Else-May Botten

En blogg om ting som engasjerer meg…

Archive for the ‘arbeiderpartiet’ Category

nov-5-2012

Litt morsom og kanskje til ettertanke.

nov-5-2012

Kollapsen

Sist Høyre satt i regjering gikk de fra 23 397 til 17 962 stemmer i Møre og Romsdal. På landsplan forlot nær en av tre velgere partiet fra 2001 til 2005. Hva skyldtes denne kollapsen i velgertillit etter bare én regjeringsperiode?

 Sammen med en puslete samferdselssatsing var nok sultefôringen av kommunene hovedgrunnen. Mens kommunalminister Erna Solbergs eget departement i Oslo este ut med stadig flere byråkrater, opplevde norske kommuner i 2003 – for første gang siden krigen – en nedgang i antall ansatte. Og ansatte i kommunene er stort sett mennesker som passer og underviser barna våre i barnehager og skoler, gir omsorg og hjelp til våre eldre, driver kulturtilbud, næringsutvikling, vedlikehold og mye annet som kommer folk flest til gode.

 Alt tyder på en reprise dersom Høyre kommer tilbake. Skattekuttene skal fortsette, og blir ikke mindre med FrP på laget. Og når Høyre setter foten ned for økt oljepengebruk, må det spares og kuttes andre steder. Det var det som skjedde sist. Det vil skje igjen.

 Arbeiderpartiet har på sin side hatt mot til å si nei til store skattekutt. Fordi vi vet at skole, barnehager, eldreomsorg, sykehus, vei- og jernbanebygging koster penger. Da må vi prioritere. Og det har vi gjort i snart sju år.

 Siden Stoltenberg-regjeringen tok over har det blitt 22 000 flere årsverk i pleie og omsorg, 11 900 i barnehagene, 8500 i grunnskolen og 3000 flere årsverk i videregående opplæring. Men kommunene har fortsatt store utfordringer. Derfor har vi nå presentert en kommuneproposisjon for 2013 med den største varslede veksten noen gang. For Møre og Romsdal er realveksten i de frie inntektene anslått til 215,9 mill. kr for kommunene og 44,2 mill. kr for fylkeskommunen.

 Et argument for regjeringsskifte er at forandring fryder. Men det er en kortvarig glede. Fire nye Høyre-år vil faktisk ramme folk i Møre og Romsdal, og gi samme kollaps som sist.   

 

 

 

 

 

 

Posted under arbeiderpartiet, Kommentar, Næring, samferdsel
okt-26-2012

Klare til den årlige slottsmiddagen

Klare til å dra til den årlig slottsmiddagen.

Det er alltid både stas og litt ekstra kribling når vi skal på slottsmiddag. Mye som skal ordnes i forkant, i en hektisk hverdag. Men, når vi har satt oss til bords, er det utrolig kjekt.

Talerne: H.M. Kongen og Stortingspresident Dag Terje Andersen, er utrolig flinke. De gode historiene sitter løst. Kongen skulle i grunnen hatt mulighet til å registrere seg inn på Stortinget, og ta noenfriske  tre minuttere i løpet av sesjonen:)

 

Posted under arbeiderpartiet
des-19-2011

En næring for framtida!

I dag legges Petroleumsmeldinga fram på Stortinget. En melding som tydelig tar sats og viser en offensiv retning framover.

De ressursene vi tar opp fra havet, er det norske folks eiendom. Det er derfor viktig med en tydelig statlig styring og kontroll, for å sikre at forvaltningen av ressursene, når disse målene. Så langt, må vi kunne si at forvaltningen har vært en suksess. Målet om et kvalitativt bedre samfunn, beskriver godt noe av resultatet av petroleumsvirksomheten.

Dette er vår største næring målt i verdiskaping, statlige inntekter og eksportverdi. Over 200 000  personer kan direkte eller indirekte knyttes til etterspørselen fra denne virksomheten.

Vi må legge tilrette for at næringen skal kunne ha et generasjonsperspektiv. Situasjonen nå er at kostnadsnivået er vesentlig høyere, og vi har flere modne områder. Dette utfordrer teknologien og en stadig utvikling på dette området. Noe som øker behovet for at lissensforlengingen må bli lettere. Dette tar heldigvis meldingen opp.

For at teknologien skal kunne vinne fram med stadig mer krevende prosjekter, er det svært viktig at man kan bygge piloter. Meldingen legger føringer for at man skal kunne ha mulighet til å bygge piloter, og at det vurderes å opprette et forskningssenter innenfor økt utvinning, basert på åpen konkurranse. Og det jobbes offensivt for at infrastrukturen til nye og gamle felt, skal sikres lik tilgang for sine gasstransportbehov.

I Møre og Romsdal videreutvikles nå Norges største industriprosjekt. Langt over 100 mrd vil det koste ferdigstilt. Nyhamna på Aukra, ser nå ut til å bli et gassknutepunkt for Norskehavet. Her skal gassen fra nord tas inn, uten å stoppe allerede etablert infrastruktur. Samtidig tester Shell piloten, som kan bli en framtidig undervanns kompresjon for Ormen Lange.

Når noe så svært skal bygges ut, spør vi oss?

Hva får vi igjen lokalt?

Svaret er at norske aktører står sterkt i konkurransen, fordi de er effektive og presser teknologien. Shell, er tydelig på at de stiller mer krav til kontrakter, som nå går mer i lokal favør enn tidligere. Et eks. er Reinertsen fra Trondheim, som har fått en kontrakt i størrelsesorden 1 mrd. Men, det er også tegnet flere mindre kontrakter med lokale aktører. Bare dette prosjektet vil kunne trenge rundt 800 arbeidstakere.

Petroleumsmeldingen gir et godt grunnlag for framtida, Men, om næringen fortsatt skal ha goodwill blant folket, må også fokus på miljø, HMS, lokale kontrakter og sysselsetting, være en viktig del av kaka.

 

 

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Barn og ungdom, Kommentar, Næring, samferdsel
nov-24-2011

Mitt innlegg i finansdebatten

Om du drømmer om et godt liv, bestiller du kanskje drømmereisen.

Hvilket tog setter du deg på da?

For å bestemme deg, går du gjennom tilbudene de ulike selskapene kan gi deg, og hvilke muligheter som ligger i de ulike reisemålene. Du spør deg hvor det er trygt å reise, og hvor du kan finne de spennende opplevelsene du søker. Du ønsker å gå fritt rundt samtidig som du er ut etter utfordringer og muligheter. Skal du være der lenge er du også ute etter å finne deg en jobb som gir deg ei lønn og leve av. 

Mitt reisemål ble valgt av mine foreldre. Jeg vant i lotto og ble født i Norge, det beste landet å bo i. At Regjeringen styrer landet med stø kurs, er bra. At statsbudsjettet er såpass stramt at vi holder kronekursen stabil og renta lav, er svært viktig spesielt for oss som bor på kysten. For der kryr det av eksportrettet næringsliv, og for de er dette spesielt viktig. Videre var det helt avgjørende å få på plass en varig løsning på eksportfinansieringen nå. De rammene er ”et være eller ikke være” for at de store maritime prosjektene skal kunne settes i gang, her hjemme. Det igjen trygger mange viktige arbeidsplasser, hvor hver enkelt ansatt bidrar til verdiskaping.

Ved finanskrisa ble det fort klart at vi måtte få treffsikre tiltak på plass, raskt. Det viste seg å fungere. Det var en viktig brikke for å holde arbeidet i gang og trygge enkeltmennesker fra arbeidsledighet. Våre venner i Europa derimot, har ikke greid dette på samme måte. Altfor mange unge som gamle, opplever å bli stående igjen på perrongen der og de går en svært usikker framtid i møte. Det er faktisk utrolig godt å kunne si at her hjemme er ledigheten på 2,4 % og vi har en rekordhøy sysselsetting. I Møre og Romsdal, som er mitt hjemfylket; er det kun 1,9 % ledighet. Og det i en situasjon der usikkerheten er stor overalt rundt oss.

Vi har mye å takke for og mange skal ha æren for at det går godt i dette landet. Men, vi forholder oss til en global verdensøkonomi. Selv om vi har hatt den beste medisinen mot finans krisen, kan vi ikke være hundre prosent sikker på at vi står`n av i neste storm. Men, om vi får litt mindre mer, slik dette statsbudsjettet er innrettet, er det grunn til å være optimist, fordi det er et ansvarlig budsjett som trygger flere. President, det er kanskje litt stressende å minne om at det snart er jul, med tanke på at vi ikke er ute og kjøper julegaver, men bruker store deler av døgnet på dette huset, for tiden. Men, dette statsbudsjettet kan ses på som en julegave til folket. Selv om det ikke er den dyreste og mest eksklusive gaven du kan få, er den en god gave, som bidrar til å holde kjøpekraften oppe også til neste jul.  

AP garanterer at vi vil strekke oss for å forbedre situasjonen for folket hver eneste dag, og jobbe for å gi plass til alle på vårt framtidstog.

 

 

 

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Barn og ungdom, Kommentar
nov-18-2011

Historisk viktig dag for oss på kysten

I dag tidlig hadde Statsministeren og Næringsministeren pressekonferanse med beskjed om at staten sikrer finansiering til norsk eksportindustri. Dette er et eksempel på en sak som vi har jobbet fagligpolitisk med. Dette er en viktig sak for LOs medlemmer spesielt i Møre og Romsdal, og det er viktig for næringsaktørene som skal inngå viktige kontrakter. Egentlig to sider av samme sak.

Hva har blitt gjort?

Dagens rammer videreføres men man skal få en statlig ordning på plass innen 12. juli 2012. Det er også på plass en overgangsordning, administrert av Eksportfinans, og som er rustet med 30 mrd kroner. Alle kontrakter som inngås i denne overgangsperioden vil automatisk bli med i inn i ny ordning.

Vi som bor på kysten og har eksportrettet næringsvirksomhet an mas, er helt avhengig av å ha et virkemiddelapparat som er godt smurt for både gode og dårlige tider. Med de mørke skyene vi nå har foran oss med gjeldskrisen i Europa, er det viktig å være beredt på nye ufordringer. i dag har man sikret en varig ordning på eksisterende gode eksportfinansiering. Dette sikrer eksportbedriftene våre på en god måte.

 

 

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Næring
nov-15-2011

Venstres sjørøveri

Når har venstre lagt frem sitt alternative statsbudsjett. Venstres fraværende maritime politikk viser at de lar skuta seile sin egen sjø.

De snur ryggen til norske sjøfolk, og navigerer seg kunnskapsløst bort fra å sikre norske sjøfolks framtid.

I sitt alternative budsjett, kutter Venstre hele nettolønnsordningen (1,6 mrd kr) for norske sjøfolk.

Dette er stikk i strid med Regjeringens vellykkede maritime politikk, hvor nettolønnsordningen ligger fast som selve skroget.

Norske sjøfolk kan nok en gang være glad for at det er Arbeiderpartiet som står ved roret i Næringsdepartementet, og ikke Venstre.

Posted under arbeiderpartiet
aug-31-2011

En skal høre mye…

I dag var jeg på NHOs Småtinget i Trondheim, invitert som politiker. Og det var duket for mange spennende tema og debatter.

En av duellene stod mellom SVs varaordfører i Trondheim og Høyres byrådsleder i Bergen. Byene skulle si hva de hadde gjort i forhold til næringsvirksomhet og oppgaver. Hvilke mål de hadde satt seg og hva de hadde fått til.

I løpet av debatten, kom det plutselig fra Monica Mæland, byrådslederen, at «Høyre er for alt LO er imot!»

Ja, en skal høre mye fra den kanten.

Det er et angrep mot ansatte i kommunen, de fagorganiserte, arbeidstakerorganisasjoner generelt. Her var det ikke snakk om å være opptatt av ansattes rettigheter, bare hva man kunne få ut av de av arbeidstimer og innsats, når det måtte passe de i Høyre, som leder kommunen.

Det må være utrygt med en slik ledelse i kommunen! Høyre har i lenger tid prøvd å fremstå som et velferdsparti, men her knegår de seg selv. De viser ihvertfall sitt sanne ansikt mtp hvordan de skal levere sine tjenester for innbyggerne.

Posted under arbeiderpartiet
jul-13-2011

Bruk sjøvett og bidra til sjøsikkerhet!

Los saken har preget medieildet den siste tiden. Det er ikke tvil om at sjøsikkerhet og ferdsel langs kysten vår er viktig uansett størrelse og fartøy.
Sjøsikkerheten er minst like viktig når vi ser på alle småbåtene som ferdes på sjøen.
Og desverre er det ikke alle som setter seg inn i de ulike farvann de skal ferdes i og bruker sjøvett.
Mye uforutsett kan skje når man ferdes til sjøs, og en må ta alle forhåndsregler og vise sjøvett. Er man uvølen, kan det fort få alvorlige konsekvenser både for en selv og andre.

Det har vært mange ulykker i sommer til sjøs, ja, altfor mange.
Redningsselskapet, politi og brannvesen har gjort mange søk i sommer.

I fjor vår innførte vi krav om båtførerbevis for alle født etter 1980. Kunnskap er et av mange viktige bidrag for å få sjøvettet inn tidlig, på de som skal ferdes til sjøs. Men, uforstand og uvettig kjøring skjer ikke bare av de unge. Det betyr at vi bør følge nøye med på situasjonen og ta opp til vurdering om vi bør innføre et krav til båtførerbevis også til de født før 1980.

Videre bør vi være åpen for å se på regelverket knyttet til fartsbegrensninger og ev påbud for bruk av redningsvest i åpen kjørende båt. Vi har ingen å miste!

Det er tragisk for de som kommer ut for ulykken, men det er også forferdelig for de som sitter igjen. Ulykka på Tjøme i går, føyer seg inn i rekken, på tragiske ulykker til sjøs i sommer.

Min oppfordring nå er: Bruk sjøvett! Ikke bare for å beskytte dere selv, men også for å trygge de dere møter.

Posted under arbeiderpartiet, Barn og ungdom, Diverse, Kommentar, Utdanning
jun-14-2011

Staten skal eie!

Det er med stolthet vi i AP, SV og SP, legger føringene for hvordan staten skal fungere som en aktiv og langsiktig eier i norske selskaper. Eierskapet har betydning for arbeidsplasser og verdiskapning over hele landet. Eierskapsmeldingen vi nå har behandlet i Stortinget trekker opp linjene og viser tydelig forskjeller på oss og høyrepartiene. Mens Regjeringen vil utnytte et aktivt eierskap til å nå mål, vil Høyresiden selge unna eierandelene til høystbydende.

 

Staten spiller en viktig rolle i utviklingen av norsk næringsliv. Samspillet mellom et konkurransedyktig og nyskapende næringsliv og en aktiv, medvirkende stat, er grunnleggende ved den norske samfunnsmodellen.

 

God utdanning, og interessante jobber, er med på å bidra til rekruttering.

Mens, vi i AP legger vekt på at statlig eide bedrifter skal ta inn lærlinger, finner ikke Frp og Høyre plass til å nevne ordet lærlinger i sin omtale av eierskapsmeldingen.

 

Arbeiderpartiet kommer med retningslinjer for lederlønninger, der målet er å bidra til moderasjon i ledernes lønnsvilkår. Høyre og Frp derimot, legger ingen føringer, og overlater alt til styrene.

 

Arbeiderpartiet er opptatt av å vektlegge kompetanse, kapasitet og forskjeller i erfaringsbakgrunn når styrer skal settes sammen. Igjen viser Høyre og Frp sitt styringsfravær.

 

Arbeiderpartiet har klare forventninger om at selskapene skal søke flere kvinner inn i de ledende stillingene. Høyre og Frp, vokter seg vel for å mene noe om dette.

 

Jeg mener skillene mellom høyre og venstresiden i norsk politikk kommer godt fram gjennom eierskapsmeldingen. Jeg tviler på at høyre ville kommet med en eierskapsmelding om de satt i regjering. Men om så skulle være tilfelle, ville den eneste føringen vært: salg, salg og atter salg.

 

 

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Kommentar, Likestilling, Næring