Else-May Botten

En blogg om ting som engasjerer meg…

Archive for the ‘Eldreomsorg’ Category

mai-6-2011

Gi oss et reelt sykehusvalg!!

Sykehusdebattene går rundt om i hele landet som aldri før. Det er selvfølgelig fordi vi er opptatt av trygghet og at vi på mange måter ønsker å ha nærhet til tilbudene. Det føles trygt.

Men, etter å ha vært syk flere ganger og hatt behov for undersøkelser og behandling på sykehus, har jeg opplevd å bli sendt hit og dit, ja tror det ble åtte ulike sykehus til slutt. Det er rimelig heftig. Dette var vel og merke FØR vi fikk «fritt sykehusvalg». Jeg opplevde å få verdens beste hjelp på et lite sykehus, og rimelig arrogant og ingen hjelp på ett av de større. Det sa meg at størrelse på sykehuset ikke nødvendigvis var avgjørende, men måten det var styrt på og hvordan de menneskene som jobbet der var overfor meg, var avgjørende.

Jeg er glad for at vi i dag har fått fritt sykehusvalg. Det betyr at om du har dårlige erfaringer med f.eks ditt nærmeste sykehus, har du mulighet til å be om å bli kjørt til neste, eller motsatt.
Men, jeg mener det ikke er en reell frihet rundt valgene, enda.
For når vi blir syke, vil vi ha den beste hjelpa. Vi vil bli undersøkt og behandlet av de som er best på det området vi er syke. Det er det som skaper trygghet! Det er jo aldri du overgir ditt liv i andres hender, enn når du ligger på operasjonsbordet. Da skal du kunne føle deg trygg på at de som skal utføre operasjonen faktisk gjør en bra jobb, og at du kommer til å våkne opp med et godt resultat.

Det å kunne vite hvor du kan få den beste hjelpa og mulighet til å velge den, det gir et reelt «fritt sykehusvalg». Det bør vi få på plass. Det betyr at informasjon om feilbehandling og informasjon rundt hvem som gir deg best sjanse til å bli frisk, må være tilgjengelig. Leger som henviser deg bør ha det, og det bør ligge en god del informasjon om dette også på nett. Dette flytter mer makt og mulighet til pasientene. Jeg mener det er positivt, og kan bidra til at rutiner skjerpes og behandlingen bedres på sykehusene. Dette handler i stor grad om hvordan ledelsen på sykehuset legger tilrette for at de ansatte kan gjøre en god jobb og hvordan pasientene kan få bedre grunnlag til å velge sitt sykehus.
Det gir tryggere og reelle valg, for den enkelte!

Se også mer om dette på Teknologirådet sine sider.

Mange har sine erfaringer og tanker rundt dette. Jeg setter pris på dine innspill.

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Barn og ungdom, Eldreomsorg, Helse
apr-7-2011

Det kiler litt i magen nå….

Sitter nå med litt fugler i magen før jeg skal springe bort på Folkets hus nå. Vi skal jobbe med mange viktige saker; enkle som vanskelige, og gjennom disse dagene skal vi legge føringer for partiets og Regjeringens politikk framover.

Ingen sak er for liten, ingen sak er for stor og ingen sak er for vanskelig. Jens har kvittert ut mange krevende saker den siste tiden. Ikke minst situasjonen i Barentshavet, en sak som ble godt politisk landet.
Jeg ønsker at Jens fortsetter trykket, og i løpet av kort tid også løser sykehus saken hos oss i midt- og nord fylket.

Og vi har flere saker vi er svært opptatt av; postdirektivet, Stad skipstunnel, nettolønnsordningen, kraftsituasjonen, vei vedlikehold, rovdyr politikken og mye mer….

Er det rart det er litt ekstra kribling i magen nå…..;) og jeg tror det blir fire spennende dager, på folkets hus.

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Barn og ungdom, Diverse, Eldreomsorg, Helse, Justis, Likestilling, Næring, samferdsel, Utdanning
apr-7-2011

Knall åpning av landsmøte.

Da er vi i gang med det 63. Landsmøte til Ap. Det er alltid spenning rundt et landsmøte.

Og mye oppslag og spekulasjoner i forkant.
Om at valgkomiteen gjør sentralstyre «Støre», at pelsdyrnæringen må legges ned i landet, nei til postdirektivet og mye mer… så får vi se hva landsmøte vedtar i disse, og flere saker.

«Tøffe» Jens dro til med en offensiv tale om helse politikken. Og ja, det tas tak i helsepolitikken, og det er viktig for folks trygghet for framtida. Mer til eldreomsorgen,  og viktig satsing overfor demense.
Og Jens, vi liker deg når du er tøff og tydelig, og kvitterer ut krevende saker. Du har tatt mange kloke valg i krevende saker nå. Så, hold trykket, du vet vi har en sak i Romsdal og Nordmøre, som trenger en løsning som er framtidsrettet.

Stemningen er god her, meningsmålingene gode, mange dyktige tillitsvalgte er på plass.

Så har vi et godt samarbeid, for ikke å si et unikt samarbeid, med LO. Roar Flåthen, LOs leder, var tydelig på at Høyre passer best i opposisjon- ikke posisjon. Det er jeg helt enig i.

Nå må vi legge rammene for en ap politikk hvor vi står sammen for å imøtekomme framtidas muligheter og utfordringer.

Vi er klare!

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Barn og ungdom, Eldreomsorg, Helse, Kommentar, Næring
sept-3-2010

«Det finnes ikke for store saker- bare for små politikere!»

Hei!
Er du en av de som blir engasjert i saker i din kommune?
Er du en av de som kjenner du nesten reiser deg i stolen av engasjement rundt kraftlinje debatten i Hordaland?
Er du en av de som er opptatt av leksehjelp på skolen, av frafall i videregående skole eller redd for ungdom som råkjører?
Er du opptatt av at barn skal ha en trygg oppvekst og generasjonskontraktene knyttet til økonomi og miljø? 
Vil du bidra til at eldre som trenger omsorg blir ivaretatt på sin heldøgns omsorgsbolig?
Eller blir du engasjert av køen for å komme inn på kulturskolen?  
Ja, da anbefaler jeg deg og ta et valg om å melde deg inn i mitt Arbeiderparti.
I Arbeiderpartiet vet vi at ditt engasjement er viktig for å utforme morgendagens politikk.
Vi vil at du skal være med på å jobbe med å utforme en politikk som skal ta oss herfra til 2029.
Vi står overfor mange krevende saker, som vi mener  er viktig at du blir med på å løse.
Odvar Nordli sa en gang: «Det finnes ikke for store saker- bare for små politikere». Det betyr at vi må være sterke nok til å ta de ufordringene som ligger foran oss, at vi har gode skoleringsopplegg  og at vi er store nok til å ha makt til å gjennomføre vår politikk.  
Hos oss får du påvirke politikken, du blir lyttet til og det er rom for dine ideer og tanker.
Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Barn og ungdom, Eldreomsorg, Helse, Kultur, Utdanning
sept-9-2009

Neste løft er full sykehjemsdekning!

For fire år siden gikk Arbeiderpartiet til valg på at vi skulle innføre full barnehagedekning. Alle som ønsket det- skulle få det.

Alle som fyller ett år før 1. september, skal få barnehageplass hvis de ønsker det. Det er nå lovfestet. Mer enn 30 års kamp har gitt resultater, og det viser at slike store løft tar tid å innfri.

Vi er klar for nye oppgaver og har klare mål. Nå er det de eldres tur, og vi lover full sykehjemsdekning innen 2015. Alle som trenger det skal få sykehjemsplass. Vi skal styrke de eldres rett til god omsorg gjennom å endre loven og lage en ny forskrift om en verdig eldreomsorg. Det fortjener de eldre!

For oss er full barnehagedekning og full sykehjemsdekning viktigere enn å kutte i skattene til de som har mest fra før. Skattekutt = velferdskutt!

Dette viser at det har noe å si hvem du stemmer på. Vil du være med oss på å innføre full sykehjemsdekning, må du gå å stemme!

Og vil du ha Jens Stoltenberg som statsminister, må du stemme på Jens og AP (www.dna.no   ). Godt valg!

Posted under arbeiderpartiet, Diverse, Eldreomsorg, Kommentar
aug-11-2009

Gratis årlig tannhelsekontroll for alle over 75 år!

Tannhelse er viktig hele livet. Arbeiderpartiet har programfestet at tannhelse skal bli en del av det offentliges ansvar på lik linje med øvrig helsevesen. Vi legger nå frem » Eldreplan 2015» med klare satsinger framover og vi vil etablere årlig gratis tannhelsekontroll for eldre over 75 år. Det gjør det lettere å få folk til tannlegen, fordi det ikke blir et økonomisk spørsmål om en har råd til det eller ikke.

Videre vil vi forbedre tannhelsetilbudet for dem som bor i institusjon og utvide dette også til å være et heldøgns omsorgstilbud utenfor institusjon. Jeg kan vise til et eksempel for å synliggjøre hvor viktig dette er?
Jeg har enda friskt i minne min kjære tante som bodde på sykehjem i noen år. Vi oppdaget at hun ble tynnere og tynnere, noe som var bekymringsverdig i seg selv. Etter en tid begynte hun til og med å miste tenner. Det var grusomt å se. Årsaken var rett og slett at hun ikke fikk i seg nok mat. Det var selvfølgelig personalet som burde oppdaget at hun ikke spiste maten sin og satt inn tiltak for å få gi henne nok næring. Men med en tettere tannhelsetjeneste med jevnlig kontroll, ville nok tiltak for å få i henne mat inntruffet tidligere. For hun hadde nok lidd under for dårlig pleie over lang tid, noe som er meget uverdig.

Med en verdighetsgaranti og en styrket oppfølging av de eldre, både friske og pleietrengende, vil mange kunne få en bedre alderdom. Heldigvis lever vi lenger og mange holder seg friskere både i hodet og i kroppen. Det vil si at eldre er en kjempeviktig ressurs med erfaringer som bør deles, med en kompetanse og entusiasme som samfunnet trenger.

Vi i Arbeiderpartiet vil ha et samfunn som er trygt og verdig for alle. Det krever politisk vilje, handlekraft og en grunnleggende vilje til å bry seg om hverandre. Det er jeg glad for å finne i APs politikk. Det er derfor viktig for meg å bidra til at også du og dine skal finne det samme med Arbeiderpartiets politikk. Vi ønsker velferd til alle, framfor skattelette til noen få!

Posted under arbeiderpartiet, Eldreomsorg, Helse