Else-May Botten

En blogg om ting som engasjerer meg…

Archive for the ‘Kommentar’ Category

nov-5-2012

Litt morsom og kanskje til ettertanke.

nov-5-2012

Kollapsen

Sist Høyre satt i regjering gikk de fra 23 397 til 17 962 stemmer i Møre og Romsdal. På landsplan forlot nær en av tre velgere partiet fra 2001 til 2005. Hva skyldtes denne kollapsen i velgertillit etter bare én regjeringsperiode?

 Sammen med en puslete samferdselssatsing var nok sultefôringen av kommunene hovedgrunnen. Mens kommunalminister Erna Solbergs eget departement i Oslo este ut med stadig flere byråkrater, opplevde norske kommuner i 2003 – for første gang siden krigen – en nedgang i antall ansatte. Og ansatte i kommunene er stort sett mennesker som passer og underviser barna våre i barnehager og skoler, gir omsorg og hjelp til våre eldre, driver kulturtilbud, næringsutvikling, vedlikehold og mye annet som kommer folk flest til gode.

 Alt tyder på en reprise dersom Høyre kommer tilbake. Skattekuttene skal fortsette, og blir ikke mindre med FrP på laget. Og når Høyre setter foten ned for økt oljepengebruk, må det spares og kuttes andre steder. Det var det som skjedde sist. Det vil skje igjen.

 Arbeiderpartiet har på sin side hatt mot til å si nei til store skattekutt. Fordi vi vet at skole, barnehager, eldreomsorg, sykehus, vei- og jernbanebygging koster penger. Da må vi prioritere. Og det har vi gjort i snart sju år.

 Siden Stoltenberg-regjeringen tok over har det blitt 22 000 flere årsverk i pleie og omsorg, 11 900 i barnehagene, 8500 i grunnskolen og 3000 flere årsverk i videregående opplæring. Men kommunene har fortsatt store utfordringer. Derfor har vi nå presentert en kommuneproposisjon for 2013 med den største varslede veksten noen gang. For Møre og Romsdal er realveksten i de frie inntektene anslått til 215,9 mill. kr for kommunene og 44,2 mill. kr for fylkeskommunen.

 Et argument for regjeringsskifte er at forandring fryder. Men det er en kortvarig glede. Fire nye Høyre-år vil faktisk ramme folk i Møre og Romsdal, og gi samme kollaps som sist.   

 

 

 

 

 

 

Posted under arbeiderpartiet, Kommentar, Næring, samferdsel
des-19-2011

En næring for framtida!

I dag legges Petroleumsmeldinga fram på Stortinget. En melding som tydelig tar sats og viser en offensiv retning framover.

De ressursene vi tar opp fra havet, er det norske folks eiendom. Det er derfor viktig med en tydelig statlig styring og kontroll, for å sikre at forvaltningen av ressursene, når disse målene. Så langt, må vi kunne si at forvaltningen har vært en suksess. Målet om et kvalitativt bedre samfunn, beskriver godt noe av resultatet av petroleumsvirksomheten.

Dette er vår største næring målt i verdiskaping, statlige inntekter og eksportverdi. Over 200 000  personer kan direkte eller indirekte knyttes til etterspørselen fra denne virksomheten.

Vi må legge tilrette for at næringen skal kunne ha et generasjonsperspektiv. Situasjonen nå er at kostnadsnivået er vesentlig høyere, og vi har flere modne områder. Dette utfordrer teknologien og en stadig utvikling på dette området. Noe som øker behovet for at lissensforlengingen må bli lettere. Dette tar heldigvis meldingen opp.

For at teknologien skal kunne vinne fram med stadig mer krevende prosjekter, er det svært viktig at man kan bygge piloter. Meldingen legger føringer for at man skal kunne ha mulighet til å bygge piloter, og at det vurderes å opprette et forskningssenter innenfor økt utvinning, basert på åpen konkurranse. Og det jobbes offensivt for at infrastrukturen til nye og gamle felt, skal sikres lik tilgang for sine gasstransportbehov.

I Møre og Romsdal videreutvikles nå Norges største industriprosjekt. Langt over 100 mrd vil det koste ferdigstilt. Nyhamna på Aukra, ser nå ut til å bli et gassknutepunkt for Norskehavet. Her skal gassen fra nord tas inn, uten å stoppe allerede etablert infrastruktur. Samtidig tester Shell piloten, som kan bli en framtidig undervanns kompresjon for Ormen Lange.

Når noe så svært skal bygges ut, spør vi oss?

Hva får vi igjen lokalt?

Svaret er at norske aktører står sterkt i konkurransen, fordi de er effektive og presser teknologien. Shell, er tydelig på at de stiller mer krav til kontrakter, som nå går mer i lokal favør enn tidligere. Et eks. er Reinertsen fra Trondheim, som har fått en kontrakt i størrelsesorden 1 mrd. Men, det er også tegnet flere mindre kontrakter med lokale aktører. Bare dette prosjektet vil kunne trenge rundt 800 arbeidstakere.

Petroleumsmeldingen gir et godt grunnlag for framtida, Men, om næringen fortsatt skal ha goodwill blant folket, må også fokus på miljø, HMS, lokale kontrakter og sysselsetting, være en viktig del av kaka.

 

 

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Barn og ungdom, Kommentar, Næring, samferdsel
nov-24-2011

Mitt innlegg i finansdebatten

Om du drømmer om et godt liv, bestiller du kanskje drømmereisen.

Hvilket tog setter du deg på da?

For å bestemme deg, går du gjennom tilbudene de ulike selskapene kan gi deg, og hvilke muligheter som ligger i de ulike reisemålene. Du spør deg hvor det er trygt å reise, og hvor du kan finne de spennende opplevelsene du søker. Du ønsker å gå fritt rundt samtidig som du er ut etter utfordringer og muligheter. Skal du være der lenge er du også ute etter å finne deg en jobb som gir deg ei lønn og leve av. 

Mitt reisemål ble valgt av mine foreldre. Jeg vant i lotto og ble født i Norge, det beste landet å bo i. At Regjeringen styrer landet med stø kurs, er bra. At statsbudsjettet er såpass stramt at vi holder kronekursen stabil og renta lav, er svært viktig spesielt for oss som bor på kysten. For der kryr det av eksportrettet næringsliv, og for de er dette spesielt viktig. Videre var det helt avgjørende å få på plass en varig løsning på eksportfinansieringen nå. De rammene er ”et være eller ikke være” for at de store maritime prosjektene skal kunne settes i gang, her hjemme. Det igjen trygger mange viktige arbeidsplasser, hvor hver enkelt ansatt bidrar til verdiskaping.

Ved finanskrisa ble det fort klart at vi måtte få treffsikre tiltak på plass, raskt. Det viste seg å fungere. Det var en viktig brikke for å holde arbeidet i gang og trygge enkeltmennesker fra arbeidsledighet. Våre venner i Europa derimot, har ikke greid dette på samme måte. Altfor mange unge som gamle, opplever å bli stående igjen på perrongen der og de går en svært usikker framtid i møte. Det er faktisk utrolig godt å kunne si at her hjemme er ledigheten på 2,4 % og vi har en rekordhøy sysselsetting. I Møre og Romsdal, som er mitt hjemfylket; er det kun 1,9 % ledighet. Og det i en situasjon der usikkerheten er stor overalt rundt oss.

Vi har mye å takke for og mange skal ha æren for at det går godt i dette landet. Men, vi forholder oss til en global verdensøkonomi. Selv om vi har hatt den beste medisinen mot finans krisen, kan vi ikke være hundre prosent sikker på at vi står`n av i neste storm. Men, om vi får litt mindre mer, slik dette statsbudsjettet er innrettet, er det grunn til å være optimist, fordi det er et ansvarlig budsjett som trygger flere. President, det er kanskje litt stressende å minne om at det snart er jul, med tanke på at vi ikke er ute og kjøper julegaver, men bruker store deler av døgnet på dette huset, for tiden. Men, dette statsbudsjettet kan ses på som en julegave til folket. Selv om det ikke er den dyreste og mest eksklusive gaven du kan få, er den en god gave, som bidrar til å holde kjøpekraften oppe også til neste jul.  

AP garanterer at vi vil strekke oss for å forbedre situasjonen for folket hver eneste dag, og jobbe for å gi plass til alle på vårt framtidstog.

 

 

 

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Barn og ungdom, Kommentar
jul-13-2011

Bruk sjøvett og bidra til sjøsikkerhet!

Los saken har preget medieildet den siste tiden. Det er ikke tvil om at sjøsikkerhet og ferdsel langs kysten vår er viktig uansett størrelse og fartøy.
Sjøsikkerheten er minst like viktig når vi ser på alle småbåtene som ferdes på sjøen.
Og desverre er det ikke alle som setter seg inn i de ulike farvann de skal ferdes i og bruker sjøvett.
Mye uforutsett kan skje når man ferdes til sjøs, og en må ta alle forhåndsregler og vise sjøvett. Er man uvølen, kan det fort få alvorlige konsekvenser både for en selv og andre.

Det har vært mange ulykker i sommer til sjøs, ja, altfor mange.
Redningsselskapet, politi og brannvesen har gjort mange søk i sommer.

I fjor vår innførte vi krav om båtførerbevis for alle født etter 1980. Kunnskap er et av mange viktige bidrag for å få sjøvettet inn tidlig, på de som skal ferdes til sjøs. Men, uforstand og uvettig kjøring skjer ikke bare av de unge. Det betyr at vi bør følge nøye med på situasjonen og ta opp til vurdering om vi bør innføre et krav til båtførerbevis også til de født før 1980.

Videre bør vi være åpen for å se på regelverket knyttet til fartsbegrensninger og ev påbud for bruk av redningsvest i åpen kjørende båt. Vi har ingen å miste!

Det er tragisk for de som kommer ut for ulykken, men det er også forferdelig for de som sitter igjen. Ulykka på Tjøme i går, føyer seg inn i rekken, på tragiske ulykker til sjøs i sommer.

Min oppfordring nå er: Bruk sjøvett! Ikke bare for å beskytte dere selv, men også for å trygge de dere møter.

Posted under arbeiderpartiet, Barn og ungdom, Diverse, Kommentar, Utdanning
jun-14-2011

Staten skal eie!

Det er med stolthet vi i AP, SV og SP, legger føringene for hvordan staten skal fungere som en aktiv og langsiktig eier i norske selskaper. Eierskapet har betydning for arbeidsplasser og verdiskapning over hele landet. Eierskapsmeldingen vi nå har behandlet i Stortinget trekker opp linjene og viser tydelig forskjeller på oss og høyrepartiene. Mens Regjeringen vil utnytte et aktivt eierskap til å nå mål, vil Høyresiden selge unna eierandelene til høystbydende.

 

Staten spiller en viktig rolle i utviklingen av norsk næringsliv. Samspillet mellom et konkurransedyktig og nyskapende næringsliv og en aktiv, medvirkende stat, er grunnleggende ved den norske samfunnsmodellen.

 

God utdanning, og interessante jobber, er med på å bidra til rekruttering.

Mens, vi i AP legger vekt på at statlig eide bedrifter skal ta inn lærlinger, finner ikke Frp og Høyre plass til å nevne ordet lærlinger i sin omtale av eierskapsmeldingen.

 

Arbeiderpartiet kommer med retningslinjer for lederlønninger, der målet er å bidra til moderasjon i ledernes lønnsvilkår. Høyre og Frp derimot, legger ingen føringer, og overlater alt til styrene.

 

Arbeiderpartiet er opptatt av å vektlegge kompetanse, kapasitet og forskjeller i erfaringsbakgrunn når styrer skal settes sammen. Igjen viser Høyre og Frp sitt styringsfravær.

 

Arbeiderpartiet har klare forventninger om at selskapene skal søke flere kvinner inn i de ledende stillingene. Høyre og Frp, vokter seg vel for å mene noe om dette.

 

Jeg mener skillene mellom høyre og venstresiden i norsk politikk kommer godt fram gjennom eierskapsmeldingen. Jeg tviler på at høyre ville kommet med en eierskapsmelding om de satt i regjering. Men om så skulle være tilfelle, ville den eneste føringen vært: salg, salg og atter salg.

 

 

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Kommentar, Likestilling, Næring
apr-7-2011

Knall åpning av landsmøte.

Da er vi i gang med det 63. Landsmøte til Ap. Det er alltid spenning rundt et landsmøte.

Og mye oppslag og spekulasjoner i forkant.
Om at valgkomiteen gjør sentralstyre «Støre», at pelsdyrnæringen må legges ned i landet, nei til postdirektivet og mye mer… så får vi se hva landsmøte vedtar i disse, og flere saker.

«Tøffe» Jens dro til med en offensiv tale om helse politikken. Og ja, det tas tak i helsepolitikken, og det er viktig for folks trygghet for framtida. Mer til eldreomsorgen,  og viktig satsing overfor demense.
Og Jens, vi liker deg når du er tøff og tydelig, og kvitterer ut krevende saker. Du har tatt mange kloke valg i krevende saker nå. Så, hold trykket, du vet vi har en sak i Romsdal og Nordmøre, som trenger en løsning som er framtidsrettet.

Stemningen er god her, meningsmålingene gode, mange dyktige tillitsvalgte er på plass.

Så har vi et godt samarbeid, for ikke å si et unikt samarbeid, med LO. Roar Flåthen, LOs leder, var tydelig på at Høyre passer best i opposisjon- ikke posisjon. Det er jeg helt enig i.

Nå må vi legge rammene for en ap politikk hvor vi står sammen for å imøtekomme framtidas muligheter og utfordringer.

Vi er klare!

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Barn og ungdom, Eldreomsorg, Helse, Kommentar, Næring
jan-31-2011

Norsk økonomi tar seg gradvis opp!

Norsk Industri har kommet med sin konjunktur rapport som viser at norsk økonomi tar seg gradvis opp.

Det er bra og viser at vi både politisk og næringsmessig har greid oss bra gjennom finanskrisa.

Forventningene samlet sett er at vi skal passere 280 000 ansatte i industrien i løpet av året.

Det lover godt og står i stor kontrast til mange andre land i Europa.

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Kommentar
jan-31-2011

Stort å foreslå kandidat til Nobel fredspris 2011

Det er ikke lenge siden utdelingen av Nobel fredspris 2010 gikk til Liu Xiaobo, som fikk mye medieoppmerksomhet verden over. I dag har jeg sammen med to av mine parti kollegaer på Stortinget, Martin Kolberg og Tone Merethe Sønsterud, sendt inn forslag på ILO (Den internasjonale arbeidsorganisasjonen) som kandidat til Nobels Fredspris 2011.01.31

 

Hvorfor? Jo, AP har gjennom hele sin historie kjempet for arbeid til alle, men også at folk skal ha et anstendig arbeid. Gjennom å samarbeide med en sterk fagbevegelse har vi lyktes med å skape ”den norske modellen” som kjennetegnes ved at vi har et tett trepartsamarbeid som fører til et velorganisert arbeidsliv og en sosial trygghet. Denne måten å organisere samfunnet på har nå også fått ros av OECD og blitt debattert i Davos som en økonomisk vellykket måte å organisere samfunnet på som bør tas opp av andre land.

 

ILO er bygget på mye av det vi tror på, dialog og et tett samarbeid mellom ulike parter for å oppnå flere arbeidsplasser og et anstendig arbeidsliv.

Vi synes vi ser resultatene av en motsatt politikk i den politiske uro som nå har oppstått i mange land. Når ungdom gikk ut i gatene i Tunis var det fordi de ville ha politisk endring og reformer, men mye handlet også om en frustrert befolkning uten mulighet til å kunne forsørge seg og sine. Situasjonen i Egypt er den samme – folk mangler de mest elementære rettigheter som mulighet til et anstendig arbeid og mat til sine familier. De vil ha et politisk lederskap som ser alvoret i at millioner nå blir stengt ute av det alminnelige samfunnslivet fordi de ikke får arbeid.

 

Mangel på arbeid skaper sosial uro og undergraver sosialt samhold. Det blir en alles kamp mot alle for å skaffe det mest nødvendige til seg og sine. Selv i Storbritannia kan vi nå lese at folk tilbyr arbeidskraften sin gratis for ikke å bli stengt ute av et stadig strammere arbeidsmarked. Hvis ikke folk føler trygghet for de mest elementære rettigheter, vil det raskt kunne utvikle seg sosial uro som kan true den nasjonale stabiliteten som i Tunis og Egypt, og kan raskt eskaleres til en trussel også mot den globale sikkerheten.

 

Fredsprisen til ILO kan i denne situasjonen bidra til at verdens ledere får øynene opp for at arbeid er en nøkkel til utvikling og fred. Vi mener at verdens befolkning fortjener at deres behov for et anstendig arbeid blir sett, hørt og fremfor alt gjort noe med.

Jeg mener på dette grunnlag at ILO er en god kandidat til årets Nobel Fredspris.

 

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Kommentar, Næring
nov-26-2010

En stor dag for kraftnasjon

statkraft-logo

 

 

 

Dette er en stor dag for kraftnasjon Norge. Regjeringen viser tydelig sin offensive satsing med sitt statlige eierskap. I dag går staten inn med 14 milliarder til økt egenkapital , noe som gir muskler til hele 82 milliarder i investeringer fra i dag og fem år fram i tid. Hele 25 % av investeringene skal foretas i Norge.

Disse midlene skal brukes til å oppfylle en klar satsing på fornybar energi. I all hovedsak vannkraftutbygging og oppgraderinger og vindkraft. Satsingen vil bidra til næringsutvikling både i Norge og internasjonalt, og setter Statkraft på topp innenfor fornybar energi i Europa. Med dette ivareta vi selve kronjuvelen i Norge, som nå kan bidra til å skape nye verdier, økt kraftproduksjon og sikre en robust norsk hånd på rattet.

Det er en offensiv og framtidsrette satsing, som sikrer mange spennende arbeidsplasser både i Norge og internasjonalt. På pressekonferansen kom det tydelig fram at nærings- og handelsminister, Trond Giske, og styret i Statkraft nå har hatt en grundig og god prosess. De har ivertfall kommet fram til et godt resultat!

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Kommentar, Næring