Else-May Botten

En blogg om ting som engasjerer meg…

Archive for the ‘Diverse’ Category

jul-13-2011

Bruk sjøvett og bidra til sjøsikkerhet!

Los saken har preget medieildet den siste tiden. Det er ikke tvil om at sjøsikkerhet og ferdsel langs kysten vår er viktig uansett størrelse og fartøy.
Sjøsikkerheten er minst like viktig når vi ser på alle småbåtene som ferdes på sjøen.
Og desverre er det ikke alle som setter seg inn i de ulike farvann de skal ferdes i og bruker sjøvett.
Mye uforutsett kan skje når man ferdes til sjøs, og en må ta alle forhåndsregler og vise sjøvett. Er man uvølen, kan det fort få alvorlige konsekvenser både for en selv og andre.

Det har vært mange ulykker i sommer til sjøs, ja, altfor mange.
Redningsselskapet, politi og brannvesen har gjort mange søk i sommer.

I fjor vår innførte vi krav om båtførerbevis for alle født etter 1980. Kunnskap er et av mange viktige bidrag for å få sjøvettet inn tidlig, på de som skal ferdes til sjøs. Men, uforstand og uvettig kjøring skjer ikke bare av de unge. Det betyr at vi bør følge nøye med på situasjonen og ta opp til vurdering om vi bør innføre et krav til båtførerbevis også til de født før 1980.

Videre bør vi være åpen for å se på regelverket knyttet til fartsbegrensninger og ev påbud for bruk av redningsvest i åpen kjørende båt. Vi har ingen å miste!

Det er tragisk for de som kommer ut for ulykken, men det er også forferdelig for de som sitter igjen. Ulykka på Tjøme i går, føyer seg inn i rekken, på tragiske ulykker til sjøs i sommer.

Min oppfordring nå er: Bruk sjøvett! Ikke bare for å beskytte dere selv, men også for å trygge de dere møter.

Posted under arbeiderpartiet, Barn og ungdom, Diverse, Kommentar, Utdanning
apr-7-2011

Det kiler litt i magen nå….

Sitter nå med litt fugler i magen før jeg skal springe bort på Folkets hus nå. Vi skal jobbe med mange viktige saker; enkle som vanskelige, og gjennom disse dagene skal vi legge føringer for partiets og Regjeringens politikk framover.

Ingen sak er for liten, ingen sak er for stor og ingen sak er for vanskelig. Jens har kvittert ut mange krevende saker den siste tiden. Ikke minst situasjonen i Barentshavet, en sak som ble godt politisk landet.
Jeg ønsker at Jens fortsetter trykket, og i løpet av kort tid også løser sykehus saken hos oss i midt- og nord fylket.

Og vi har flere saker vi er svært opptatt av; postdirektivet, Stad skipstunnel, nettolønnsordningen, kraftsituasjonen, vei vedlikehold, rovdyr politikken og mye mer….

Er det rart det er litt ekstra kribling i magen nå…..;) og jeg tror det blir fire spennende dager, på folkets hus.

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Barn og ungdom, Diverse, Eldreomsorg, Helse, Justis, Likestilling, Næring, samferdsel, Utdanning
okt-4-2010

En annerledes modell

”Like barn leker best”, sies det i ordtaket, men i mitt og ditt Norge er det like naturlig at ulike barn leker sammen.

Det er fordi vi har ført en politikk som gjør at alle får gå på skole uansett bakgrunn, at alle får tilbud om barnehage, at både mor og far har lik mulighet til å ta utdanning og å delta i arbeidslivet. Denne sterke kvinnedeltakelsen i arbeidslivet løfter samfunnets verdiskaping enormt.

 

I Norge har vi en samfunnsmodell som for meg står for et endringsvillig samspill, effektivitet, konkurransedyktig i med- og motvind, framtidsrettet og byr på langsiktig økonomisk trygghet.

Og nettopp disse elementene har bidratt til at vi her i Norge nå ikke går i streik mot høyere pensjonsalder, mindre penger til skole og omsorg, eller økt ledighet.

For i vårt annerledes land har vi en fagbevegelse som tar ansvar og advarer Regjeringen mot å bruke for mye penger i neste års statsbudsjett. Og nettopp den samstemtheten mellom LO og AP, representerer selve hjørnesteinen i den norske modellen. LO leder Roar Flåthen, oppfordrer til å bevare konkurranseutsatte norske arbeidsplasser, framfor å kjempe for høyere lønninger og høye tilskudd til offentlig sektor, fordi det kan ramme næringslivets konkurranseevne. Hans kollegaer i resten av Europa streiker i protest mot økt ledighet, uansvarlig markedspolitikk, økt pensjonsalder med mer.

 

Vi i Norge, har en hverdag de aller fleste ute i verden misunner oss.

Jeg snakket i sommer med en høyt utdannet mann fra Pakistan.

Han sa: Else-May, hvordan er det å være politiker i Norge, hvor det er så mange parti, med små forskjeller og hvor alt er så tilrettelagt og trygt?

Hvordan er det å stå i en valgkamp og være visjonær i et sånt eventyrland?

 

Svaret mitt er:

Vi i Norge var et av verdens fattigste land for hundre år siden. På grunn at vårt samfunnselement hvor likhet, solidaritet og frihet har stått som grunnpilarer, har vi år for år bedret levekårene til det norske folk.

Fortsatt har vi samfunnsoppgaver vi ønsker å løfte.

Fortsatt, skal vi få flere inkludert i arbeidslivet.

Fortsatt skal vi få flere kvinner over fra deltidsarbeid til heltidsarbeid.

Fortsatt skal vi lete etter de beste teknologiske løsningene for å bygge kompetanse og utvikle produkter, som kan erobre de internasjonale markedene.

Og fortsatt skal vi i Arbeiderpartiet kjempe mot de Høyre kreftene som er truendes til å sløse bort den helhetlige rammen vi har bygd opp.

 

For om det kan høres ut så det er små politiske forskjeller mellom partiene i Norge, vil jeg si at vi velger ulike løsninger som bidrar til store forskjeller i folks hverdag.

 

Jeg frykter Høyres forskjellspolitikk.

For der de fortsatt ønsker å ha rammer i arbeidslivet som forfordeler far, og som ikke løfter en finger for likelønn, vil vi gjøre det motsatte.

Jeg frykter FrPs egoistiske politikk.

For der de vil ha kortsiktige vinninger, som kan sende hele landet tilbake på fattig kassen, vil vi ha langsiktig trygghet for folks livsinnhold og økonomi.

Jeg er stolt av det ansvaret Arbeiderpartiet har tatt gjennom å lede dette landet i store deler av den over hundre års lange oppbyggingstiden.

 

Det går bra, men vi er ikke vaksinert mot de utfordringene som ligger framfor oss. For finanskrisa har gjort sitt inntog i en hel verdensøkonomi, og det er grunn til å frykte en double dip.

Land etter land sliter med å komme på skinner igjen.

Og de knallharde prioriteringene de høyrestyrte landene i Europa nå styrer etter, er lite populære blant folket.

 

Stoltenberg regjeringen har levert tiltak i verdensklasse, som har bidratt til å holde hjulene i gang både i off og privat sektor. Den siste tiltakspakken fra Regjeringen var verftspakken for maritim næring. Hele 10,2 milliarder kroner mer og økt fleksibilitet i virkemiddelapparatet, bidro til å smøre viktige motorer i gang igjen i en næring som nå bedres dag for dag.

 

Den norske modellen har bidratt til folks fremtidsoptimisme i mange tiår. Den har bidratt til små sosiale forskjeller, lav ledighet, lav prisstigning, god næringsutvikling, høy produktivitet og økonomisk vekst.

 

Problemet for høyresidens forhold til denne, er at modellen er sammensatt og hviler på pilarer som gode velferdsordninger, betalt av relativt høyt skattenivå og en sterk offentlig sektor. Trepartssamarbeidet mellom staten, arbeidstaker- og arbeidsgiversiden har vært selve smurningen i maskineriet til velferdssamfunnet vårt.

 

Det er fokuset på å skape for å dele, som er vår essens, ikke Høyres, skape for så å la oss beholde alt selv- prinsippet, som ligger til grunn.

Jeg er oppriktig redd for Høyresidas populist-shopping fra denne samfunnsmodellen, fordi de tydeligvis ikke ser helheten. Og jeg ble ikke særlig beroliget etter å høre Erna og Siv i dag.

Jeg vil at vårt Norske samfunn skal ha en framtid med trygghet og håp også for kommende generasjoner, derfor er det å holde frøken Jensen og fru Solberg bort fra Statsministerens kontor, en viktig jobb i seg selv.

 

(Store deler av innlegget mitt i trontaledebatten)

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Diverse, Kommentar, Likestilling, Næring, Taler, Utdanning
sept-26-2010

Norge, et annerledes land…

sept-3-2010

Glad fiskefartøyene kan bidra i oljevernberedskapen

I dag sender Sjøfartsdirektoratet  ut høringen for å få på plass en ordning som åpner for at fiskefartøyene kan bidra i oljevernberedskapen. Dette har vært en viktig sak for Arbeiderpartiet og det er en sak hvor flere departementer har jobbet sammen.

Denne nye ordningen kan bidra til at fiskerne kan få en tilleggsinntekt. Det er spesielt viktig for oss på vestlandet. Det er ingen tvil om at fiskerne her har en god sjømannskompetanse og har god kjennskap til den lokale kyststripen.

Oljevernberedskapen er viktig for miljøtrygghet og sikkerheten kan nå styrkes både langs kysten og ute på sokkelen med denne nye ordningen. Jeg ser også positivt på at dette vil gi en fleksibilitet i oljevernberedskapen.

I forkant av høringen har operatørselskaper, NOFO og Norges fiskarlag arbeidet sammen med offentlige myndigheter og analysert utfordringen rundt bruken av fiskebåtene. Ordningen vil også gi de samme muligheter for slepebåter, oppdrettsbåter og redningsfartøy. Jeg ser at dette kan gi nye muligheter for flere ikke minst bidra til et nytt og spennende marked for rederne. Ordningen vil tre i kraft fra nyttår.

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Diverse, Kommentar, Næring
jan-11-2010

Nytt år, gir muligheter….

Det ble fart på starten av det nye arbeidsåret da Mørebenken startet på et to dagers møteopplegg i Ålesund og Molde. Vi fikk møte mange ulike aktører. Det var meget spennende dager. Vi fikk mange politiske innspill på saker som er viktig for fylket. Og flere møter skal vi ha utover vinteren og våren. Så er det en gang slik at vi representerer ulike partier og må jobbe ut fra det når vi er på Stortinget.

Nå i oppstarten av det nye året er det mye møter rundt om i landet vi deltar på. Og heldigvis er det slik at vi har rom for å være med på aktiviteter i hjemfylket. Mandag og fredag er det ofte møtefri på Stortinget, derfor er disse dagene lettest å reise rundt om i fylket.

Jeg sitter i næringskomiteen på Stortinget. Vi har saker som: landbruk, fisk, stalig eierskap, maritim sektor, industri,resieliv, virkemiddelapparat, konkurranse, romfart m.m. Vi er 15 medlemmer i komiteen, fem fra Arbeiderparitet. Til uka skal næringskomiteen på tur til Senja. Det er spesielt fisk som blir tema for turen, men vi skal også ha møter med reiselivsnæringen og noe industri. Det ser jeg frem til.

Når jeg ser på jobben vi skal gjøre dette året, er jeg glad for at vi nå får være med fra starten på arbeidet i 2010. Ikke minst med tanke på budsjettarbeidet for 2011. Som døråpner for andre, blir det mange spennende saker å være med å finne løsninger på. Ikke minst har denne ukas tur i fylket med Mørebenken  gitt oss mange saker å jobbe med.

Jeg tror dette året kommer til å bli spesielt krevende for noen næringer, mens andre ikke vil merke de store nedturene. Folk flest vil nok  ikke merke så mye til finanskrisen. Likevel blir det flere som kommer til å merke dette på kroppen i år, enn det var i fjor. Mye er usikkert, men det som er sikkert er at det blir krevende for disse næringene og for de menneskene som jobber der. 2010 vil derfor bli et år hvor det blir viktig å være opptatt av å finne gode løsninger sammen og ikke minst – ta godt vare på hverandre!

Posted under Diverse, Næring
des-26-2009

En liten julehilsen

Så er den høytidelige julefeiringen godt i gang. Vi har vært i kirken og hørt juleevangeliet tolket med et «moderne» syn på Josef sin måte å håndtere Maria og Jesu barnet på. Det ble ikke det eneste juleevangeliet på juleaften, for barna ville også lese juleevangeliet før middagen. Det var trivelig. Mors pinnekjøtt var selvfølgelig best også i år, og alt var duket for en minnerik og god kveld.

Men midt oppe i alt dette fine, tenker jeg på de som sitter alene, vandrer ute i mørket, er redde for at sine nærmeste skal skade de med mer. Det er trist å vite at så mange også her i Norge lider under andres småligheter. Det er trist å vite at mange som ikke har det bra, faktisk tar ut sine egne problemer på andre. Det skaper ikke kjærlighet og fred, men usikkerhet, utrygghet og smerte. Og er ikke akseptabelt.

Men det som gjelder for oss alle, uansett situasjon, er engelens budskap som vi leser om i juleevangeliet. »FRYKT IKKE, for jeg er med dere». Det er noe vi alle kan ta med oss og holde fast ved. Det gir trygghet for at noen tar vare på oss og elsker oss. Og det viser at vi aldri går alene, selv om vi kan føle det slik. Det er et viktig julebudskap og har stor betydning uansett hvor vi er og når det er.

Jeg ønsker dere alle en riktig god og fredfull jul!

Posted under arbeiderpartiet, Barn og ungdom, Diverse, Kommentar, Kultur
des-9-2009

«La de små barn komme til meg, hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til»

Kirken er Guds hus og kirkens folk skal formidle Guds ord. Den skal også gi folk Guds velsignelse. Når man ser hvordan noen prester i dag kan operere fritt med diskriminerende holdninger i sitt virke, gjennom å avvise barn fra å få Guds velsignelse, går det kalt gjennom meg. Jeg viser da til NRK Møre og Romsdal sitt oppslag om presten i Borgund Kirke som ikke ville døpe et barn med lesbiske foreldre.

Norge og den Norske kirke, er ikke tjent med at man har prester som ekskluderer folk fra å få være Guds barn. Det ville aldri Jesus gjort! Jesus tok vare på alle rundt seg uansett hvordan de var og hvordan de var mot han og andre. Det siste beviset Jesus ga på dette, var da han hang på korset sammen med røveren.

Røveren sa: «Jesus kom meg i hu når du kommer i ditt rike». Og han sa til ham: «Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i Paradis» (Luk 23 v 42-43).

Dette eksempelet viser den omtanken og kjærligheten Jesus hadde til menneskene. Jeg mener det er synd at en prest gjør seg til Guds dommer på denne måten. Slik jeg ser det, skjuler han seg bak sin egen smålige holdning, med å avvise barn fra å få Guds velsignelse. Det er et stort religiøst overtramp som han selv bør vurdere å be om tilgivelse for. Jeg føler meg trygg på at Gud vil kunne tilgi også dette.

Det norske folk tilhører den kristne tro, men en av årsakene til at en økende gruppe melder seg ut, kan være eksempler på prester som dette, hvor ansatte i kirken tydeligvis har problemer med å ha respekt overfor det folk de skal tjene. Alle som vil skal få sin plass hos Gud og alle som ønsker det skal kunne få høre Guds ord!

Jeg finner meg rett og slett ikke i, at konservative fordømmende prester, skal kunne drive på en måte som ligner mer et enkeltpersonforetak fremfor en statskirke. I dagens samfunn er folk opplyste og finner seg ikke i slike overtramp.

Jesus viste alle mennesker respekt. Der har tydeligvis fortsatt noen av kirkens menn og kvinner noe å lære. 

«Min Gud han er så fast en borg», derfor ønsker jeg at alle som vil skal få ta del i hans ord og kjærlighet!

Posted under Arbeidsliv, Barn og ungdom, Diverse, Kommentar, Likestilling
nov-29-2009

God helg- og motivert til ei ny uke

Det var godt å komme hjem på fredag. Sige ned i sofaen med familien. På lørdag hadde jeg innlegg hos Møre og Romsdal Bondelag. Det var utrolig kjekt. En flott og engasjert gjeng var å treffe på Alexandra Hotell i Molde. Så ble det litt tid til fotball og MGP junior. Jeg våknet i natt og da jeg så ut, var det hvitt ute. Jeg ble så glad over å endelig se snøen. Ser frem til neste helg, håper bare snøen blir liggende. Jeg vil ut på ski!!

I kveld var det konsert med Bjørn Eidsvåg på Bjørnsonhuset. Han leverte som vanlig gode historier, god sang og med seg hadde han et vanvittig bra band. De i seg selv bør få terningkast 6, spør du meg. Stemningsfull musikk, enkle refreng og sanger som kommer fra hjertet og i ulike faser av livet. Disse sangene rører ved de fleste tror jeg. «Mysteriet deg», er kanskje en av de vakreste sangene han har. Og når Lisa Nilson topper den, er det helt nydelig. Stand in for Lisa i dag, var også veldig flink.

Nå er det bare å legge seg og lade batteriene, før det er opp tidlig i morgen og reise til Genevè. Jeg skal representere næringskomiteen i WTOs ministerkonferanse mandag til onsdag. Det gleder jeg meg til. Blir mye nytt å sette seg inn i, men det liker jeg jo :)

Posted under arbeiderpartiet, Diverse
nov-15-2009

Hallo Else-May!

pappaI går var det et portrett intervju av meg i Nordmørsavisa, Tidens Krav.

Tittelen var «Hallo Else-May»! Det er kansje ikke så mange som har fått en sang i gave. Bakgrunnen for at jeg fikk en sang på bursdagen min da jeg ble 6 år, var nok at jeg var den raskeste på labben når telefonen ringte. Pappa spilte i visegruppa Skuggsjå, som på den tiden var aktive. De brukte ulike tekstforfattere, men Jørgen Gravold og Hans Hyldbakk, var nok de to mest brukte.

Jørgen Gravold, fra Bæverfjord, hadde mange samtaler med min far på den tiden. Og når han ringte, ble det ofte en prat mellom Jørgen og meg også. Det var trivelig. Vi snakket om hva vi hadde gjort den dagen og hva som skulle skje framover. Og etter en av våre mange samtaler, tok Jørgen pennen fatt, og skrev ned 4 vers. Disse gav han til min far, som satte melodi på de. En gripende vakker sang, ble det ut av det. Og det er mange ganger pappa har tatt fram den sangen i trivelig lag med venner. For sangen er også godt likt blant de.

 På bildet: Pappa, Kolbjørn Botten

 

Her kommer teksten til «Hallo Else-May» om du har lyst til å lese:

«Er det du som slår på tråden Else-May. Var det deg som ropa hei i telefonen? Eg er slettes ikkje viss på kva du sa- du må snakke beinast inn i mikrifonen. Det var jammen bra du ringte no i kveld, for eg sat og var litt trøytt og lei og sturen. Men no står eg her og smiler og er glad, og kan høyre at du pratar inn i luren.

Har du stått på ski i dag da, Else-May? Har du gått så fort at snøen den har spruta? Eller har du kanskje teikna folk og dyr, eller sett på pene fuglar gjennom ruta? Sa du at det mest er altfor lite snø? Er det slettes ikkje snø nok til ein snømann? Ja da får du kanskje heller ro ein tur, for eg trur du er ein tapper liten sjømann.

Spør du kva eg gjer når det er rusk og regn? Nei eg går nå mest og tenkjer dumme tankar. Du kan vera glad at du er berre seks, og slepp følgje med der vaksne draumar vankar. Sei meg heller kvifor du kan smile støtt. Har du gjøymt ein bit av sola inne i deg? Else-May- av alle jenter eg har møtt er du blidats den attesten vil eg gi deg!

Men no får vi kanskje slutte, Else-May. Det blir dyrt om vi skal stå og prate lenge. Du må love at du ringer snart igjen, for ein solskinnsprat det kan eg ofte tregne. Og så får du berre ha det riktig bra. Eg trur jammen vi har brukt opp alle orda! Så adjø- og takk for praten skal du ha. Else-May du er ein engel her på jorda!»

Som du sikkert skjønner, var det sterk kost å få disse ordene selv for en seksåring. Enda sterkere har sanget blitt fordi det er pappa som synger den. En levende og sterk sang har jeg fått, fra to menn som jeg har satt stor pris på. Jeg har vært utrolig heldig, og jeg mener at denne sangens innhold setter ord på hvordan vi samspiller med andre i hverdagen og hvordan vi faktisk setter pris på hverandre. En må ta dagen når den er her og gripe ordene mens en kan, det kan fort bli for seint. Jørgen er død nå, men sangen holder ordene hans levende. Pappa lever i beste velgående og er varm og god. Jeg er utrolig glad i han og setter stor pris på de stundene vi får ha sammen. Nære familiebånd er sterkere enn noen annet. Nå er det vi som har samtalene på telefonen for å holde oss oppdaterte om hva som skjer. Da blir det ofte: Hallo Pappa!! :)

Posted under arbeiderpartiet, Barn og ungdom, Diverse, Kommentar, Kultur