Else-May Botten

En blogg om ting som engasjerer meg…

Archive for november, 2011

nov-24-2011

Mitt innlegg i finansdebatten

Om du drømmer om et godt liv, bestiller du kanskje drømmereisen.

Hvilket tog setter du deg på da?

For å bestemme deg, går du gjennom tilbudene de ulike selskapene kan gi deg, og hvilke muligheter som ligger i de ulike reisemålene. Du spør deg hvor det er trygt å reise, og hvor du kan finne de spennende opplevelsene du søker. Du ønsker å gå fritt rundt samtidig som du er ut etter utfordringer og muligheter. Skal du være der lenge er du også ute etter å finne deg en jobb som gir deg ei lønn og leve av. 

Mitt reisemål ble valgt av mine foreldre. Jeg vant i lotto og ble født i Norge, det beste landet å bo i. At Regjeringen styrer landet med stø kurs, er bra. At statsbudsjettet er såpass stramt at vi holder kronekursen stabil og renta lav, er svært viktig spesielt for oss som bor på kysten. For der kryr det av eksportrettet næringsliv, og for de er dette spesielt viktig. Videre var det helt avgjørende å få på plass en varig løsning på eksportfinansieringen nå. De rammene er ”et være eller ikke være” for at de store maritime prosjektene skal kunne settes i gang, her hjemme. Det igjen trygger mange viktige arbeidsplasser, hvor hver enkelt ansatt bidrar til verdiskaping.

Ved finanskrisa ble det fort klart at vi måtte få treffsikre tiltak på plass, raskt. Det viste seg å fungere. Det var en viktig brikke for å holde arbeidet i gang og trygge enkeltmennesker fra arbeidsledighet. Våre venner i Europa derimot, har ikke greid dette på samme måte. Altfor mange unge som gamle, opplever å bli stående igjen på perrongen der og de går en svært usikker framtid i møte. Det er faktisk utrolig godt å kunne si at her hjemme er ledigheten på 2,4 % og vi har en rekordhøy sysselsetting. I Møre og Romsdal, som er mitt hjemfylket; er det kun 1,9 % ledighet. Og det i en situasjon der usikkerheten er stor overalt rundt oss.

Vi har mye å takke for og mange skal ha æren for at det går godt i dette landet. Men, vi forholder oss til en global verdensøkonomi. Selv om vi har hatt den beste medisinen mot finans krisen, kan vi ikke være hundre prosent sikker på at vi står`n av i neste storm. Men, om vi får litt mindre mer, slik dette statsbudsjettet er innrettet, er det grunn til å være optimist, fordi det er et ansvarlig budsjett som trygger flere. President, det er kanskje litt stressende å minne om at det snart er jul, med tanke på at vi ikke er ute og kjøper julegaver, men bruker store deler av døgnet på dette huset, for tiden. Men, dette statsbudsjettet kan ses på som en julegave til folket. Selv om det ikke er den dyreste og mest eksklusive gaven du kan få, er den en god gave, som bidrar til å holde kjøpekraften oppe også til neste jul.  

AP garanterer at vi vil strekke oss for å forbedre situasjonen for folket hver eneste dag, og jobbe for å gi plass til alle på vårt framtidstog.

 

 

 

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Barn og ungdom, Kommentar
nov-18-2011

Historisk viktig dag for oss på kysten

I dag tidlig hadde Statsministeren og Næringsministeren pressekonferanse med beskjed om at staten sikrer finansiering til norsk eksportindustri. Dette er et eksempel på en sak som vi har jobbet fagligpolitisk med. Dette er en viktig sak for LOs medlemmer spesielt i Møre og Romsdal, og det er viktig for næringsaktørene som skal inngå viktige kontrakter. Egentlig to sider av samme sak.

Hva har blitt gjort?

Dagens rammer videreføres men man skal få en statlig ordning på plass innen 12. juli 2012. Det er også på plass en overgangsordning, administrert av Eksportfinans, og som er rustet med 30 mrd kroner. Alle kontrakter som inngås i denne overgangsperioden vil automatisk bli med i inn i ny ordning.

Vi som bor på kysten og har eksportrettet næringsvirksomhet an mas, er helt avhengig av å ha et virkemiddelapparat som er godt smurt for både gode og dårlige tider. Med de mørke skyene vi nå har foran oss med gjeldskrisen i Europa, er det viktig å være beredt på nye ufordringer. i dag har man sikret en varig ordning på eksisterende gode eksportfinansiering. Dette sikrer eksportbedriftene våre på en god måte.

 

 

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Næring
nov-15-2011

Venstres sjørøveri

Når har venstre lagt frem sitt alternative statsbudsjett. Venstres fraværende maritime politikk viser at de lar skuta seile sin egen sjø.

De snur ryggen til norske sjøfolk, og navigerer seg kunnskapsløst bort fra å sikre norske sjøfolks framtid.

I sitt alternative budsjett, kutter Venstre hele nettolønnsordningen (1,6 mrd kr) for norske sjøfolk.

Dette er stikk i strid med Regjeringens vellykkede maritime politikk, hvor nettolønnsordningen ligger fast som selve skroget.

Norske sjøfolk kan nok en gang være glad for at det er Arbeiderpartiet som står ved roret i Næringsdepartementet, og ikke Venstre.

Posted under arbeiderpartiet