderes å innføre en Franchiselov for å sikre tilstrekkelig forutsigbarhet for kjøpmannen samtidig som hensynet og rettighetene for de ansatte i dagligvarehandelen forsterkes.

 

Vi har sett en utvikling hvor matkjedene erobrer ulike arenaer som igjen underbygger maktforholdet. Dette skjer blant annet på distribusjonsleddet. At matvarekjedene lenge har presset leverandørene for å gi fra seg distribusjonen av varene er uheldig og en ytterligere utvikling av dette forholdet er derfor ikke ønskelig.

 

Rapporten som utvalget har fremlagt må nå underlegges en bred behandling og må ende opp i Stortinget med konkrete regulerings- og lovforslag. Den nye stortingsmeldingen om mat og landbruk kan kun løse mindre av de problemstillinger som nå er avdekket, derfor må hele rapporten underlegges en bred behandling. 

Målet må være et bedre utvalg, riktig pris og en dagligvarehandel med den åpenheten som trengs for å sikre forbrukerne det tilbudet de har krav på.

 

 

Posted under arbeiderpartiet
apr-8-2011

Jonas knaller til….

Jonas viser Ap sitt integrerings ansikt. Han startet med å erkjenne at vi ikke akkurat har vært «on the frontfoot» på disse sakene.

Norges befolkning har et stort mangfold, da er det viktig å se på hva vi har sammen. Her er demokrati, likestilling, likeverd mm grunnleggende i vårt land. Bor du her, er du en del av dette mangfoldet.
Vi må respektere annerledeshet, vi må stille krav til at alle må forholde seg til vårt regelverk og våre samfunnsrammer.

Gjør din plikt, krev din rett, sier vi. Frp stiller krav på krav, samtidig så de tar bort tiltak til integrering.

Endelig, går kontantstøtten ned for telling. Og det er mange gode tiltak fra vuggen i vår integreringspolitikk nå. Jeg er stolt!

Vi må ha norsk som felles språk i fellesskolene vår. Vi vil ikke forby religiøse klesplagg. Men skoler og arbeidsplasser må kunne ha egne regler for bruk av dette.

Mulighetenes Norge, har rot her. Vi i Ap, vi i familien, vi på skolen… det nye norske vi, er en ny etappe i Norge.

Og takknemmeligheten til Drammens nye ordfører, er stor over å bo i trygge Norge.

Og Masud Gharahkhani, startet med å si, at foreldrene hadde en utfordring når han var liten, med å trygge han da han så rakettene på himmelen og trodde det var stjerner som skinte der. En ting er sikkert, en politisk stjerne, kom til verden i Iran, og står nå klar til å bli valgt som ordfører i Drammen. Jeg ønsker lykke til med å vinne valget der.

Ja, som du skjønner; her er det mange tema, mange gode talere og et aktivt politisk verksted…
Vi ønsker også å ha deg med på laget.

Posted under arbeiderpartiet
apr-7-2011

Det kiler litt i magen nå….

Sitter nå med litt fugler i magen før jeg skal springe bort på Folkets hus nå. Vi skal jobbe med mange viktige saker; enkle som vanskelige, og gjennom disse dagene skal vi legge føringer for partiets og Regjeringens politikk framover.

Ingen sak er for liten, ingen sak er for stor og ingen sak er for vanskelig. Jens har kvittert ut mange krevende saker den siste tiden. Ikke minst situasjonen i Barentshavet, en sak som ble godt politisk landet.
Jeg ønsker at Jens fortsetter trykket, og i løpet av kort tid også løser sykehus saken hos oss i midt- og nord fylket.

Og vi har flere saker vi er svært opptatt av; postdirektivet, Stad skipstunnel, nettolønnsordningen, kraftsituasjonen, vei vedlikehold, rovdyr politikken og mye mer….

Er det rart det er litt ekstra kribling i magen nå…..;) og jeg tror det blir fire spennende dager, på folkets hus.

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Barn og ungdom, Diverse, Eldreomsorg, Helse, Justis, Likestilling, Næring, samferdsel, Utdanning
apr-7-2011

Knall åpning av landsmøte.

Da er vi i gang med det 63. Landsmøte til Ap. Det er alltid spenning rundt et landsmøte.

Og mye oppslag og spekulasjoner i forkant.
Om at valgkomiteen gjør sentralstyre «Støre», at pelsdyrnæringen må legges ned i landet, nei til postdirektivet og mye mer… så får vi se hva landsmøte vedtar i disse, og flere saker.

«Tøffe» Jens dro til med en offensiv tale om helse politikken. Og ja, det tas tak i helsepolitikken, og det er viktig for folks trygghet for framtida. Mer til eldreomsorgen,  og viktig satsing overfor demense.
Og Jens, vi liker deg når du er tøff og tydelig, og kvitterer ut krevende saker. Du har tatt mange kloke valg i krevende saker nå. Så, hold trykket, du vet vi har en sak i Romsdal og Nordmøre, som trenger en løsning som er framtidsrettet.

Stemningen er god her, meningsmålingene gode, mange dyktige tillitsvalgte er på plass.

Så har vi et godt samarbeid, for ikke å si et unikt samarbeid, med LO. Roar Flåthen, LOs leder, var tydelig på at Høyre passer best i opposisjon- ikke posisjon. Det er jeg helt enig i.

Nå må vi legge rammene for en ap politikk hvor vi står sammen for å imøtekomme framtidas muligheter og utfordringer.

Vi er klare!

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Barn og ungdom, Eldreomsorg, Helse, Kommentar, Næring