Else-May Botten

En blogg om ting som engasjerer meg…

Archive for the ‘Helse’ Category

mai-6-2011

Gi oss et reelt sykehusvalg!!

Sykehusdebattene går rundt om i hele landet som aldri før. Det er selvfølgelig fordi vi er opptatt av trygghet og at vi på mange måter ønsker å ha nærhet til tilbudene. Det føles trygt.

Men, etter å ha vært syk flere ganger og hatt behov for undersøkelser og behandling på sykehus, har jeg opplevd å bli sendt hit og dit, ja tror det ble åtte ulike sykehus til slutt. Det er rimelig heftig. Dette var vel og merke FØR vi fikk «fritt sykehusvalg». Jeg opplevde å få verdens beste hjelp på et lite sykehus, og rimelig arrogant og ingen hjelp på ett av de større. Det sa meg at størrelse på sykehuset ikke nødvendigvis var avgjørende, men måten det var styrt på og hvordan de menneskene som jobbet der var overfor meg, var avgjørende.

Jeg er glad for at vi i dag har fått fritt sykehusvalg. Det betyr at om du har dårlige erfaringer med f.eks ditt nærmeste sykehus, har du mulighet til å be om å bli kjørt til neste, eller motsatt.
Men, jeg mener det ikke er en reell frihet rundt valgene, enda.
For når vi blir syke, vil vi ha den beste hjelpa. Vi vil bli undersøkt og behandlet av de som er best på det området vi er syke. Det er det som skaper trygghet! Det er jo aldri du overgir ditt liv i andres hender, enn når du ligger på operasjonsbordet. Da skal du kunne føle deg trygg på at de som skal utføre operasjonen faktisk gjør en bra jobb, og at du kommer til å våkne opp med et godt resultat.

Det å kunne vite hvor du kan få den beste hjelpa og mulighet til å velge den, det gir et reelt «fritt sykehusvalg». Det bør vi få på plass. Det betyr at informasjon om feilbehandling og informasjon rundt hvem som gir deg best sjanse til å bli frisk, må være tilgjengelig. Leger som henviser deg bør ha det, og det bør ligge en god del informasjon om dette også på nett. Dette flytter mer makt og mulighet til pasientene. Jeg mener det er positivt, og kan bidra til at rutiner skjerpes og behandlingen bedres på sykehusene. Dette handler i stor grad om hvordan ledelsen på sykehuset legger tilrette for at de ansatte kan gjøre en god jobb og hvordan pasientene kan få bedre grunnlag til å velge sitt sykehus.
Det gir tryggere og reelle valg, for den enkelte!

Se også mer om dette på Teknologirådet sine sider.

Mange har sine erfaringer og tanker rundt dette. Jeg setter pris på dine innspill.

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Barn og ungdom, Eldreomsorg, Helse
apr-7-2011

Det kiler litt i magen nå….

Sitter nå med litt fugler i magen før jeg skal springe bort på Folkets hus nå. Vi skal jobbe med mange viktige saker; enkle som vanskelige, og gjennom disse dagene skal vi legge føringer for partiets og Regjeringens politikk framover.

Ingen sak er for liten, ingen sak er for stor og ingen sak er for vanskelig. Jens har kvittert ut mange krevende saker den siste tiden. Ikke minst situasjonen i Barentshavet, en sak som ble godt politisk landet.
Jeg ønsker at Jens fortsetter trykket, og i løpet av kort tid også løser sykehus saken hos oss i midt- og nord fylket.

Og vi har flere saker vi er svært opptatt av; postdirektivet, Stad skipstunnel, nettolønnsordningen, kraftsituasjonen, vei vedlikehold, rovdyr politikken og mye mer….

Er det rart det er litt ekstra kribling i magen nå…..;) og jeg tror det blir fire spennende dager, på folkets hus.

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Barn og ungdom, Diverse, Eldreomsorg, Helse, Justis, Likestilling, Næring, samferdsel, Utdanning
apr-7-2011

Knall åpning av landsmøte.

Da er vi i gang med det 63. Landsmøte til Ap. Det er alltid spenning rundt et landsmøte.

Og mye oppslag og spekulasjoner i forkant.
Om at valgkomiteen gjør sentralstyre «Støre», at pelsdyrnæringen må legges ned i landet, nei til postdirektivet og mye mer… så får vi se hva landsmøte vedtar i disse, og flere saker.

«Tøffe» Jens dro til med en offensiv tale om helse politikken. Og ja, det tas tak i helsepolitikken, og det er viktig for folks trygghet for framtida. Mer til eldreomsorgen,  og viktig satsing overfor demense.
Og Jens, vi liker deg når du er tøff og tydelig, og kvitterer ut krevende saker. Du har tatt mange kloke valg i krevende saker nå. Så, hold trykket, du vet vi har en sak i Romsdal og Nordmøre, som trenger en løsning som er framtidsrettet.

Stemningen er god her, meningsmålingene gode, mange dyktige tillitsvalgte er på plass.

Så har vi et godt samarbeid, for ikke å si et unikt samarbeid, med LO. Roar Flåthen, LOs leder, var tydelig på at Høyre passer best i opposisjon- ikke posisjon. Det er jeg helt enig i.

Nå må vi legge rammene for en ap politikk hvor vi står sammen for å imøtekomme framtidas muligheter og utfordringer.

Vi er klare!

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Barn og ungdom, Eldreomsorg, Helse, Kommentar, Næring
sept-29-2010

Statlige penger, åpner for ettervernstilbud til rusmisbrukere

Jeg er glad for å kunne meddele at, Ålesund kommune, nå får en bevilgning på 850 000 kr til sin Integreringsbase.

 

For AP er det viktig å kunne bidra til at de som har slitt med rus, kan komme seg inn i en hverdag de mestrer og fungere både i familieliv og arbeidsliv. Det gir ny giv , bedre livskvalitet og økt egenverdi.

Disse pengene vil helt sikkert få bein å gå, når man skal ta jobben med å integrere rusmiddelavhengige etter gjennomført rusbehandling. 

Integreringsbasen, kan bidra til at de får en møteplass over tid , et godt ettervern og hindre tilbakefall. 

Innholdet videre i tilbudet kan bidra til alt fra bo trening, opplæring og tilbakeføring, til det å fungere som foreldre, økonomisk veiledning, sosial trening, fysisk trening til arbeid med tiltak for å komme på skole og eller i ordinært arbeid.

 

Det er også klart viktig å ha et godt samarbeid med de frivillige organisasjonene i denne viktige jobben. Ålesund kommune ønsker å starte opp et utvidet tilbud ved dagsenteret i Kipervika, der både rusmissbrukere, pårørende og frivillige organisasjoner kan ha tilholdssted. Nærmere bestemt i Keiser Wilhelmsgt 48.

 Målgruppen for tiltaket er personer som har fullført sin rusbehandling og LAR (legemiddelassistert rehabilitering) pasienter.

Tilskuddet på 850 000 kr, ligger under tilskuddsordningen kommunalt rusarbeid, og bidrar til en god start på en viktig samfunnsoppgave

 

 

 

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Barn og ungdom, Helse, Kommentar, Næring, Utdanning
sept-3-2010

«Det finnes ikke for store saker- bare for små politikere!»

Hei!
Er du en av de som blir engasjert i saker i din kommune?
Er du en av de som kjenner du nesten reiser deg i stolen av engasjement rundt kraftlinje debatten i Hordaland?
Er du en av de som er opptatt av leksehjelp på skolen, av frafall i videregående skole eller redd for ungdom som råkjører?
Er du opptatt av at barn skal ha en trygg oppvekst og generasjonskontraktene knyttet til økonomi og miljø? 
Vil du bidra til at eldre som trenger omsorg blir ivaretatt på sin heldøgns omsorgsbolig?
Eller blir du engasjert av køen for å komme inn på kulturskolen?  
Ja, da anbefaler jeg deg og ta et valg om å melde deg inn i mitt Arbeiderparti.
I Arbeiderpartiet vet vi at ditt engasjement er viktig for å utforme morgendagens politikk.
Vi vil at du skal være med på å jobbe med å utforme en politikk som skal ta oss herfra til 2029.
Vi står overfor mange krevende saker, som vi mener  er viktig at du blir med på å løse.
Odvar Nordli sa en gang: «Det finnes ikke for store saker- bare for små politikere». Det betyr at vi må være sterke nok til å ta de ufordringene som ligger foran oss, at vi har gode skoleringsopplegg  og at vi er store nok til å ha makt til å gjennomføre vår politikk.  
Hos oss får du påvirke politikken, du blir lyttet til og det er rom for dine ideer og tanker.
Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Barn og ungdom, Eldreomsorg, Helse, Kultur, Utdanning
sept-7-2009

Frp og Høyres kutt til NAV

Jeg har lyst til å sette frem en vær varsom plakat til de som mottar dagpenger, er uføre og sykemeldte. Og til alle oss andre som kan bli det.

Dagens Regjering har økt kraftig bevilgningene til NAV, ikke minst det siste året hvor vi har blitt rammet av den internasjonale finanskrisa og flere har blitt permitterte og oppsagt. Da trengs det mer penger til nav- ikke mindre.

Så til Høyre siden , som stort sett hele høsten i fjor kritiserte regjeringen om at tiltakene var for små og kom for seint. Det var snart bare det de hadde å si. Lite konkret og lite saklig var kritikken.

Til de av dere som er opptatt av trygge ordninger fra samfunnet, fremfor dyre private forsikringer for de som har masse penger,  anbefaler jeg dere å lese følgende oversikt:

Frps alternative budsjett til NAV:

-  1.510 mill kutt i sykepenger for arbeidstakere og selvstendige

- 745 mill kutt i uføretrygd

- 560 mill kutt i Kvalifiseringsprogrammet

- 100 mill kutt i rehabiliteringspenger

- 70 mill i kutt i ventelønnsordningen

Dette var altså Frps gave til de som trenger hjelp.

 

Så til Høyres budsjettforslag for 2009 til NAV:

- 200 mill kutt til «trygd til arbeid» pakken

- 150 mill kutt omprioritering av ordinære arbeidsmarkedstiltaksplasser

- 67 mill kutt i dagpengeordningen- øke til fem ventedager

- 35 mill kutt i lønnsgarantifondsordningen

Dette var Høyres gave til deg som trenger hjelp.

Er du en av de som trenger hjelp fra NAV, bør du tenke deg om. FrP og Høyre ønsker store kutt i NAV budsjettet, fordi de ønsker at du skal få mindre å rutte med og at du skal få frihet til å klare deg selv. Det oppfattes av mange som en kald politikk og det motsatte av det du trenger den dagen du banker på kontoret til NAV.

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Diverse, Helse, Kommentar, Utdanning
sept-2-2009

Fødsel i Molde

I går hadde Romsdals Budstikke helsedebatt.

Og vi var innom mange tema.

Vi var alle enige om at vi skal få bygget Molde Nye sykehus og at de kummerlige forholdene som noen opplever på dagens sykehus, trenger å bli utskiftet. Vi var også inne på temaet funskjonsfordeling, og hvordan gi pasientene et best mulig tilbud. I den forbindelse ønsket jeg å få fram at det er viktig at man er god på det man skal drive med, at man har nok pasienter til å bli god på det man driver med, og at jeg av egen erfaring ved fødsel på Molde sykehus, uttalte i kampens hete at det kunne vært like greit å føde i en grøft.

Jeg vet at det ikke ville vært bedre å føde i en grøft, dette var brukt som en metafor, men våre opplevelser knyttet til fødselen ønsker jeg at ingen andre skal oppleve.

Det var ikke min hensikt å skremme folk som går gravide, og de fleste vil oppleve at Molde sykehus er et godt sted å føde. Men jeg tror også jeg kan si at det vil bli bedre for både pasient og ansatt på det nye sykehuset, derfor er det viktig for oss å holde trykket oppe i den prosessen. 

Som politiker ønsker jeg å være kritisk til det vi har, for å kunne være med på å forbedre det helsevesenet vi har i dag.

Posted under arbeiderpartiet, Helse, Kommentar
aug-11-2009

Gratis årlig tannhelsekontroll for alle over 75 år!

Tannhelse er viktig hele livet. Arbeiderpartiet har programfestet at tannhelse skal bli en del av det offentliges ansvar på lik linje med øvrig helsevesen. Vi legger nå frem » Eldreplan 2015» med klare satsinger framover og vi vil etablere årlig gratis tannhelsekontroll for eldre over 75 år. Det gjør det lettere å få folk til tannlegen, fordi det ikke blir et økonomisk spørsmål om en har råd til det eller ikke.

Videre vil vi forbedre tannhelsetilbudet for dem som bor i institusjon og utvide dette også til å være et heldøgns omsorgstilbud utenfor institusjon. Jeg kan vise til et eksempel for å synliggjøre hvor viktig dette er?
Jeg har enda friskt i minne min kjære tante som bodde på sykehjem i noen år. Vi oppdaget at hun ble tynnere og tynnere, noe som var bekymringsverdig i seg selv. Etter en tid begynte hun til og med å miste tenner. Det var grusomt å se. Årsaken var rett og slett at hun ikke fikk i seg nok mat. Det var selvfølgelig personalet som burde oppdaget at hun ikke spiste maten sin og satt inn tiltak for å få gi henne nok næring. Men med en tettere tannhelsetjeneste med jevnlig kontroll, ville nok tiltak for å få i henne mat inntruffet tidligere. For hun hadde nok lidd under for dårlig pleie over lang tid, noe som er meget uverdig.

Med en verdighetsgaranti og en styrket oppfølging av de eldre, både friske og pleietrengende, vil mange kunne få en bedre alderdom. Heldigvis lever vi lenger og mange holder seg friskere både i hodet og i kroppen. Det vil si at eldre er en kjempeviktig ressurs med erfaringer som bør deles, med en kompetanse og entusiasme som samfunnet trenger.

Vi i Arbeiderpartiet vil ha et samfunn som er trygt og verdig for alle. Det krever politisk vilje, handlekraft og en grunnleggende vilje til å bry seg om hverandre. Det er jeg glad for å finne i APs politikk. Det er derfor viktig for meg å bidra til at også du og dine skal finne det samme med Arbeiderpartiets politikk. Vi ønsker velferd til alle, framfor skattelette til noen få!

Posted under arbeiderpartiet, Eldreomsorg, Helse
jun-13-2009

Vi skal lage kulturløftet II

Denne uken arrangerte Møre og Romsdal Arbeiderparti et kultursamråd på Romsdalsmuseet.

Det var mange gode tilbakemeldinger fra kulturaktørene som møtte. De var tydelig på hva de er fornøyd med og hva de ønsker å få til framover. Ekstra gledelig var det å få en samstemt tilbakemelding på at Kulturløftet virkelig har vært et løft for Kultur Norge, og at Trond Giske har gjort en veldig god jobb som Statsråd.

Det er ikke så rart når man tenker på at det årlige kulturbudsjettet nå er 2 milliarder større enn da Bondevik Regjeringen styrte landet. Gjennom det grunnlaget vi nå legger for Kulturløftet II, sammen med de som kjenner kulturdagen på kroppen, skal vi være de beste politiske leverandører for å gi Kultur Norge et fortsatt løft.

Behovet for et Kulturløft var klart til stede etter Bondevik Regjeringens styring, vi har tatt ansvar og levert en politikk som har gitt et tydelig løft, men vi er fortsatt ikke fornøyd. Vi ønsker å fortsette kursen vi har begynt på gjennom målrettet politisk satsing.

Vi er et parti som setter kultur på dagsorden og ønsker at barn og unge skal få mulighet til å utfolde seg og få mulighet til å utfolde seg gjennom kulturtilbudene over det ganske land. Kultur er med på å gi økt livskvalitet og god helse. Det er stor glede i å formidle kultur, men det er også en stor glede å oppleve kultur.

Innpsillene er mange og de vi fikk inn på samrådet denne uken ble nedskrevet og overlevert til Trond Giske. I hele landet er det nå møter hvor vi får innspill på et mulig nytt Kulturløfte. Arbeiderpartiet legger nå et viktig grunnlag for å ta ledelsen for landet og  kulturen gjennom dette arbeidet. Vi vil at kultur Norge skal blomstre over det ganske land. En stor takk til alle entusiastene, trenere, dirigenter, lærere, dommere, dugnadsarbeidere, utøvere og alle andre som står på for et sunt og opplevelsesrikt Norge. Dere gjør en kjempeinnsats!

Jobben vår som politikere er å skape det dansegulvet som folk skal kunne danse på i hele Norge. Gjennom et godt samspill og en god dialog greier vi sammen å nå de beste resultatene.

Posted under arbeiderpartiet, Barn og ungdom, Helse
jun-5-2009

Pasientene må være i fokus – alltid!

pasientMange pasienter lider av sammensatte diagnoser og trenger hjelp fra flere hold. For å gi de beste helsetjenestene raskt og nært pasienten, må pasienten stå i fokus- ikke hjelpeapparatet. Arbeiderpartiet vil sørge for at pasientene blir bedre ivaretatt i sitt møte med helsevesenet.

Flere behandles på sykehus, og er avhengig av helsetjenester fra mange forskjellige «leverandører». Som følge av at vi lever lenger, leger flere sykdommer raskere og bedre enn før, fått nye helseproblemer, skal vi behandle flere pasienter og sammensatte lidelser.

For at pasientene skal få det bedre underveis i sykdomsforløpet, få et kortere sykdomsbilde og oppleve et godt tilrettelagt helsetilbud, må helsetjenestene organiseres bedre. I dag lider pasientene av at ulike forvaltningsnivåer samhandler for dårlig og kan oppleve å bli en kasteball mellom kommunetjenesten og sykehusene både under utredning og behandling. Det er viktig både for pasientene, deres arbeidsgivere og staten at sykdomsbilde blir kortest mulig. Det gir trygghet til pasienten, kortere sykefravær som er uheldig også for arbeidsgiver og staten som skal betale ut sykepengene.

Arbeiderpartiet mener det derfor er behov for en reform som kan endre lovverket, økonomien og organiseringen, slik at vi får ivaretatt pasienten ut fra disse kriteriene. Her må bedre samhandling til mellom alle nivåer og ulike aktører, alt fra forebygging på skolen til friskmelding.

Sykehusene har blitt styrket økonomisk ikke minst med tanke på flere leger, nå må kommunehelsetjenesten styrkes slik at færre pasienter legges inn fordi de får bedre forebyggende helsetilbud i sine kommuner. Vi må ha en økning av leger i kommunehelsetjenesten nå. Derfor legges samhandlingsreformen frem 13. juni av Bjarne Håkon Hansen. Den vil inneholde et nytt økonomisk og juridisk system, som skal sørge for at kommuner og sykehus velger samhandling til beste for pasientene. I tillegg til finansiering og lovverk er det viktig å få på plass IKT-løsninger som stimulerer til god samhandling.

Framtidas fellesskapsløsninger skal fremme både forebygging, behandling, rehabilitering og omsorg for alle. For å sikre en god helse til alle må mange sektorer og arenaer som for eksempel barnehage, skole og arbeidsliv samarbeide bedre enn i dag. Forebygging blir helt sentralt i arbeidet med samhandlingsreformen.
Reformen skal gjøre at samhandling skjer på grunn av systemet og ikke på tross av systemet. Pasientene må få et bedre og mer helhetlig helsetilbud. Dette vil spare oss for store ekstrautgifter på dårlig samhandling og gi oss muligheter til å bedre tilbudene slik at pasientene føler seg godt ivaretatt. Mange modeller på samhandling er nå utprøvd i ulike kommuner og fylker og innenfor ulike helsetjenester, nå skal de gode resultatene settes i sammenheng og ut i livet.

Med pasienten i fokus, vil vi i Arbeiderpartiet, kunne bidra til et helseløft som gir mer fornøyde pasienter og mindre pasienter fordi vi skal forebygge mer.

Posted under arbeiderpartiet, Helse