Else-May Botten

En blogg om ting som engasjerer meg…

26/11/2010

Her kan du lese mitt innlegg under finansdebatten i Stortinget

Etter å ha hørt på debatten virker det helt opplagt at Høyre nå ønsker å ta på seg litt nye klær, ja kanskje til og med kle seg ut.

De prøver å fremstille seg som mer renhårige i et velferdsperspektiv. Men president, det virker så det kun er yttertøyet de da viser frem.

For på innsida ser vi en tydelig profil, som er blåere enn noen gang. I media og på talerstolen, flørter de vilt og uhemmet med Frp, samtidig som de sminker sitt budskap til velgerne med en sosialistisk tone. Kanskje prøver de å kle seg som ”liksom sosialister”.

 

Men er det sammenheng mellom ord og handling? 

Høyre sier vi må bedre utdanningen. Det er også vi opptatt av. Det er derfor vi har kommet med mange ulike tiltak overfor denne sektoren. Et eks. er at vi har økt antall lærere med 4650 siden 2005, i motsetning til Høyre, som kuttet 1000 lærerårsverk, da de hadde makta sammen med Bondevik.

 

Ut fra Høyresidens entusiasme etter å kutte i offentlig sektor, kan man kanskje ane en viss allergi mot en sterk offentlig sektor.

Samtidig som de er opptatt av næringsutvikling og rammebetingelser og ikke minst økte tilsyn til ulike næringer, er de opptatt av å kutte i deres budsjetter.  

Med de store kuttene i offentlig sektor som foreslås, får man ikke bare dårligere tjenester, de sender også mange mennesker ut i arbeidsledighet.

 

Inntekter til fellesskapet er viktig. Regjeringen er klar på at vi også framover skal ha store motorer i norsk næringsliv i offentlig eie.

Disse skal komme fellesskapet til gode.

Frp og H derimot virker svært så enige om at det er klokt å selge ut viktige deler av norskeide selskaper, for å utløse engangsinntekter, framfor å sikre løpende inntekter for framtida.

Det har blitt sagt mye klokt om den norske modellen i debatten.

En modell AP er opptatt av å verne om.

Så mitt budskap til høyrepartiene er: Denne samfunnsmodellen er et puslespill sammensatt av mange viktige brikker. Når alle brikkene er plassert, fungerer de som en sterk samfunnsmotor, hvor en sterk off sektor, samarbeidet mellom partene i arbeidslivet og myndighetene er med på å trygge velferd til alle, trygge arbeidsplasser, bidra til endringsvilje og omstillingsflyt i næringslivet, viktige mekanismer andre land misunner oss.

 

Om ”liksom sosialistene” begynner å shoppe brikker av denne modellen til sin velferdsdrakt, vil den raskt rakne og sette oss inn i en helt annen samfunnsretning, enn dagens. For modellen kan gjerne adopteres av andre, men umulig kjøpes stykkevis og delt! Da rakner suksesskriteriene fort.

 

Budsjettet for 2011, bidrar til økt verdiskaping og fortsatt høy sysselsetting. Det er et etterspurt mål av partene i arbeidslivet. Innholdet  i budsjettet, gir muligheter til å bygge opp om framtidas arbeidsplasser.

Landet Norge, er i en særstilling, også budsjettmessig.

Vi lever i et velferdssamfunn bygd opp fra fattigdommen tidlig på 1900-tallet, til dagens nasjonale rikdom, hvor Jens Stoltenberg fra Oslo og Linn Bugge fra Molde har like muligheter til å leve gode liv.

 

 

 

 

Postet under arbeiderpartiet

Legg til kommentar