Else-May Botten

En blogg om ting som engasjerer meg…

Archive for the ‘Utdanning’ Category

jul-13-2011

Bruk sjøvett og bidra til sjøsikkerhet!

Los saken har preget medieildet den siste tiden. Det er ikke tvil om at sjøsikkerhet og ferdsel langs kysten vår er viktig uansett størrelse og fartøy.
Sjøsikkerheten er minst like viktig når vi ser på alle småbåtene som ferdes på sjøen.
Og desverre er det ikke alle som setter seg inn i de ulike farvann de skal ferdes i og bruker sjøvett.
Mye uforutsett kan skje når man ferdes til sjøs, og en må ta alle forhåndsregler og vise sjøvett. Er man uvølen, kan det fort få alvorlige konsekvenser både for en selv og andre.

Det har vært mange ulykker i sommer til sjøs, ja, altfor mange.
Redningsselskapet, politi og brannvesen har gjort mange søk i sommer.

I fjor vår innførte vi krav om båtførerbevis for alle født etter 1980. Kunnskap er et av mange viktige bidrag for å få sjøvettet inn tidlig, på de som skal ferdes til sjøs. Men, uforstand og uvettig kjøring skjer ikke bare av de unge. Det betyr at vi bør følge nøye med på situasjonen og ta opp til vurdering om vi bør innføre et krav til båtførerbevis også til de født før 1980.

Videre bør vi være åpen for å se på regelverket knyttet til fartsbegrensninger og ev påbud for bruk av redningsvest i åpen kjørende båt. Vi har ingen å miste!

Det er tragisk for de som kommer ut for ulykken, men det er også forferdelig for de som sitter igjen. Ulykka på Tjøme i går, føyer seg inn i rekken, på tragiske ulykker til sjøs i sommer.

Min oppfordring nå er: Bruk sjøvett! Ikke bare for å beskytte dere selv, men også for å trygge de dere møter.

Posted under arbeiderpartiet, Barn og ungdom, Diverse, Kommentar, Utdanning
apr-7-2011

Det kiler litt i magen nå….

Sitter nå med litt fugler i magen før jeg skal springe bort på Folkets hus nå. Vi skal jobbe med mange viktige saker; enkle som vanskelige, og gjennom disse dagene skal vi legge føringer for partiets og Regjeringens politikk framover.

Ingen sak er for liten, ingen sak er for stor og ingen sak er for vanskelig. Jens har kvittert ut mange krevende saker den siste tiden. Ikke minst situasjonen i Barentshavet, en sak som ble godt politisk landet.
Jeg ønsker at Jens fortsetter trykket, og i løpet av kort tid også løser sykehus saken hos oss i midt- og nord fylket.

Og vi har flere saker vi er svært opptatt av; postdirektivet, Stad skipstunnel, nettolønnsordningen, kraftsituasjonen, vei vedlikehold, rovdyr politikken og mye mer….

Er det rart det er litt ekstra kribling i magen nå…..;) og jeg tror det blir fire spennende dager, på folkets hus.

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Barn og ungdom, Diverse, Eldreomsorg, Helse, Justis, Likestilling, Næring, samferdsel, Utdanning
okt-4-2010

En annerledes modell

”Like barn leker best”, sies det i ordtaket, men i mitt og ditt Norge er det like naturlig at ulike barn leker sammen.

Det er fordi vi har ført en politikk som gjør at alle får gå på skole uansett bakgrunn, at alle får tilbud om barnehage, at både mor og far har lik mulighet til å ta utdanning og å delta i arbeidslivet. Denne sterke kvinnedeltakelsen i arbeidslivet løfter samfunnets verdiskaping enormt.

 

I Norge har vi en samfunnsmodell som for meg står for et endringsvillig samspill, effektivitet, konkurransedyktig i med- og motvind, framtidsrettet og byr på langsiktig økonomisk trygghet.

Og nettopp disse elementene har bidratt til at vi her i Norge nå ikke går i streik mot høyere pensjonsalder, mindre penger til skole og omsorg, eller økt ledighet.

For i vårt annerledes land har vi en fagbevegelse som tar ansvar og advarer Regjeringen mot å bruke for mye penger i neste års statsbudsjett. Og nettopp den samstemtheten mellom LO og AP, representerer selve hjørnesteinen i den norske modellen. LO leder Roar Flåthen, oppfordrer til å bevare konkurranseutsatte norske arbeidsplasser, framfor å kjempe for høyere lønninger og høye tilskudd til offentlig sektor, fordi det kan ramme næringslivets konkurranseevne. Hans kollegaer i resten av Europa streiker i protest mot økt ledighet, uansvarlig markedspolitikk, økt pensjonsalder med mer.

 

Vi i Norge, har en hverdag de aller fleste ute i verden misunner oss.

Jeg snakket i sommer med en høyt utdannet mann fra Pakistan.

Han sa: Else-May, hvordan er det å være politiker i Norge, hvor det er så mange parti, med små forskjeller og hvor alt er så tilrettelagt og trygt?

Hvordan er det å stå i en valgkamp og være visjonær i et sånt eventyrland?

 

Svaret mitt er:

Vi i Norge var et av verdens fattigste land for hundre år siden. På grunn at vårt samfunnselement hvor likhet, solidaritet og frihet har stått som grunnpilarer, har vi år for år bedret levekårene til det norske folk.

Fortsatt har vi samfunnsoppgaver vi ønsker å løfte.

Fortsatt, skal vi få flere inkludert i arbeidslivet.

Fortsatt skal vi få flere kvinner over fra deltidsarbeid til heltidsarbeid.

Fortsatt skal vi lete etter de beste teknologiske løsningene for å bygge kompetanse og utvikle produkter, som kan erobre de internasjonale markedene.

Og fortsatt skal vi i Arbeiderpartiet kjempe mot de Høyre kreftene som er truendes til å sløse bort den helhetlige rammen vi har bygd opp.

 

For om det kan høres ut så det er små politiske forskjeller mellom partiene i Norge, vil jeg si at vi velger ulike løsninger som bidrar til store forskjeller i folks hverdag.

 

Jeg frykter Høyres forskjellspolitikk.

For der de fortsatt ønsker å ha rammer i arbeidslivet som forfordeler far, og som ikke løfter en finger for likelønn, vil vi gjøre det motsatte.

Jeg frykter FrPs egoistiske politikk.

For der de vil ha kortsiktige vinninger, som kan sende hele landet tilbake på fattig kassen, vil vi ha langsiktig trygghet for folks livsinnhold og økonomi.

Jeg er stolt av det ansvaret Arbeiderpartiet har tatt gjennom å lede dette landet i store deler av den over hundre års lange oppbyggingstiden.

 

Det går bra, men vi er ikke vaksinert mot de utfordringene som ligger framfor oss. For finanskrisa har gjort sitt inntog i en hel verdensøkonomi, og det er grunn til å frykte en double dip.

Land etter land sliter med å komme på skinner igjen.

Og de knallharde prioriteringene de høyrestyrte landene i Europa nå styrer etter, er lite populære blant folket.

 

Stoltenberg regjeringen har levert tiltak i verdensklasse, som har bidratt til å holde hjulene i gang både i off og privat sektor. Den siste tiltakspakken fra Regjeringen var verftspakken for maritim næring. Hele 10,2 milliarder kroner mer og økt fleksibilitet i virkemiddelapparatet, bidro til å smøre viktige motorer i gang igjen i en næring som nå bedres dag for dag.

 

Den norske modellen har bidratt til folks fremtidsoptimisme i mange tiår. Den har bidratt til små sosiale forskjeller, lav ledighet, lav prisstigning, god næringsutvikling, høy produktivitet og økonomisk vekst.

 

Problemet for høyresidens forhold til denne, er at modellen er sammensatt og hviler på pilarer som gode velferdsordninger, betalt av relativt høyt skattenivå og en sterk offentlig sektor. Trepartssamarbeidet mellom staten, arbeidstaker- og arbeidsgiversiden har vært selve smurningen i maskineriet til velferdssamfunnet vårt.

 

Det er fokuset på å skape for å dele, som er vår essens, ikke Høyres, skape for så å la oss beholde alt selv- prinsippet, som ligger til grunn.

Jeg er oppriktig redd for Høyresidas populist-shopping fra denne samfunnsmodellen, fordi de tydeligvis ikke ser helheten. Og jeg ble ikke særlig beroliget etter å høre Erna og Siv i dag.

Jeg vil at vårt Norske samfunn skal ha en framtid med trygghet og håp også for kommende generasjoner, derfor er det å holde frøken Jensen og fru Solberg bort fra Statsministerens kontor, en viktig jobb i seg selv.

 

(Store deler av innlegget mitt i trontaledebatten)

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Diverse, Kommentar, Likestilling, Næring, Taler, Utdanning
sept-29-2010

Statlige penger, åpner for ettervernstilbud til rusmisbrukere

Jeg er glad for å kunne meddele at, Ålesund kommune, nå får en bevilgning på 850 000 kr til sin Integreringsbase.

 

For AP er det viktig å kunne bidra til at de som har slitt med rus, kan komme seg inn i en hverdag de mestrer og fungere både i familieliv og arbeidsliv. Det gir ny giv , bedre livskvalitet og økt egenverdi.

Disse pengene vil helt sikkert få bein å gå, når man skal ta jobben med å integrere rusmiddelavhengige etter gjennomført rusbehandling. 

Integreringsbasen, kan bidra til at de får en møteplass over tid , et godt ettervern og hindre tilbakefall. 

Innholdet videre i tilbudet kan bidra til alt fra bo trening, opplæring og tilbakeføring, til det å fungere som foreldre, økonomisk veiledning, sosial trening, fysisk trening til arbeid med tiltak for å komme på skole og eller i ordinært arbeid.

 

Det er også klart viktig å ha et godt samarbeid med de frivillige organisasjonene i denne viktige jobben. Ålesund kommune ønsker å starte opp et utvidet tilbud ved dagsenteret i Kipervika, der både rusmissbrukere, pårørende og frivillige organisasjoner kan ha tilholdssted. Nærmere bestemt i Keiser Wilhelmsgt 48.

 Målgruppen for tiltaket er personer som har fullført sin rusbehandling og LAR (legemiddelassistert rehabilitering) pasienter.

Tilskuddet på 850 000 kr, ligger under tilskuddsordningen kommunalt rusarbeid, og bidrar til en god start på en viktig samfunnsoppgave

 

 

 

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Barn og ungdom, Helse, Kommentar, Næring, Utdanning
sept-3-2010

«Det finnes ikke for store saker- bare for små politikere!»

Hei!
Er du en av de som blir engasjert i saker i din kommune?
Er du en av de som kjenner du nesten reiser deg i stolen av engasjement rundt kraftlinje debatten i Hordaland?
Er du en av de som er opptatt av leksehjelp på skolen, av frafall i videregående skole eller redd for ungdom som råkjører?
Er du opptatt av at barn skal ha en trygg oppvekst og generasjonskontraktene knyttet til økonomi og miljø? 
Vil du bidra til at eldre som trenger omsorg blir ivaretatt på sin heldøgns omsorgsbolig?
Eller blir du engasjert av køen for å komme inn på kulturskolen?  
Ja, da anbefaler jeg deg og ta et valg om å melde deg inn i mitt Arbeiderparti.
I Arbeiderpartiet vet vi at ditt engasjement er viktig for å utforme morgendagens politikk.
Vi vil at du skal være med på å jobbe med å utforme en politikk som skal ta oss herfra til 2029.
Vi står overfor mange krevende saker, som vi mener  er viktig at du blir med på å løse.
Odvar Nordli sa en gang: «Det finnes ikke for store saker- bare for små politikere». Det betyr at vi må være sterke nok til å ta de ufordringene som ligger foran oss, at vi har gode skoleringsopplegg  og at vi er store nok til å ha makt til å gjennomføre vår politikk.  
Hos oss får du påvirke politikken, du blir lyttet til og det er rom for dine ideer og tanker.
Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Barn og ungdom, Eldreomsorg, Helse, Kultur, Utdanning
sept-7-2009

Frp og Høyres kutt til NAV

Jeg har lyst til å sette frem en vær varsom plakat til de som mottar dagpenger, er uføre og sykemeldte. Og til alle oss andre som kan bli det.

Dagens Regjering har økt kraftig bevilgningene til NAV, ikke minst det siste året hvor vi har blitt rammet av den internasjonale finanskrisa og flere har blitt permitterte og oppsagt. Da trengs det mer penger til nav- ikke mindre.

Så til Høyre siden , som stort sett hele høsten i fjor kritiserte regjeringen om at tiltakene var for små og kom for seint. Det var snart bare det de hadde å si. Lite konkret og lite saklig var kritikken.

Til de av dere som er opptatt av trygge ordninger fra samfunnet, fremfor dyre private forsikringer for de som har masse penger,  anbefaler jeg dere å lese følgende oversikt:

Frps alternative budsjett til NAV:

-  1.510 mill kutt i sykepenger for arbeidstakere og selvstendige

- 745 mill kutt i uføretrygd

- 560 mill kutt i Kvalifiseringsprogrammet

- 100 mill kutt i rehabiliteringspenger

- 70 mill i kutt i ventelønnsordningen

Dette var altså Frps gave til de som trenger hjelp.

 

Så til Høyres budsjettforslag for 2009 til NAV:

- 200 mill kutt til «trygd til arbeid» pakken

- 150 mill kutt omprioritering av ordinære arbeidsmarkedstiltaksplasser

- 67 mill kutt i dagpengeordningen- øke til fem ventedager

- 35 mill kutt i lønnsgarantifondsordningen

Dette var Høyres gave til deg som trenger hjelp.

Er du en av de som trenger hjelp fra NAV, bør du tenke deg om. FrP og Høyre ønsker store kutt i NAV budsjettet, fordi de ønsker at du skal få mindre å rutte med og at du skal få frihet til å klare deg selv. Det oppfattes av mange som en kald politikk og det motsatte av det du trenger den dagen du banker på kontoret til NAV.

Posted under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Diverse, Helse, Kommentar, Utdanning
sept-6-2009

Alle skal med!

Dagens og morgendagens utfordring er at vi trenger flere lærere, flere pleie -og omsorgsarbeidere, flere politi og fengselsbetjenter, flere psykologer m.m.
Hvor skal vi rekruttere alle fra?

For å snu spørsmålet litt. Vi må få alle til å fullføre videregående opplæring og få flere motivert til å ta høyere utdanning.
Det er en stor samfunnsutfordring vi har og som vi i AP er klare til å ta.

En gutt på barnehagen med adferdsvansker, kan plage andre for å få oppmerksomhet. Han trenger ikke være lett å få til å høre etter og til å følge med på det som de i barnehagen ønsker å få han med på.

Tiden går, og han begynner på skolen. Der greier han ikke å sitte stille, men finner på mye rart for å få oppmerksomheten vekk fra læreren og til seg. Noen morsomme påfunn, mens han i neste øyeblikk kanskje slår en i klassen.

Ungdomsskolen kaller og han begynner å bli svært frustrert over at han ikke får med seg noe i timene, karakterene er dårlige og motivasjonen elendig. Han tenker, hvorfor må jeg gjennom dette? Jeg duger ikke til noe likevel. Erfaringslenken begynner å bli lang knyttet til ting han ikke har fått til. Og han glemmer å glede seg over det han har fått til.

Hvorfor, ja, hvorfor skal vi tillate at det går så lang tid før noe som helst skjer? Denne gutten starter muligens på videregående skole, men er en av de første som slutter og opplever å være en skikkelig taper uten mål og mening.

Vi må se mer på «hva gjør vi når barn med adferdsvansker dukker opp i vår barnehage eller skole»? Tiltak må settes inn med det samme og en må se på årsaken til adferdsvanskene. I noen tilfeller kan man ha fått diagnosen ADHD, du får behandling for det, men for lite blir gjort for å finne ut årsaken til diagnosen. Du har fått en diagnose og medisin, men ofte skjer det lite utover det. Jeg tror det er veldig viktig å se på årsaken til at barnet har kommet i en slik situasjon. Man må alltid lete etter hva som  ligger til grunn.

Vi må gå inn å se på hvordan barn, foreldre og barnehage/ skole, kan jobbe sammen for å få barnet på den beste vei. Og trygge dets framtid med en tidlig reaksjon, god og riktig hjelp for å kunne håndtere verden det lever i.

Det krever god samhandling, handlekraft og ansvar for et barn, som skal utvikle seg og utfolde seg i en verden med mange muligheter. Trygghet, kjærlighet og oppmerksomhet er viktige nøkler rundt oppvekstvilkårene. Barn trenger oppfølging og at foreldre og skolepersonell forstår hvordan de fungerer.
Det er sammen vi får dette til, og da må vi påse at ressursene og kompetansen er hos den som skal ha den.

Greier vi dette, løser vi også koden på en del av frafallet blant unge elever i norske skoler. Disse kan godt bli politimenn, ingeniører eller leger, om de får den hjelpen de trenger. De trenger hjelp fra samfunnet og samfunnet trenger deres arbeidskraft nå og i framtiden!

Posted under arbeiderpartiet, Barn og ungdom, Utdanning
feb-28-2009

AUF i Møre og Romsdal, klar til valgkamp!

I dag var jeg på årsmøte til AUF i Møre og Romsdal.

Der møtte jeg en gjeng full av glød og entusiasme. De er i full gang med å forme framtidens politikk.

Ungdom blir lett engasjerte og har mange forslag til saker som kan bedre deres og andres hverdag.

AUF er opptatt av at ungdom i alle kommuner skal få mulighet til å delta i politikken.
De ser på det å få innfridd sine rettigheter på skolen , som en rettighet, men ikke som en selvfølgelighet. De ønsker derfor å få elevombud i alle kommuner. Stå på kravene!

Ungdom trenger egne samlingssteder lokalt som legger tilrette for ulike aktiviteter .
Et slikt samlingssted har stor verdi for hele samfunnet, da det er med på å skape aktive og dyktige ungdommer på mange ulike områder.

Ungdom trenger støtte.
Barn og unge, trenger støtte fra voksne. De trenger trygghet og mulighet til å få utvikle seg som voksne selvstendige mennesker.

Jeg mener vi må strekke oss og bli mye bedre bedre på forebyggende arbeid blant barn og unge. Det er med på å hidre frafall på skolen, psykiske lidelser, kriminalitet og ikke minst rusavhengighet. Ut fra dette er det mange aktører som må stille opp for at vi skal lykkes med et slikt arbeid. Et vellykket forebyggende arbeid er fruktbart på mange måter, ikke minst er det med på å skape friskere og mer fornøyde ungdommer.

Først og fremst er mor og far viktige for å legge et trygt og godt grunnlag for hvert enkelt barn og ungdom. Men samfunnet rundt skal også være rustet til å bidra til å legge tilrette for at ungdom kan blomstre og utivkle seg til voksne og ansvarsfulle personer. Det handler om å bry seg.

Det kreves at vi har et støtteapparat på skolen, som tar tak i de som får problemer med å fungere sosialt eller falig, på skolen. Slikt skal ikke vente. Det må reageres, slik at man får tatt tak i problemene med det samme. Skolen skal være en utviklingsarena for alle elvene, og også der skal det være trygt å være.

Helsevesenet må ha tett kontakt med skolen og tilby elevene god oppfølging. Det å få hjelp i tide, kan ha alt å si for den det gjelder. Av og til er det ingen som er ser hvor alvorlig situasjonen kanskje holder på å utvikle seg til for enkeltmennesker. Og andre velger å ikke se, fordi de er usikre på hvordan de skal håndtere situasjoenen. Å unnvike fra slike problemer, skaper bare flere problemer. Lærere og annet apparat på skolen, må settes i stand til å reagere og ta tak i de som trenger hjelp.
Skolens reaksjonsevne og muligheter til støttetiltak må være i fokus.

Jeg er glad for at Regjeringen i Statsbudsjettet kom med Ungdomsgarantien. Den blir viktig nå framover, for å sikre ungdom å få innpass i arbeidslivet. I et arbeidsmarked hvor vi har økende ledighet, er det viktig å trygge ungdommens innpass til arbeidslivet. Ikke minst er det viktig at arbeidsgivere nå tenker langsiktig og satser på å ta inn lærlinger.

Det skal være godt å være ungdom i verdens beste land å bo i. Ikke bare materialistisk, men også mennekselig.

Jeg ønsker AUF lykke til med utformingen av sin ungdomspolitikk!

Posted under Barn og ungdom, Helse, Utdanning