Else-May Botten

En blogg om ting som engasjerer meg…

06.mai.2011

Gi oss et reelt sykehusvalg!!

Sykehusdebattene går rundt om i hele landet som aldri før. Det er selvfølgelig fordi vi er opptatt av trygghet og at vi på mange måter ønsker å ha nærhet til tilbudene. Det føles trygt.

Men, etter å ha vært syk flere ganger og hatt behov for undersøkelser og behandling på sykehus, har jeg opplevd å bli sendt hit og dit, ja tror det ble åtte ulike sykehus til slutt. Det er rimelig heftig. Dette var vel og merke FØR vi fikk «fritt sykehusvalg». Jeg opplevde å få verdens beste hjelp på et lite sykehus, og rimelig arrogant og ingen hjelp på ett av de større. Det sa meg at størrelse på sykehuset ikke nødvendigvis var avgjørende, men måten det var styrt på og hvordan de menneskene som jobbet der var overfor meg, var avgjørende.

Jeg er glad for at vi i dag har fått fritt sykehusvalg. Det betyr at om du har dårlige erfaringer med f.eks ditt nærmeste sykehus, har du mulighet til å be om å bli kjørt til neste, eller motsatt.
Men, jeg mener det ikke er en reell frihet rundt valgene, enda.
For når vi blir syke, vil vi ha den beste hjelpa. Vi vil bli undersøkt og behandlet av de som er best på det området vi er syke. Det er det som skaper trygghet! Det er jo aldri du overgir ditt liv i andres hender, enn når du ligger på operasjonsbordet. Da skal du kunne føle deg trygg på at de som skal utføre operasjonen faktisk gjør en bra jobb, og at du kommer til å våkne opp med et godt resultat.

Det å kunne vite hvor du kan få den beste hjelpa og mulighet til å velge den, det gir et reelt «fritt sykehusvalg». Det bør vi få på plass. Det betyr at informasjon om feilbehandling og informasjon rundt hvem som gir deg best sjanse til å bli frisk, må være tilgjengelig. Leger som henviser deg bør ha det, og det bør ligge en god del informasjon om dette også på nett. Dette flytter mer makt og mulighet til pasientene. Jeg mener det er positivt, og kan bidra til at rutiner skjerpes og behandlingen bedres på sykehusene. Dette handler i stor grad om hvordan ledelsen på sykehuset legger tilrette for at de ansatte kan gjøre en god jobb og hvordan pasientene kan få bedre grunnlag til å velge sitt sykehus.
Det gir tryggere og reelle valg, for den enkelte!

Se også mer om dette på Teknologirådet sine sider.

Mange har sine erfaringer og tanker rundt dette. Jeg setter pris på dine innspill.

Postet under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Barn og ungdom, Eldreomsorg, Helse Bookmark and Share
13.apr.2011

Mat, makt og avmakt

Matkjedeutvalgets arbeid avdekker store og alvorlige maktkonsentrasjoner i verdikjeden for mat. Det er svært uheldig at matbaronene henter inn milliardbeløp i egen lomme for å gi leverandørene markedsadgang

 

Jeg frykter en slik utøvelse av makt går på bekostning av norske forbrukere og utarmer hele verdikjeden for mat. Dette minner om et maktmisbruk som hindrer mangfold, innovasjon og produktutvikling til forbrukerens beste.

Det som er avdekket gjennom utvalgets arbeid, tyder på misbruk av makt fra de store og få, på bekostning av norske forbrukere, råvareprodusenter og leverandører.

 

Jeg vet det er mange i Møre og Romsdal som har ideer til gode produkter som de ikke når ut med i dette markedet, og hele systemet kveler innovasjon og muligheter til nyskaping. Mange forbrukere etterspør lokal produsert mat, men får ikke den tilgangen fordi de ikke har kapital til å komme inn i markedet.

Slik markedsmekanismene er i dag, er det ikke akkurat trendsetting vi ser i bransjen. Nei, trendene går oss nesten hus forbi. Det er for lite innovasjon og se. Men ikke særlig rart, da det er store og få aktører som setter sine stempel på matkjeden, og sitter med makt til å bane veien for seg selv, og i for liten grad kunden. Det er nå klart at markedet har høyere priser og dårligere utvalg sammenlignet med de fleste europeiske land, uten av dette utelukkende kan forklares med særnorske beskyttelsestiltak og et høyt lønns- og kostnadsnivå. Så her er en nøtt å knekke.

Vi må finne bedre mekanismer til bedre fordeling av risiko mellom leverandør og kjede i innovasjonsprosessene.  Her må vi gjennomgå lovverket grundig. En ytterligere maktkonsentrasjon i dagligvarehandelen må umiddelbart stoppes og situasjonen tilsier at en innføring av eierskskapsbegrensninger i dagligvarehandelen er et virkemiddel som nå må vurderes.

 

Mangfoldet i norske matbutikker må sikres og leverandørenes adgang til markedet og norske forbrukere må sikres på en bedre måte enn hva som er tilfelle i dag. Her må det foretas en gjennomgang av systemet med sikte på å sikre markedsadgang for leverandørene som har varer forbrukerne vil ha.

 

Det bør umiddelbart vurderes å innføre en Franchiselov for å sikre tilstrekkelig forutsigbarhet for kjøpmannen samtidig som hensynet og rettighetene for de ansatte i dagligvarehandelen forsterkes.

 

Vi har sett en utvikling hvor matkjedene erobrer ulike arenaer som igjen underbygger maktforholdet. Dette skjer blant annet på distribusjonsleddet. At matvarekjedene lenge har presset leverandørene for å gi fra seg distribusjonen av varene er uheldig og en ytterligere utvikling av dette forholdet er derfor ikke ønskelig.

 

Rapporten som utvalget har fremlagt må nå underlegges en bred behandling og må ende opp i Stortinget med konkrete regulerings- og lovforslag. Den nye stortingsmeldingen om mat og landbruk kan kun løse mindre av de problemstillinger som nå er avdekket, derfor må hele rapporten underlegges en bred behandling. 

Målet må være et bedre utvalg, riktig pris og en dagligvarehandel med den åpenheten som trengs for å sikre forbrukerne det tilbudet de har krav på.

 

 

Postet under arbeiderpartiet Bookmark and Share
08.apr.2011

Jonas knaller til….

Jonas viser Ap sitt integrerings ansikt. Han startet med å erkjenne at vi ikke akkurat har vært «on the frontfoot» på disse sakene.

Norges befolkning har et stort mangfold, da er det viktig å se på hva vi har sammen. Her er demokrati, likestilling, likeverd mm grunnleggende i vårt land. Bor du her, er du en del av dette mangfoldet.
Vi må respektere annerledeshet, vi må stille krav til at alle må forholde seg til vårt regelverk og våre samfunnsrammer.

Gjør din plikt, krev din rett, sier vi. Frp stiller krav på krav, samtidig så de tar bort tiltak til integrering.

Endelig, går kontantstøtten ned for telling. Og det er mange gode tiltak fra vuggen i vår integreringspolitikk nå. Jeg er stolt!

Vi må ha norsk som felles språk i fellesskolene vår. Vi vil ikke forby religiøse klesplagg. Men skoler og arbeidsplasser må kunne ha egne regler for bruk av dette.

Mulighetenes Norge, har rot her. Vi i Ap, vi i familien, vi på skolen… det nye norske vi, er en ny etappe i Norge.

Og takknemmeligheten til Drammens nye ordfører, er stor over å bo i trygge Norge.

Og Masud Gharahkhani, startet med å si, at foreldrene hadde en utfordring når han var liten, med å trygge han da han så rakettene på himmelen og trodde det var stjerner som skinte der. En ting er sikkert, en politisk stjerne, kom til verden i Iran, og står nå klar til å bli valgt som ordfører i Drammen. Jeg ønsker lykke til med å vinne valget der.

Ja, som du skjønner; her er det mange tema, mange gode talere og et aktivt politisk verksted…
Vi ønsker også å ha deg med på laget.

Postet under arbeiderpartiet Bookmark and Share
07.apr.2011

Det kiler litt i magen nå….

Sitter nå med litt fugler i magen før jeg skal springe bort på Folkets hus nå. Vi skal jobbe med mange viktige saker; enkle som vanskelige, og gjennom disse dagene skal vi legge føringer for partiets og Regjeringens politikk framover.

Ingen sak er for liten, ingen sak er for stor og ingen sak er for vanskelig. Jens har kvittert ut mange krevende saker den siste tiden. Ikke minst situasjonen i Barentshavet, en sak som ble godt politisk landet.
Jeg ønsker at Jens fortsetter trykket, og i løpet av kort tid også løser sykehus saken hos oss i midt- og nord fylket.

Og vi har flere saker vi er svært opptatt av; postdirektivet, Stad skipstunnel, nettolønnsordningen, kraftsituasjonen, vei vedlikehold, rovdyr politikken og mye mer….

Er det rart det er litt ekstra kribling i magen nå…..;) og jeg tror det blir fire spennende dager, på folkets hus.

Postet under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Barn og ungdom, Diverse, Eldreomsorg, Helse, Justis, Likestilling, Næring, samferdsel, Utdanning Bookmark and Share
07.apr.2011

Knall åpning av landsmøte.

Da er vi i gang med det 63. Landsmøte til Ap. Det er alltid spenning rundt et landsmøte.

Og mye oppslag og spekulasjoner i forkant.
Om at valgkomiteen gjør sentralstyre «Støre», at pelsdyrnæringen må legges ned i landet, nei til postdirektivet og mye mer… så får vi se hva landsmøte vedtar i disse, og flere saker.

«Tøffe» Jens dro til med en offensiv tale om helse politikken. Og ja, det tas tak i helsepolitikken, og det er viktig for folks trygghet for framtida. Mer til eldreomsorgen,  og viktig satsing overfor demense.
Og Jens, vi liker deg når du er tøff og tydelig, og kvitterer ut krevende saker. Du har tatt mange kloke valg i krevende saker nå. Så, hold trykket, du vet vi har en sak i Romsdal og Nordmøre, som trenger en løsning som er framtidsrettet.

Stemningen er god her, meningsmålingene gode, mange dyktige tillitsvalgte er på plass.

Så har vi et godt samarbeid, for ikke å si et unikt samarbeid, med LO. Roar Flåthen, LOs leder, var tydelig på at Høyre passer best i opposisjon- ikke posisjon. Det er jeg helt enig i.

Nå må vi legge rammene for en ap politikk hvor vi står sammen for å imøtekomme framtidas muligheter og utfordringer.

Vi er klare!

Postet under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Barn og ungdom, Eldreomsorg, Helse, Kommentar, Næring Bookmark and Share
03.mar.2011

Litt av en dag…

Først var vi i «kollen» og så barneskirennet….:) De norske jentene er bare helt fantastiske.

Så, hører vi nå om hvor godt skiskytterne gjør det. Veldig bra dette. Heia Norge!!!!

Hører på nyhetene at Adecco tar de ansattes situasjon mer på alvor, etter mye press, og inngår tariffavtale. Det er et riktig og viktig steg å ta nå. De er under heftig press nå, så de må nok foreta noe for å kunne opprettholde driften og tilliten. Uhørte arbeidsforhold og triks med time registrrering er useriøst.

På universistetsplassen durer Vamp på med «Månemannen», det er nå en røff avslutning på en lang utedag:)

Så får vi se hva morgen dagen bringer….:)

Postet under arbeiderpartiet Bookmark and Share
25.feb.2011

Hva gjør vi med angrepene fra piratene?

Det er en krevende sak og vite hva man skal gjøre rundt kapring av skip i Adensbukta, og det Indiske hav. Dette skaper uro og redsel for de som skal ferdes på strekningen, det skaper uro for rederne som har båtene og mannskapene sine der, og hvordan denne situasjonen vil utvikle seg er vanskelig å vite. Vi i Norge er selvfølgelig opptatt av hvordan våre sjøfolk og båter, skal kunne unngå kapring.

Jeg mener situasjonen på land er hovedproblemet og at Norge må være en aktiv bidragsyter mtp den situasjonen. Men vi kan ikkealene løse uroen i Somalia, men bidra med vårt. Derfor er det viktig at FN og mange bidrar til å få systemene på land til å fungere. Dagens pirater, er helter i sitt hjemland, som greier å skaffe penger til å utvikle landet sitt gjennom kapringen.

Mange ulike tiltak løftes i denne debatten her hjemme, og det er tiltakene til havs som får størst oppmerksomhet. Vi ønsker ikke å bidra til å eskalere situasjonen, men vi ser også at skip fra Kina og Russland passerer lettere enn andre gjennom dette farvannet. De er nok ikke spesielt redde for å ta i bruk våpen om de skulle føle seg truet. Vi ser at de som er væpnet i mindre grad blir forsøkt kapret.

I Norge har vi nå en bred debatt om hva vi mener er riktige tiltak. Jeg synes opposisjonen tar litt for lett på de ulike tiltakene. Til tider kan det virke som det bare er å få på plass en Fregatt og at det skal være fritt fram med våpen, så er problemet løst. Men å sende en båt ned i et havområde som er så stort, og tro at alt er løst med sikkerheten til våre norske sjøfolk er rimelig naivt. Det vil kun være et bidrag fra Norge i det internasjonale samarbeidet. Men et viktig bidrag, vel og merke. Norge har vært i Adensbukta tidligere med fregatt, og vi skal tilbake igjen, spørsmålet er bare når vi skal sende en fregatt ned igjen.

Et annet tiltak er å boikotte området og kjøre alternative ruter. Det er også krevende. Alle må være samkjørte og det er vanskelig å få alle aktører til å følge det. Og hva oppnår vi med det? Det vil kun være en løsning på kort sikt.

Så har vi væpning ombord i båtene. Vil det bidra til at vi bidrar til å eskalere krigføringen, eller vil det roe gemyttene på havet. Jeg tror piratene er rimelig aggresive og er villige til å ofre mye for å lykkes på sine tukter. Jeg er opptatt av sikkerhet og mener vi må se på båtene som en arbeidsplass. Derfor må de ansattes stemme være svært viktig i denne saken. Det er de som kjenner faren på kroppen, det er de som har ansvaret for å få båten fra a-b, og må bli lyttet til. Sjøoffiserforbundet la ut sin medlemshøring i går på nett. Den viser at 91% av deres medlemmer ønsker å ha væpnede vakter ombord. Jeg er derfor åpen for å se på væpning ombord, men da mener jeg de ansatte må ha vetorett på å bestemme hvilke vaktselskaper som skal brukes. Og Regjeringen må jobbe med å finstemme jussen, slik at vi får dette organisert på en god måte.

Saken diskuteres i Regjeringen og jeg har tro på at man finner fram til gode løsninger på dette. Denne saken er ikke enkel og det finnes ikke et enkelt tiltak som løser saken. Den er sammensatt og krevende for verdenssamfunnet, og vi må gjøre vårt.

Postet under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Justis, Næring, samferdsel Bookmark and Share
31.jan.2011

Norsk økonomi tar seg gradvis opp!

Norsk Industri har kommet med sin konjunktur rapport som viser at norsk økonomi tar seg gradvis opp.

Det er bra og viser at vi både politisk og næringsmessig har greid oss bra gjennom finanskrisa.

Forventningene samlet sett er at vi skal passere 280 000 ansatte i industrien i løpet av året.

Det lover godt og står i stor kontrast til mange andre land i Europa.

Postet under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Kommentar Bookmark and Share
31.jan.2011

Stort å foreslå kandidat til Nobel fredspris 2011

Det er ikke lenge siden utdelingen av Nobel fredspris 2010 gikk til Liu Xiaobo, som fikk mye medieoppmerksomhet verden over. I dag har jeg sammen med to av mine parti kollegaer på Stortinget, Martin Kolberg og Tone Merethe Sønsterud, sendt inn forslag på ILO (Den internasjonale arbeidsorganisasjonen) som kandidat til Nobels Fredspris 2011.01.31

 

Hvorfor? Jo, AP har gjennom hele sin historie kjempet for arbeid til alle, men også at folk skal ha et anstendig arbeid. Gjennom å samarbeide med en sterk fagbevegelse har vi lyktes med å skape ”den norske modellen” som kjennetegnes ved at vi har et tett trepartsamarbeid som fører til et velorganisert arbeidsliv og en sosial trygghet. Denne måten å organisere samfunnet på har nå også fått ros av OECD og blitt debattert i Davos som en økonomisk vellykket måte å organisere samfunnet på som bør tas opp av andre land.

 

ILO er bygget på mye av det vi tror på, dialog og et tett samarbeid mellom ulike parter for å oppnå flere arbeidsplasser og et anstendig arbeidsliv.

Vi synes vi ser resultatene av en motsatt politikk i den politiske uro som nå har oppstått i mange land. Når ungdom gikk ut i gatene i Tunis var det fordi de ville ha politisk endring og reformer, men mye handlet også om en frustrert befolkning uten mulighet til å kunne forsørge seg og sine. Situasjonen i Egypt er den samme – folk mangler de mest elementære rettigheter som mulighet til et anstendig arbeid og mat til sine familier. De vil ha et politisk lederskap som ser alvoret i at millioner nå blir stengt ute av det alminnelige samfunnslivet fordi de ikke får arbeid.

 

Mangel på arbeid skaper sosial uro og undergraver sosialt samhold. Det blir en alles kamp mot alle for å skaffe det mest nødvendige til seg og sine. Selv i Storbritannia kan vi nå lese at folk tilbyr arbeidskraften sin gratis for ikke å bli stengt ute av et stadig strammere arbeidsmarked. Hvis ikke folk føler trygghet for de mest elementære rettigheter, vil det raskt kunne utvikle seg sosial uro som kan true den nasjonale stabiliteten som i Tunis og Egypt, og kan raskt eskaleres til en trussel også mot den globale sikkerheten.

 

Fredsprisen til ILO kan i denne situasjonen bidra til at verdens ledere får øynene opp for at arbeid er en nøkkel til utvikling og fred. Vi mener at verdens befolkning fortjener at deres behov for et anstendig arbeid blir sett, hørt og fremfor alt gjort noe med.

Jeg mener på dette grunnlag at ILO er en god kandidat til årets Nobel Fredspris.

 

Postet under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Kommentar, Næring Bookmark and Share
26.nov.2010

En stor dag for kraftnasjon

statkraft-logo

 

 

 

Dette er en stor dag for kraftnasjon Norge. Regjeringen viser tydelig sin offensive satsing med sitt statlige eierskap. I dag går staten inn med 14 milliarder til økt egenkapital , noe som gir muskler til hele 82 milliarder i investeringer fra i dag og fem år fram i tid. Hele 25 % av investeringene skal foretas i Norge.

Disse midlene skal brukes til å oppfylle en klar satsing på fornybar energi. I all hovedsak vannkraftutbygging og oppgraderinger og vindkraft. Satsingen vil bidra til næringsutvikling både i Norge og internasjonalt, og setter Statkraft på topp innenfor fornybar energi i Europa. Med dette ivareta vi selve kronjuvelen i Norge, som nå kan bidra til å skape nye verdier, økt kraftproduksjon og sikre en robust norsk hånd på rattet.

Det er en offensiv og framtidsrette satsing, som sikrer mange spennende arbeidsplasser både i Norge og internasjonalt. På pressekonferansen kom det tydelig fram at nærings- og handelsminister, Trond Giske, og styret i Statkraft nå har hatt en grundig og god prosess. De har ivertfall kommet fram til et godt resultat!

Postet under arbeiderpartiet, Arbeidsliv, Kommentar, Næring Bookmark and Share